Wyposażenie laboratoryjne Katedry Informatyki i Aparatury Medycznej Wydziału Inżynierii Biomedycznej w kontekście postaw i oczekiwań studentów

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Wyposażenie laboratoryjne Katedry Informatyki i Aparatury Medycznej Wydziału Inżynierii Biomedycznej w kontekście postaw i oczekiwań studentów

Autorzy :
Mrowiec, J.
Katedra i Oddział Kiniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. +48 32 786 16 30, cieslar1@tlen.pl,
Awrejcewicz, J.
Katedra Automatyki i Biomechaniki, Politechnika Łódzka, ul. B. Stefanowskiego 1/15, 90-924 Łódź, tel. +48 42 631 22 00, jan.awrejcewicz@p.lodz.pl,
Nowak, G.
Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, ul. Roosvelta 118, 41-800 Zabrze, tel. +48 32 271 60 13, itam@itam.zabrze.pl,
Jeka, S.
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. J. Biziela, Oddział Kliniczny Reumatologii i Układowych chorób Tkaniku Łącznej, ul. K. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz, tel. +48 606 42 59 99, s.jeka@wp.pl,
Bolewski, A.
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, andrzej.bolewski@fis.agh.pl,
Pięciak, T.
Katedra Automatyki, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Elektroniki i Informatyki, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel. +48 12 617 28 42, 617 47 12, pieciak@agh.edu.pl,
Zarychta, P.
Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska, tel. +48 32 237 17 83, 237 17 83, 237 10 40, piotr.zarychta@polsl.pl,
Abstrakty : Latem 2012 roku mija sześć lat od uruchomienia w Polsce edukacji na kierunku Inżynieria Biomedyczna. Pierwsi absolwenci studiów II stopnia zasilają rynek pracy. Sytuacja ta może sprzyjać formułowaniu pierwszych poważnych wniosków na temat aspektów dydaktycznych prowadzonego procesu. Z drugiej strony, jednostki prowadzące studia mierzą się ciągle z wyzwaniami związanymi z zapewnieniem najwyższej jakości zarówno teoretycznej, jak i praktycznej oferty edukacyjnej. Oferta Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej z roku na rok jest coraz bardziej atrakcyjna, m.in. pod względem aparatury, oprogramowania i wyposażenia laboratoriów. Ten aspekt kształcenia – charakterystyka sprzętowa i informatyczna głównych laboratoriów prowadzonych przez Katedrę Informatyki i Aparatury Medycznej – stanowi treść niniejszego artykułu.

Six years ago the faculty of Biomedical Engineering has been introduced in Poland, again. First graduates enter the labor market. It might be, a good opportunity to summarize first educational experiences. On the other hand, it is still a time for intensive development of educational offer. Academic institutions keep challenge to provide the professional studies and improve their quality. The Silesian University of Technology, Faculty of Biomedical Engineering develops not only the merits of education, but also the software and equipment of laboratories. The latter point of view – the high quality equipment and software of main laboratories – is the essence of the paper.

Słowa kluczowe : inżynieria biomedyczna, Politechnika Śląska, laboratorium, biomedical engineering, Silesian University of Technology, laboratory,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2012
Numer : Vol. 18, nr 2
Strony : 102 – 106
Bibliografia : 1. P. Badura, W. Więcławek, P. Zarychta, E. Piętka: Wieloetapowy proces dydaktyczny na przykładzie przetwarzania informacji biomedycznych, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 14, 2008, s. 30-34.
2. J. Kawa, P. Szwarc, Z. Paszenda, M. Kaczmarek, W. Walkę, E. Kawlewska: Silesian University of Technology Faculty ofBiomedical Engineering – Wide Offer for Future Biomedical Engineers, Bio–Algorithms and Med-Systems, vol. 7(3), 2011, s. 35-46.
3. Strona internetowa Wydziału Inżynierii Biomedycznej: http://www.polsl.pl/Wydzialy/RIB/Strony/Witamy.aspx.
4. Strona internetowa Wydziału Inżynierii Biomedycznej: http://www.polsl.pl/Wydzialy/RIB/Strony/kolanaukowe.aspx.
5. Strona internetowa Wydziału Inżynierii Biomedycznej: http://www.polsl.pl/Wydzialy/RIB/RIBi/Strony/historia.aspx.
DOI :
Cytuj : Mrowiec, J. ,Awrejcewicz, J. ,Nowak, G. ,Jeka, S. ,Bolewski, A. ,Pięciak, T. ,Zarychta, P. , Wyposażenie laboratoryjne Katedry Informatyki i Aparatury Medycznej Wydziału Inżynierii Biomedycznej w kontekście postaw i oczekiwań studentów. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 18, nr 2/2012
facebook