Zagadnienia projektowania cienkościennych ustrojów nośnych uwzględnieniem zaawansowanych stanów deformacji zakrytycznych

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica
Tytuł artykułu : Zagadnienia projektowania cienkościennych ustrojów nośnych uwzględnieniem zaawansowanych stanów deformacji zakrytycznych

Autorzy :
Adamowicz, A.
Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej, ul. Wiejska 45 C, 15-351 Białystok, adampw@pb.edu.pl,
Bakunowicz, J.
Katedra Samolotów i Silników Lotniczych, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska, ul. Wincentego Pola 2, 35-959 Rzeszów, hkopecki@prz.edu.pl,
Cegielski, M.
Institute of Applied Mechanics, Dept. of Mechanical Engineering, Cracow University of Technology, Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków, Artur.Ganczarski@pk.edu.pl,
Kamieńska-Krzowska, B.
Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji ul. Nadbystrzycka 38d, 20-618 Lublin, b.krzowska@pollub.pl,
Kazberuk, A.
Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej, ul. Wiejska 45 C, 15-351 Białystok, a.kazberuk@pb.edu.pl,
Kopecki, T.
Katedra Samolotów i Silników Lotniczych, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska, ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów, tkopecki@prz.edu.pl,
Abstrakty : W opracowaniu przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych oraz analiz numerycznych cienkościennych profili otwartych, poddanych skręcaniu nieswobodnemu. Analizowane struktury stanowiły odwzorowanie wyizolowanych fragmentów konstrukcji lotniczych, odpowiadających strefom o dużych wykrojach. Eksperyment obejmował trzy wersje modelu, o różnej liczbie podłużnic usztywniających. Określono postacie deformacji zakrytycznych analizowanych struktur oraz przedstawiono reprezentatywne ścieżki równowagi. W oparciu o wyniki eksperymentu, dla jednej ze struktur przeprowadzono analizę numeryczną w ujęciu metody elementów skończonych. Dokonano porównania uzyskanych postaci deformacji zakrytycznych oraz ścieżek równowagi otrzymanych na drodze numerycznej i w wyniku badań eksperymentalnych. Sformułowano szereg wniosków i zaleceń dotyczących zasad projektowania struktur o zbliżonym charakterze.

Paper presents an experimental investigations of open section, cylindrical shells, reinforced by stringers, subjected to constrained torsion. Post buckling deformations of used models, were compared with results of nonlinear finite element analysis.

Słowa kluczowe : cienkościenne ustroje nośne, deformacja zakrytyczna, projektowanie, thin-walled structures, post-buckling deformation, design,
Wydawnictwo : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
Rocznik : 2007
Numer : Vol. 1, no. 2
Strony : 31 – 36
Bibliografia : 1. Aborcz J. (1985), Post-buckling behavior of structures. Numerical techniques for more complicated structures, Lecture Notes In Physics No 228.
2. Bathe K.J. (1996), Finite element procedures, Prentice Hall.
3. Królak M., Młotkowski A. (1996), Experimental analysis of post-buckling and collapse behaviour of thin-walled box-section beam, Thin-Walled Structures No 26, 287-314.
4. Lynch C. (2000), A finite element study of the post buckling state behaviour of a typical aircraft fuselage pane, PhD. Thesis, Queen’s University Belfast.
5. Lynch C., Murphy A., Price M., Gibson A. (2004), The computational post buckling analysis of fuselage stiffened panels loaded in compression, Thin-Walled Structures No 42, 1445-1464.
6. Mohri F., Azrar L., Potier-Ferry M. (2002), Lateral post buckling analysis of thin-walled open section beams, Thin-Walled Structures No 40,1013-1036.
7. Niu M.C. (1988), Airframe structural design, Conmilit Press Ltd., Hong Kong, 1988.
8. Rakowski G., Kacprzyk Z. (2005), Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
9. Ramm E. (1982), The Riks/Wempner Approach – An extension of the displacement control method in nonlinear analysis, Pineridge Press, Swensea.
10. Felippa C. (2007), Nonlinear Finite Element Methods, University of Colorado at Boulder.
DOI :
Cytuj : Adamowicz, A. ,Bakunowicz, J. ,Cegielski, M. ,Kamieńska-Krzowska, B. ,Kazberuk, A. ,Kopecki, T. , Zagadnienia projektowania cienkościennych ustrojów nośnych uwzględnieniem zaawansowanych stanów deformacji zakrytycznych. Acta Mechanica et Automatica Vol. 1, no. 2/2007
facebook