Zaawansowany rak skóry leczony za pomocą kriochirurgii. Wczesny wynik leczenia – opis przypadku

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Zaawansowany rak skóry leczony za pomocą kriochirurgii. Wczesny wynik leczenia – opis przypadku

Autorzy :
Boerner, E.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Witelona 25a, 51-617 Wrocław,
Ogiela, L.
Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków,
Nowicki, P.
Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, ul. M. Skłodowskiej-Curie, 66, 50-369 Wrocław,
Zawadzki, M.
Zakład Radiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie,
Taradaj, J.
Katedra i Zakład Biofizyki Lekarskiej, Śląska Akademia Medyczna, ul. Medyków 18, 40-752 Katowice-Ligota,
Boerner, E.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Rzeźbiarska 4, 51-617 Wrocław,
Mleczko, M.
20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ, ul. Świdzińskiego 4, 33-380 Krynica -Zdrój,
Boerner, E.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Rzeźbiarska 4, 51-617 Wrocław,
Raczkowski, J.
I Katedra Ortopedii I Traumatologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź,
Giemza, C.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław,
Nowicki, A.
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska “Now-med”, ul. Boruckiego 18, 85-799 Bydgoszcz,
Abstrakty : Przedstawiono przypadek chorej z zaawansowanym rakiem podstawnokomórkowym twarzy. Pacjentka nie wyraziła zgody na leczenie chirurgiczne, zaproponowano więc kriodestrukcję zmiany nowotworowej. Po dwóch sesjach mrożenia uzyskano zadowalający wczesny wynik leczenia pod względem onkologicznym i kosmetycznym. U wybranych chorych kriochirurgia może stanowić alternatywę w stosunku do zabiegu chirurgicznego.

The case of female patient with advanced basal cell carcinoma of the face is here discussed. Patient refused to undergo the traditional surgery treatment. Therefore, the application of cryodestruction was proposed. Good early oncological and cosmetic results have been obtained after two sessions of cryotreatment. Cryosurgery could be an alternative method for ordinary surgery procedure.

Słowa kluczowe : skin cancer, cryosurgery, ulcers,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2007
Numer : Vol. 13, nr 1
Strony : –
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Boerner, E. ,Ogiela, L. ,Nowicki, P. ,Zawadzki, M. ,Taradaj, J. ,Boerner, E. ,Mleczko, M. ,Boerner, E. ,Raczkowski, J. ,Giemza, C. ,Nowicki, A. , Zaawansowany rak skóry leczony za pomocą kriochirurgii. Wczesny wynik leczenia – opis przypadku. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 13, nr 1/2007
facebook