An application of telemetry for ECG signal transmission in cardiology

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Zastosowanie technik telemetrycznych do transmisji sygnału EKG w kardiologii

Authors :
Boerner, E.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Witelona 25a, 51-617 Wrocław,
Ogiela, L.
Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków,
Nowicki, P.
Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, ul. M. Skłodowskiej-Curie, 66, 50-369 Wrocław,
Abstract : Rozwój sieci telefonii cyfrowej umożliwia szybkie przesyłanie danych w postaci cyfrowej. Większość współczesnych urządzeń, w tym stosowanych medycynie, jak tomografy komputerowe czy aparaty EKG, ma możliwość zapisania danych w postaci cyfrowej. Zastosowanie technologii telemetrycznych w medycynie (tzw. telemedycyna) umożliwia wykonanie badania i przesłanie wyników celem analizy i diagnozy do wyspecjalizowanego ośrodka z doświadczoną kadrą. Coraz częściej przesyłane są zdjęcia rentgenowskie (te-leradiologia). W telekardiologii przesłane są m.in. zapisy EKG lub USG. We współczesnym społeczeństwie najczęstszą przyczyną zgonów są choroby układu sercowo-naczyniowego. Zawał mięśnia serca jako najgroźniejsza postać choroby wieńcowej jest śmiertelny w 25-30%, a obecnie stwierdza się około 100 tysięcy przypadków zawału rocznie w Polsce. Udowodniono w badaniach wieloośrodkowych, że najważniejszymi czynnikami rokowniczymi są przywrócenie drożności naczynia wieńcowego zamkniętego w przebiegu zawału i czas do rozpoczęcia leczenia. Metody przywracania drożności tętnicy to: an-gioplastyka wieńcowa i leczenie trombo-, fibrynolityczne. Skrócenie czasu do rozpoczęcia leczenia jest możliwe dzięki zastosowaniu telekardiologii – przesłanie EKG bezpośrednio z karetki i w przypadku rozpoznania zawału transport chorego bezpośrednio do specjalistycznego ośrodka dysponującego pracownią hemodynamiki, wykonującą zabiegi angioplasty ki. W pracy opisano systemy i techniki przesyłania danych, ze szczególnym uwzględnieniem telemetrii EKG.

The development of GSM network enables fast transmission of data. Many medical diagnostics devices allow for recording data in digital format. Telemetry enables data transmission to remote center with experienced staff. X-ray images or ECG signals may be transmitted. Cardiovascular diseases are most common cause of death in modern societies. About 30% of patients with myocardial infarction die during first 2 days. In Poland, there are ca. 100.000 cases of myocardial infarction each year. Restorations of blood supply in region of infarction and the time from onset of disease to start of treatment are most important factors influencing prognosis. There are two preferred methods of treatment: coronary angioplasty and thrombolytic therapy. Transmission of ECG signals directly from ambulance and immediate patient transport to clinics may shorten the time between diagnosis and medical intervention.

Keywords : telemetria, choroba wieńcowa, elektrokardiografia, telemetry, coronary artery disease, electrocardiology,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2007
Number : Vol. 13, nr 1
Page : –

Bibliography
:
DOI :
Qute : Boerner, E. ,Ogiela, L. ,Nowicki, P. ,Nowicki, P. , Zastosowanie technik telemetrycznych do transmisji sygnału EKG w kardiologii. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 13, nr 1/2007
facebook