Zastosowanie medyczne systemów Ambient Intelligence

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Zastosowanie medyczne systemów Ambient Intelligence

Autorzy :
Kwolek, A.
Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Warszawska 26a, 35-205 Rzeszów, tel. +48 505 09 51 99, budzinska2@tlen.pl,
Skrzek, A.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel. +48 71 34 73 046, anna.skrzek@awf.wroc.pl,
Hawrylak, A.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 3 5 , 51-612 Wrocław, t e l . + 48 (71) 34 73 085, arletta.hawrylak@awf.wroc.pl,
Awrejcewicz, J.
Katedra Automatyki i Biomechaniki, Politechnika Łódzka, ul. Stefanowskiego 1/15, 90-924 Łódź, tel. +48 42 631 22 00, b.zagrodny.pl@gmail.com,
Ptak, A.
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Katedra Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław tel. +48 71 347 30 99, ptak.ania@gmail.com,
Cieślar, G.
Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. +48 (32) 786 16 30, cieslar1@tlen.pl,
Mikołajewska, E.
Klinika Rehabilitacji, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz, tel. +48 607 88 77 07, e.mikolajewska@wp.pl,
Abstrakty : Ambient Intelligence (AmI), czyli inteligencja otoczenia, oznacza efektywne i transparentne wsparcie aktywności użytkowników za pomocą narzędzi i technik wywodzących się z informatyki i telekomunikacji. Oferowane usługi i rozwiązania techniczne są dostosowane do potrzeb konkretnego użytkownika. Jednocześnie charakteryzują się elastycznością zakresu i formy sterowania oraz możliwością ograniczania ilości otrzymywanych informacji. Dotychczasowe zastosowania AmI obejmują utrzymanie i naprawę. Możliwa jest również praca w nowych obszarach, obejmujących: medycynę, inżynierię biomedyczną i kognitywistykę, edukację, interaktywne systemy rozrywkowe działające w czasie rzeczywistym (w tym gry), archiwizację i przeszukiwanie zasobów oraz nowe standardy komunikacyjne. Celem niniejszej pracy jest ocena technologii i procesów kryjących się pod pojęciem AmI oraz omówienie przykładowych zastosowań medycznych.

Ambient Intelligence (AmI) is an effective and transparent support of the users activity by means of the information and communication technologies. It provides tailored services and solutions with required flexibility in the controlling of the personalized information and data volume. Applications of AmI include maintenance and repairing, as well as the possibility to work in various environments, like in medicine, biomedical engineering and cognitive sciences, education, real-time interactive gaming and entertainment, archiving, new communication standards etc. The goal of this study was to assess some of the AmI technologies and processes, as well as to present the exemplary medical applications.

