Zarządzanie Międzywydziałową Szkołą Inżynierii Biomedycznej AGH

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Zarządzanie Międzywydziałową Szkołą Inżynierii Biomedycznej AGH

Autorzy :
Mrowiec, J.
Katedra i Oddział Kiniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. +48 32 786 16 30, cieslar1@tlen.pl,
Awrejcewicz, J.
Katedra Automatyki i Biomechaniki, Politechnika Łódzka, ul. B. Stefanowskiego 1/15, 90-924 Łódź, tel. +48 42 631 22 00, jan.awrejcewicz@p.lodz.pl,
Nowak, G.
Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, ul. Roosvelta 118, 41-800 Zabrze, tel. +48 32 271 60 13, itam@itam.zabrze.pl,
Jeka, S.
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. J. Biziela, Oddział Kliniczny Reumatologii i Układowych chorób Tkaniku Łącznej, ul. K. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz, tel. +48 606 42 59 99, s.jeka@wp.pl,
Bolewski, A.
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, andrzej.bolewski@fis.agh.pl,
Pięciak, T.
Katedra Automatyki, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Elektroniki i Informatyki, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel. +48 12 617 28 42, 617 47 12, pieciak@agh.edu.pl,
Zarychta, P.
Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska, tel. +48 32 237 17 83, 237 17 83, 237 10 40, piotr.zarychta@polsl.pl,
Augustyniak, E.
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Humanistyczny, ul. Gramatyka 8a, 30-071 Kraków, tel. +48 12 417 29 56, ewaa@agh.edu.pl,
Abstrakty : Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej (MSIB) jest szkołą nowej generacji, zakładaną już po czasach przemian, na przodującej w Polsce uczelni technicznej. Posiada wiele możliwości i podstaw do tego, aby być szkołą wybijającą się. Do jej twórców należy, działający od dawna na rzecz rozwijania inżynierii biomedycznej w Polsce, prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz nazywany dzięki swoim pionierskim osiągnięciom w tej dziedzinie ojcem inżynierii biomedycznej oraz od początku prowadzący szkołę, dzięki któremu przyjęła ona swą dzisiejszą postać jej kierownik, prof. dr hab. inż. Piotr Augustyniak. Swoją wiedzą i doświadczeniem w Radzie Programowej wspierają ją także wyspecjalizowane kadry wielu wydziałów Akademii [1]. Są to studia dobrze oceniane przez studentów, przy przyjęciu przypada 6 osób na miejsce, natomiast 73 procent z pośród studiujących kończy studia.

The multidisciplinary School of Engineering in Biomedicine operates in AGH University of Science and Technology since 6 years. It seems it was founded recently, as the first BME educating institution unique in that time. The School is considered as one of the most innovative knowledge disseminator, where a broad spectrum of discipline-oriented learning meets patterns of effective management. Such combination, although still underestimated, seems to be the most appropriate to follow current requirements of adaptation.

Słowa kluczowe : zarządzanie organizacją, kultura organizacyjna, public relations, organizational management, organizational culture, Public Relations,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2012
Numer : Vol. 18, nr 2
Strony : 107 – 110
Bibliografia : 1. P. Augustyniak: Od koncepcji do absolwentów Międzywydziałowej Szkoły Inżynierii Biomedycznej, w: X Jubileuszowe Sympozjum Modelowanie i Pomiary w Medycynie MPM 2011, 8-12 maja, Krynica 2011, s. 27-36.
2. P. Senge: The fifth discipline. The art and practice of the learning organization, Currency Doubleday, New York 1994.
3. A.L. Kroeber., CA. Kluckhohn: A critical review of concepts and definitions, Papers Peabody Museum, no. 1,1952.
4. P. Augustyniak: Adaptive approach to BME teaching at the AGH-UST, in: P. Augustyniak (ed.): Biomedical engineering educational offer review, Bio-Algorithms and Med-Systems, voL 3, 2011, s. 73-84.
3. http://www.okibedu.agh.edu.pl/
6. http://www.inzynieria-biomedyczna.com.pl/aktualnosci/150-konferencja-edukacja-w-inzynierii-biomedycznej.html
7. E. Augustyniak, P. Augustyniak: From the foundation act to the corporate culture of a BME Teaching Institute, Proceedings of the 32nd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, 2010, s. 319-322.
8. http://www.biomed.agh.edu.pl/
9. http://www.knbiomed.agh.edu.pl/galitem.php?id=6
10. M. Wasilewska-Radwanska, E. Augustyniak, R. Tadeusiewicz, P. Augustyniak: Educational opportunities in BME specialization – tradition, culture and perspectives, in: D.N. Ghista (ed.): Biomedical science, engineering and technology, InTech, 2012, s. 559-584.
DOI :
Cytuj : Mrowiec, J. ,Awrejcewicz, J. ,Nowak, G. ,Jeka, S. ,Bolewski, A. ,Pięciak, T. ,Zarychta, P. ,Augustyniak, E. , Zarządzanie Międzywydziałową Szkołą Inżynierii Biomedycznej AGH. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 18, nr 2/2012
facebook