The use of the own designed device for measurement of the supination and pronation motion in ankle joint

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Wykorzystanie urządzenia własnej konstrukcji do pomiaru ruchu odwracania i nawracania w stawie skokowym

Authors :
Wrona, A.
Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, artur.wrona@pwr.wroc.pl,
Bauer, J.
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, joanna.bauer@pwr.wroc.pl,
Dereń, E.
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27,
Pawik, Ł.
Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, Wydział Fizjoterapii, AWF Wrocław, 51-612 Wrocław, al. I.J. Paderewskiego 35, lukaszpawik@gmail.com,
Konieczny, G.
Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, Wydział Fizjoterapii, AWF Wrocław, 51-612 Wrocław, al. I.J. Paderewskiego 35,
Wrzosek, Z.
Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, Wydział Fizjoterapii, AWF Wrocław, 51-612 Wrocław, al. I.J. Paderewskiego 35,
Abstract : Ze względu na lokalizację staw skokowy jest najbardziej obciążanym i narażonym na uszkodzenia stawem ludzkiego organizmu. Dlatego tak ważne jest monitorowanie jego możliwości ruchowych. Do chwili obecnej brak jest prostych, ale jednocześnie dokładnych metod pomiarów zakresu ruchu stawu skokowego. Dotyczy to szczególnie trudno mierzalnego ruchu w płaszczyźnie czołowej. Dlatego też postanowiliśmy zaprojektować i skonstruować bezpieczne, precyzyjne i łatwe w obsłudze urządzenie. Skonstruowany goniometr stacjonarny wyposażony w czujnik RSC poddano testom, mającym określić rzetelność i powtarzalność wyników. Badania przeprowadziły cztery niezależne osoby, które wykonały pomiary odwracania i nawracania stopy w pozycji stojącej i siedzącej przy użyciu trzech różnych urządzeń pomiarowych. Rzetelność pomiarów poszczególnych urządzeń badawczych wyznaczono, określając współczynnik alfa-Cronbacha (współczynnik rzetelności alfa to miara statystyczna wykorzystywana do oceny rzetelności skali pomiarowej). Najwyższy współczynnik alfa-Cronbacha otrzymano w badaniu urządzeniem własnej konstrukcji. Możemy więc stwierdzić, że urządzenie własnej konstrukcji daje możliwość dokładnego pomiaru nawracania i odwracania stopy. Czas potrzebny do wykonania badania urządzeniem własnej konstrukcji jest krótszy niż goniometrami z krótkimi i długimi ramionami.

Due to location, the ankle joint is the human body joint most loaded and exposed to various damages. Therefore, it is important to monitor it’s movement capabilities. Currently, it does not exist any simple and accurate method to measure the ankle joint movement range. Particularly, it is difficult to measure movement in the frontal plane. Therefore, we decided to design and construct own, safe, accurate and easy-to-use device. Constructed goniometr with RSC sensor was tested to determine reliability and reproducibility of results. Four independent examiners measured supination and pronation of foot in standing and sitting position by means of three various measuring devices. The measurements reliability of examined devices was determined by alpha-Cronbach coefficient (it is commonly used as an estimate of the reliability of various tests). Highest alpha-Cronbach coefficient was obtained in case if the own-design device. Measurements by this device show the highest ability to accurately measure pronation and supination of the feet. The time required to perform the test using the own designed device is shorter than by using other goniometers, with short and long arms.

Keywords : staw skokowy, pomiar zakresu ruchomości, goniometr stacjonarny, urządzenie własnej konstrukcji, ankle joint, range of motion measurement, stationary goniometer, device of the own design,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2014
Number : Vol. 20, nr 1
Page : –

Bibliography
:
DOI :
Qute : Wrona, A. ,Bauer, J. ,Dereń, E. ,Pawik, Ł. ,Konieczny, G. ,Wrzosek, Z. ,Wrzosek, Z. , Wykorzystanie urządzenia własnej konstrukcji do pomiaru ruchu odwracania i nawracania w stawie skokowym. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 20, nr 1/2014
Facebook