Zastosowanie technik MBS do badań i symulacji pojazdów Personal Rapid Transit (PRT)

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica
Tytuł artykułu : Zastosowanie technik MBS do badań i symulacji pojazdów Personal Rapid Transit (PRT)

Autorzy :
Abstrakty : W pracy przedstawiono trójwymiarowy model symulacyjny pojazdu systemu PRT (Personal Rapid Transit), ze szczególnym uwzględnieniem struktury układu napędowo-jezdnego. Model zbudowano w systemie Adams, służącym do symulacji układów wieloczłonowych (Multibody Systems). Przedstawiono strukturę kinematyczną układu napędowojezdnego w oparciu o zgłoszenie patentowe na wynalazek, którego współtwórcami są autorzy tego referatu. Pojazd modelowany jest w sposób uproszczony z zachowaniem parametrów masowych i bezwładnościowych modelu CAD, wykonanego uprzednio w systemie Catia V5. Model uwzględnia zagadnienia uderzenia, tarcia i poślizgu towarzyszące kontaktowi zarówno kół jezdnych z szynami jak i rolek prowadzących pojazd w torze. Dokonano badań mających na celu analizę wrażliwości wybranych cech dynamicznych na zmiany parametrów.

The paper are focused on issue concerning the dynamics of PRT vehicles. The MBS method is applied for analysis of the vehicle. The selected results are presented.

Słowa kluczowe : symulacja, układy wieloczłonowe, system PRT, układ napędowo-jezdny, CAD, vehicle, PRT, MBS, simulation,
Wydawnictwo : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
Rocznik : 2009
Numer : Vol. 3, no. 1
Strony : 30 – 32
Bibliografia : 1. Arczewski K., Blajer W. (2005), Dynamika układów wieloczłonowych, tom II pracy: Mechanika Techniczna, Komitet Mechaniki PAN, Warszawa.
2. Choromański W. i inni (2007), Sprawozdanie z Grantu JM Rektora Politechniki Warszawskiej nt.: Modelowania Transportu Personal Rapid Transit, Politechnika Warszawska, Warszawa.
DOI :
Cytuj : Zastosowanie technik MBS do badań i symulacji pojazdów Personal Rapid Transit (PRT). Acta Mechanica et Automatica Vol. 3, no. 1/2009
facebook