Twenty years of medical physics in Silesia

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : XX-lecie fizyki medycznej na Śląsku

Authors :
Hulewicz, A.
Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, 60-965 Poznań, ul. Piotrowo 3a, arkadiusz.hulewicz@put.poznan.pl,
Jukiewicz, M.
Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, 60-965 Poznań, ul. Piotrowo 3a,
Kościuszko, P.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska, 30-059 Kraków, al. A. Mickiewicza 30, pkoscius@agh.edu.pl,
Ciesielka, W.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska, 30-059 Kraków, al. A. Mickiewicza 30,
Gołaś, A.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska, 30-059 Kraków, al. A. Mickiewicza 30,
Dziadek, M.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych, 30-059 Kraków, al. A. Mickiewicza 30, dziadek@agh.edu.pl,
Pawlik, J.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych, 30-059 Kraków, al. A. Mickiewicza 30,
Cholewa-Kowalska, K.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych, 30-059 Kraków, al. A. Mickiewicza 30,
Nawarycz, T.
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Międzywydziałowa Katedra Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej, 92-215 Łódź, ul. Mazowiecka 6/8, tadeusz.nawarycz@umed.lodz.pl,
Frydrysiak, M.
Politechnika Łódzka, Instytut Architektury Tekstyliów, 90-924 Łódź, ul Żeromskiego 116,
Zięba, J.
Politechnika Łódzka, Instytut Architektury Tekstyliów, 90-924 Łódź, ul Żeromskiego 116,
Ostrowska-Nawarycz, L.
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Międzywydziałowa Katedra Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej, 92-215 Łódź, ul. Mazowiecka 6/8,
Tęsiorowski, Ł.
Politechnika Łódzka, Instytut Architektury Tekstyliów, 90-924 Łódź, ul Żeromskiego 116,
Gniotek, K.
Politechnika Łódzka, Instytut Architektury Tekstyliów, 90-924 Łódź, ul Żeromskiego 116,
Błaszczyk, J.
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Nauk Podstawowych, 90-647 Łódź, pl. Hallera 1,
Kowal, M.
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Fizjoterapii, Zakład Rehabilitacji w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, 50-355 Wrocław, ul. Grunwaldzka 2, mateuszkowal@poczta.onet.pl,
Pozowski, A.
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Fizjoterapii, Zakład Rehabilitacji w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, 50-355 Wrocław, ul. Grunwaldzka 2,
Paprocka-Borowicz, M.
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Fizjoterapii, Zakład Rehabilitacji w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, 50-355 Wrocław, ul. Grunwaldzka 2,
Kierzek, A.
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Fizjoterapii, Zakład Klinicznych Podstaw Fizjoterapii, 50-355 Wrocław, ul. Grunwaldzka 2,
Kuciel-Lewandowska, J.
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Fizjoterapii, Zakład Lecznictwa Uzdrowiskowego, Historii Medycyny Fizykalnej i Balneologii, 50-355 Wrocław, ul. Grunwaldzka 2,
Drzazga, Z.
Uniwersytet Śląski, Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego, Zakład Fizyki Medycznej, 40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 4 i Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, 41-500 Chorzów, ul. 75 Pułku Piechoty, armand.cholewka@gmail.com,
Zipper, E.
Uniwersytet Śląski, Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego, Zakład Fizyki Medycznej, 40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 4 i Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, 41-500 Chorzów, ul. 75 Pułku Piechoty,
Cholewka, A.
Uniwersytet Śląski, Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego, Zakład Fizyki Medycznej, 40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 4 i Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, 41-500 Chorzów, ul. 75 Pułku Piechoty,
Abstract : Fizyka Medyczna w Polsce ma już 50 letnią tradycję i wykładana jest na wielu uczelniach. Fizyka Medyczna na Śląsku jako specjalność na kierunku Fizyka po raz pierwszy pojawiła się już ponad dwadzieścia lat temu. Sympozjum „XX-lecie Fizyki Medycznej na Śląsku”, które odbyło się w dniach 6–7 czerwca 2014 roku w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, poświęcone było m.in. podsumowaniu tych dwudziestu lat pracy. Przy okazji wspomniano również o osiągnięciach Zakładu Fizyki Medycznej Uniwersytetu Śląskiego, a także interdyscyplinarnej współpracy z innymi uczelniami, klinikami oraz placówkami, zajmującymi się fizyką medyczną w kraju. Sympozjum pokazało także, jak wielkie zmiany w fizyce medycznej zaszły w ciągu tych dwudziestu lat.

Medical Physics in Poland has almost 50-year history and many Universities offer education in this field. Medical Physics as a specialty in Physics education in the Silesian University started twenty years ago. From 6th to 7th June 2014 in the Silesian Education and Interdisciplinary Research Center a symposium devoted to “XX years of Medical Physics in Silesia Region” was held. The achievements of the Department of Medical Physics of the Silesian University were discussed, as well as its cooperation with other universities, hospitals and institutions connected to medical physics in Poland. The Symposium showed also the changes in the field of medical physics observed over the last two decades.

Keywords : fizyka medyczna, rozwój nauki, kierunki interdyscyplinarne, medical physics, science development, interdisciplinary study,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2014
Number : Vol. 20, nr 3
Page : 181 – 184

Bibliography
:
DOI :
Qute : Hulewicz, A. ,Jukiewicz, M. ,Kościuszko, P. ,Ciesielka, W. ,Gołaś, A. ,Dziadek, M. ,Pawlik, J. ,Cholewa-Kowalska, K. ,Nawarycz, T. ,Frydrysiak, M. ,Zięba, J. ,Ostrowska-Nawarycz, L. ,Tęsiorowski, Ł. ,Gniotek, K. ,Błaszczyk, J. ,Kowal, M. ,Pozowski, A. ,Paprocka-Borowicz, M. ,Kierzek, A. ,Kuciel-Lewandowska, J. ,Drzazga, Z. ,Zipper, E. ,Cholewka, A. ,Cholewka, A. , XX-lecie fizyki medycznej na Śląsku. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 20, nr 3/2014
Facebook