Zależność jakości życia od prowadzonego postępowania fizjoterapeutycznego u kobiet w wieku postmenopauzalnym chorujących na cukrzycę typu 2

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Zależność jakości życia od prowadzonego postępowania fizjoterapeutycznego u kobiet w wieku postmenopauzalnym chorujących na cukrzycę typu 2

Autorzy :
Hołowacz, I.
Podstawowych Problemów Techniki, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, iwona.holowacz@pwr.wroc.pl,
Jałówko, M.
Podstawowych Problemów Techniki, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27,
Danielewska, M.
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Fizyki, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, monika.danielewska@pwr.wroc.pl,
Iskander, R.
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, 50-377 Wrocław, Plac Grunwaldzki 13,
Podbielska, M.
Akademia Wychowania Fizycznego, Wydział Fizykoterapii, 51-612 Wrocław, al. Paderewskiego 35,
Senhadri, H.
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27,
Kuczyński, M.
Politechnika Opolska, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Katedra Biomechaniki, 45-758 Opole, ul. Prószkowska 76, michal.kuczynski@awf.wroc.pl,
Chwała, W.
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Zakład Biomechaniki, 31-571 Kraków, al. Jana Pawła II 78, wachwala@cyf-kr.edu.pl,
Mirek, E.
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, 31-571 Kraków, al. Jana Pawła II 78,
Rudzińska, M.
Katedra i Klinika Neurologii Collegium Medicum UJ, 31-503 Kraków, ul. Botaniczna 3,
Frydel, J.
VENITUR Sp. z o.o., 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34 B,
Kuźma, M.
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, 31-571 Kraków, al. Jana Pawła II 78,
Bauer, J.
Politechnika Wrocławska, Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, joanna.bauer@pwr.wroc.pl,
Wiącek, K.
Politechnika Wrocławska, Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27,
Boerner, E.
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Fizykoterapii, Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej, 51-612 Wrocław, al. I.J. Paderewskiego 35,
Skiba, M.
Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie, 48-317 Korfantów, ul. Wyzwolenia 11, skiba.magdalena@wp.pl,
Skiba, G.
Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie, 48-317 Korfantów, ul. Wyzwolenia 11,
Czerner, M.
Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie, 48-317 Korfantów, ul. Wyzwolenia 11,
Króliński, J.
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka we Wrocławiu, 50-420 Wrocław, ul. Traugutta 116,
Taboł, D.
Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej, Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 51-612 Wrocław, ul. Paderewskiego 35, ockaa@o2.pl,
Madziarska, K.
Poradnia Diabetologiczna, Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, 50-403 Wrocław, ul. Dobrzyńska 21/23,
Demczuk-Włodarczyk, E.
Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej, Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 51-612 Wrocław, ul. Paderewskiego 35,
Podbielska, H.
Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej, Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 51-612 Wrocław, ul. Paderewskiego 35,
Abstrakty : Celem pracy była ocena jakości życia kobiet w wieku postmenopauzalnym chorych na cukrzycę typu 2 oraz określenie wpływu fizjoterapii na jakość życia ankietowanych. Badania przeprowadzono u 26 kobiet w wieku od 58 do 83 lat z rozpoznaną cukrzycą typu 2. Średni czas trwania choroby wynosił 13 lat. W badaniach wykorzystano anonimową ankietę dotyczącą różnych wskaźników jakości życia. 20% badanych jakość życia oceniło jako bardzo dobrą, 42% jako dobrą, 38% jako złą. 58% kobiet korzystało z zabiegów fizjoterapeutycznych. Stwierdzono, że fizjoterapia ma korzystny wpływ na poprawę stanu psychicznego, wzrasta wola życia, skutkiem czego jest poprawa jakości życia.

