Laboratory courses of Biomedical Optics in the educationprogram of Biomedical Engineering

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Zajęcia laboratoryjne z Optyki Biomedycznej w programie studiów Inżynierii Biomedycznej

Authors :
Mrowiec, J.
Katedra i Oddział Kiniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. +48 32 786 16 30, cieslar1@tlen.pl,
Awrejcewicz, J.
Katedra Automatyki i Biomechaniki, Politechnika Łódzka, ul. B. Stefanowskiego 1/15, 90-924 Łódź, tel. +48 42 631 22 00, jan.awrejcewicz@p.lodz.pl,
Nowak, G.
Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, ul. Roosvelta 118, 41-800 Zabrze, tel. +48 32 271 60 13, itam@itam.zabrze.pl,
Jeka, S.
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. J. Biziela, Oddział Kliniczny Reumatologii i Układowych chorób Tkaniku Łącznej, ul. K. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz, tel. +48 606 42 59 99, s.jeka@wp.pl,
Bolewski, A.
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, andrzej.bolewski@fis.agh.pl,
Pięciak, T.
Katedra Automatyki, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Elektroniki i Informatyki, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel. +48 12 617 28 42, 617 47 12, pieciak@agh.edu.pl,
Zarychta, P.
Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska, tel. +48 32 237 17 83, 237 17 83, 237 10 40, piotr.zarychta@polsl.pl,
Augustyniak, E.
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Humanistyczny, ul. Gramatyka 8a, 30-071 Kraków, tel. +48 12 417 29 56, ewaa@agh.edu.pl,
Wysocka-Król, K.
Grupa Biooptyki, Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, tel. + 48 71 320 28 25, katarzyna.wysocka@pwr.wroc.pl,
Buzalewicz, I.
Grupa Biooptyki, Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, tel. + 48 71 320 28 25, igor.buzalewicz@pwr.wroc.pl,
Abstract : Niniejsza praca omawia problematykę tworzenia programów kształcenia na kierunku Inżynieria Biomedyczna w specjalności Optyka Biomedyczna. Omówiono rolę inżynierii biomedycznej we współczesnym społeczeństwie, wskazując na miejsce optyki biomedycznej jako gałęzi inżynierii biomedycznej. Wskazano na wyzwania edukacji w zakresie optyki biomedycznej, jak również zaprezentowano przykładowe zajęcia laboratoryjne z Optyki Biomedycznej, które powinny zostać uwzględnione w procesie kształcenia studentów Inżynierii Biomedycznej.

This work presents the issue of the education program for Biomedical Engineering students specializing in Biomedical Optics. The role of Biomedical Engineering in modern societies is pointed out, with the emphasis on Biomedical Optics as a part of Biomedical Engineering. The education challenges of Biomedical Optics are discussed. The exemplary programs for Biomedical Optics laboratory courses that should be offered to the students of Biomedical Engineering, are presented.

Keywords : optyka biomedyczna, laboratorium, inżynieria biomedyczna, biomedical optics, laboratory,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2012
Number : Vol. 18, nr 2
Page : 113 – 116

Bibliography
: 1. http://www.bme.vanderbilt.edu/bmeoptics/index.htm
2. http://www.biop.dk/About_biop/About_biop.htm
3. www.osa.org
4. www.spie.org
5. H. Podbielska (red.): Optyka Biomedyczna. Wybrane aspekty, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011.
DOI :
Qute : Mrowiec, J. ,Awrejcewicz, J. ,Nowak, G. ,Jeka, S. ,Bolewski, A. ,Pięciak, T. ,Zarychta, P. ,Augustyniak, E. ,Wysocka-Król, K. ,Buzalewicz, I. ,Buzalewicz, I. , Zajęcia laboratoryjne z Optyki Biomedycznej w programie studiów Inżynierii Biomedycznej. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 18, nr 2/2012
facebook