Słowa kluczowe : medycyna, rehabilitacja, telemedycyna, sztuczna inteligencja, Ambient Intelligence, medicine, rehabilitation, telemedicine, artificial intelligence, Ambient Intelligence,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2011
Numer : Vol. 17, nr 3
Strony : 207 – 210
Bibliografia : 1. E. Mikołajewska, D. Mikołajewski: Wheelchair development from the perspective of physical therapists and biomedical engineers, Adv Clin Exp Med., vol. 19(6), 2010, s. 771-776.
2. E. Mikołajewska, D. Mikołajewski: E-learning in the education of people with disabilities, Adv Clin Exp Med., vol. 20(1), 2011, s. 103-109.
3. G. Riva, F. Vatalaro, F. Davide (red.): Ambient intelligence, IOS Press 2005.
4. P.P. Verbeek: Ambient intelligence and persuasive technology: the blurring boundaries between human and technology, Nanoethics, vol. 3(3), 2003, s. 231-242.
5. V. Wiwanitkit: NBIC technology: the next step for research in medical sciences (artykuł redakcyjny), International Journal of Medicine and Medical Sciences, vol. 2(4), 2010, s.105.
6. G. Wolbring: Solutions follow perceptions: NBIC and the concept of health, medicine, disability and disease, Health Law Review, vol. 12(3), 2004, s. 41-46.
7. P. Dai, L. Tao, X. Zhang: An adaptive vision system toward implicit human computer interaction, Lecture Notes in Computer Science, vol. 4555, 2007, s. 792-780.
8. D.J. Cook, W. Song: Ambient intelligence and wearable computing: sensors on the body, in the home, and beyond, J Ambient Intell Smart Environ, vol. 1(2), 2009, s. 83-86.
9. J. Barton, S.C.O Mathúna, S. O’Reilly: Micro and nano technology enabling ambient intelligence for P-Health, Stud Health Technol Inform, vol. 17, 2005, s. 89-97.
10. S. Koch, M. Marschollek, K.H. Wolf i in.: On health-enabling and ambient-assistive technologies. What has been achieved and where do we have to go?, Methods Inf Med., vol. 48(1), 2009, s. 29-37.
11. A.N. Siriwardena: Current state and future possibilities for ambient intelligence to support improvements in the quality of health and social care, Qual Prim Care, vol. 17(6), 2009, s. 373-375.
12. C. Orwat, A. Graefe, T. Faulwasser: Towards pervasive computing in health care – a literature review, BMC Med Inform Decis Mak, vol. 8, 2008, s. 26.
13. G. Demiris: Smart homes and ambient assisted living in an aging society. New opportunities and challenges for biomedical informatics, Methods Inf Med., vol. 47(1), 2008, s. 56-57.
14. Cluster of European Research Projects on the Internet of Things (CERPIoT), Internet of Things Strategic Research Roadmap: http://ec.europa.eu/information_society/policy/rfid/documents/in_cerp.pdf – data pobrania 12.09.2011.
15. Hydra Project: http://www.hydramiddleware.eu/news.php – data pobrania 12.09.2011 r.
16. MINAmI – Micro-Nano integrated platform for transverse Ambient Intelligence applications: http://www.fp6-minami.org/index.php?id=137 – data pobrania 12.09.2011 r.
17. Fluid Interfaces Group, MIT Media Lab: http://fluid.media.mit.edu/ – data pobrania 12.09.2011.
18. Ambient & Pervasive Intelligence Research Group, University of Reading: http://www.doc.ic.ac.uk/project/2010/163/g1016311/web/?page=researchlabs/ambandperv – data pobrania 12.09.2011.
19. CeTpD AmI projects Technical Research Centre for Dependent Care and Autonomous Living: http://cetpd.epsevg.upc.edu/areas.htm – data pobrania 12.09.2011 r.
20. Ambient Assisted Living Join Programme: http://www.aal-europe.eu/ -– data pobrania 12.09.2011.
21. DVTk: http://www.dvtk.org/index.php – data pobrania 12.09.2011 r.
22. Technologie RFID i EPC – Akademicki Portal Wiedzy o technologiach automatycznej identyfikacji obiektów: http://www.rfid-lab.pl/ – data pobrania 12.09.2011 r.
23. Projekt Ambient Intelligence System of Agents for Knowledge-based and Integrated Services for Mobility Impaired Users (ASK–IT) – współwykonawca: COMARCH: http://www.ask-it.org/ – data pobrania 12.09.2011 r.h
24. L. Dębowski: Technika RFID i jej aplikacje, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, vol. 22, 2006, s. 31-36.
25. E. Kosta, O. Pitkänen, M. Niemelä i in.: Mobile-centric ambient intelligence in health – and homecare-anticipating ethical and legal challenges, vol. 16(2), 2010, s. 303-323.
26. D. Wright, S. Gutwirth, M. Friedewald i in. (red.): Safeguards in a world of ambient intelligence, Springer, 2008.
27. J. Halamka, A. Juels, A. Stubblefield i in.: The security implications of VeriChip cloning, J Am Med Inform Assoc, vol. 13(6), 2006, s. 601-607.
28. W. Labay, A. McKee Anderson: Ethical considerations and proposed guidelines for the use of radio frequency identification: Especially concerning its use for promoting public safety and national security, Science and Engineering Ethics, vol. 12(2), 2006, s. 265-272.
DOI :
Cytuj : Kwolek, A. ,Skrzek, A. ,Hawrylak, A. ,Awrejcewicz, J. ,Ptak, A. ,Cieślar, G. ,Mikołajewska, E. , Zastosowanie medyczne systemów Ambient Intelligence. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 17, nr 3/2011
facebook