The aim of this work was to evaluate the quality of life of women in postmenopausal age suffering from the diabetes mellitus type 2 and to determine the satisfaction of physiotherapy. 26 women with the average age between 58 and 83 (average 69) with diagnosed diabetes mellitus type 2 have been examined by means of the anonymous questionnaire. It was stated that the general quality of life is very good in 20% of all interviewed women, good in 42%, and 38% of patients said that it is bad. The majority of examined women 58% underwent physiotherapeutic procedures. Physiotherapy has beneficial influence on the improvement of the patient’s psychical state. The will of life is increased, which leads to the improvement of the patient’s quality of life.

Słowa kluczowe : cukrzyca typu 2, jakość życia, wiek postmenopauzalny, diabetes type 2, quality of life, postmenopausal age,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2013
Numer : Vol. 19, nr 2
Strony : 108 – 113
Bibliografia : 1 www.who.int/diabetes/en
2 A. Krentz, C. Bailey: Cukrzyca typu 2 w praktyce klinicznej, Wydanie polskie Medical Press, Gdańsk 2002.
3 M. Nowacka-Kłos, K. Studzińska, A. Drozd, R. Hansdorfer-Korzon, A. Korzon-Burakowska, E. Orłowska-Kunikowska: Możliwości kompleksowej fizjoterapii w profilaktyce i leczeniu osób z cukrzycą, Diabetologia Kliniczna, vol. 1(3), 2012, s. 104–113.
4 B. Raczyńska, Ł. Zubik, M. Jeliński: Cukrzyca a wysiłek fizyczny, Polish Journal of Sport and Tourism, vol. 18(1), 2011, s. 10–16.
5 M. Paszkot, W. Grzeszczak, J. Kokoszka-Paszkot: Wpływ leczenia uzdrowiskowego w Wysowej-Zdroju na stopień wyrównania cukrzycy typu 2, Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna, vol. 2(1), 2002, s. 111–116.
6 M. Dudzińska, J. Tarach, A. Nowakowski: Pomiar jakości życia zależnej od zdrowia w cukrzycy, Diabetologia Praktyczna, vol. 12(2), 2011, s. 56–64.
7 http://www.sf-36.org/
8 J. Pufal, M. Gierach, M. Pufal, A. Bronisz, L. Kiełbasa, R. Junik: Wpływ czynników społeczno-demograficznych i klinicznych na jakość życia chorych na cukrzycę typu 2, Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna, vol. 4(2), 2004, s. 137–136.
9 C.E. Ross, M. Van Willigen: Education and the subjective quality of life, Journal of Health and Social Behavior, vol. 38, 1997, s. 275–297.
10 P. Pozzilli, R.D. Leslie, J. Chan, R. De Fronzo, L. Monnier, I. Raz, S. Del Prato: The A1C and ABCD of glycaemia management in type 2 diabetes: a physician’s personalized approach, Diabetes/Metabolism Research and Reviews, vol. 26, 2010, s. 239–244.
11 S.E. Inzucchi, R.M. Bergenstal, J.B. Buse, M. Diamant, E. Ferrannini, M. Nauck, A.L. Peters, A. Tsapas, R. Wender, D.R. Matthews, American Diabetes Association (ADA), European Association for the Study of Diabetes (EASD): Management of hyperglycemia in type 2 diabetes: a patient-centered approach; Position statement of the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD), Diabetes care, vol. 35(6), 2012, s. 1364–1379.
DOI :
Cytuj : Hołowacz, I. ,Jałówko, M. ,Danielewska, M. ,Iskander, R. ,Podbielska, M. ,Senhadri, H. ,Kuczyński, M. ,Chwała, W. ,Mirek, E. ,Rudzińska, M. ,Frydel, J. ,Kuźma, M. ,Bauer, J. ,Wiącek, K. ,Boerner, E. ,Skiba, M. ,Skiba, G. ,Czerner, M. ,Króliński, J. ,Taboł, D. ,Madziarska, K. ,Demczuk-Włodarczyk, E. ,Podbielska, H. , Zależność jakości życia od prowadzonego postępowania fizjoterapeutycznego u kobiet w wieku postmenopauzalnym chorujących na cukrzycę typu 2. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 19, nr 2/2013
facebook