Zastosowanie tomografii komputerowej w kardiologii – praca przeglądowa

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Zastosowanie tomografii komputerowej w kardiologii – praca przeglądowa

Autorzy :
Paprocka-Borowicz, M.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Medyczna, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław, tel. +48 (0) 71 784 01 83, małgorzata.paprocka@am.wroc.pl,
Ciejka, E.
Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku, ul. Krakowska 9, 15-875 Białystok; Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze, Zakład Rehabilitacji Leczniczej,ul. Aleksandrowska 61/63, 91-205 Łódź, +48 (0) 42 272 18, e.ciejka@wompcpl.eu,
Zalewski, P.
Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz,
Szyguła, R.
Katedra Aktywnych Form Turystyki i Rekreacji, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Politechnika Opolska, ul. Prószkowska 76 45-758 Opole, tel. +48 (0) 77 400 04 50, r.szygula@po.opole.pl,
Kielnar, R.
Instytut Fizjoterapii, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Warszawska 26a,35-205 Rzeszów, tel. +48 (0) 17 872 19 20, kielnarrenata@o2.pl,
Boerner, E.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Paderewskiego 35, 51-617 Wrocław, tel. +48 (0) 71 347 30 90, ewa.boerner@awf.wroc.pl,
Socha, A.
Zakład Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej, Pomorska Akademia Medyczna, al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin, tel. +48 (0) 91 466 16 73, zpropst@sci.pam.szczecin.pl,
Witoś, M.
Akademia Wychowania Fizycznego, Wydział Fizjoterapii, Katedra Fizjoterapii, ul Paderewskiego 32, 51-617 Wrocław, tel. +48 (0) 71 347 30 75, halina.podbielska@awf.wroc.pl,
Broniec, A.
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej/Laboratorium Biocybernetyki EAiIE, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel. +48 (012) 617-38-73, broniec@novell.ftj.agh.edu.pl,
Wieczorski, M.
Szpitalny Oddział Ratunkowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin, mwieczorski@spsk4.lublin.pl,
Winiarska, H.
Prywatna Klinika Kardiologii NSZOZ w Tychach,
Bachórzewska-Gajewska, H.
Klinika Kardiologii Inwazyjnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. M. Curie-Skłodowskiej 24a, 15-276 Białystok, tel. +48 (0) 85 74 68 496, hgajewska@op.pl,
Kuniej, T.
Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, 4. Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu, ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław, tel. +48 (0) 71 766 04 80, tkuniej@poczta.onet.pl,
Abstrakty : rozdzielczością przestrzenną i czasową oraz z przyspieszeniem akwizycji, pozwolił na wiarygodne obrazowanie serca i naczyń wieńcowych. Klasyczna angiografia pozostaje złotym standardem w wykrywaniu zwężenia naczyń wieńcowych, jednakże wymagania terapeutyczne wymuszają poszukiwanie mniej inwazyjnych metod diagnostycznych. Wielorzędowa tomografia komputerowa jest nieinwazyjną metodą obrazowania, pozwalającą na diagnostykę chorób serca, naczyń wieńcowych oraz zmian patologicznych, takich jak na przykład restenoza w pomostach naczyń wieńcowych czy stentach, zatorowość płucna lub tętniak rozwarstwiający aorty, które są trudne do wykrycia za pomocą innych technik.

In recent years, improvements in multislice computed tomography in terms of spatial and temporal resolution, as well as short acquisition time have enabled reliable diagnostics of the heart and coronary arteries. Conventional coronary angiography is valuable method for the detection of coronary stenosis, however due to the requirements of many therapeutic procedures, there is an increasing demand for less invasive diagnostic methods. Multislice CT is a noninvasive imaging modality suitable to detect many cardiac and coronary and extracardiac pathologies, like e.g. by-pass and stent restenoses, pulmonary embolism or aortic dissection that are difficult to detect by any other modality.

Słowa kluczowe : spiralna tomografia komputerowa, koronarografia TK, choroba wieńcowa, spiral computed tomography, coronary artery disease, CT coronography,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2009
Numer : Vol. 15, nr 3
Strony : 273 – 276
Bibliografia : 1. T. Flohr, B. Ohnesorge: Heart rate adaptive optimization of spatial and temporal resolution for electrocardiogram gated multislice spiral CT of the heart, Journal of Computer Assisted Tomography, vol. 25(6), 2001, s. 907-923.
2. T.F. Jakobs, C.R. Becker B. Ohnesorge, T. Flohr, C. Suess, U.J. Schoepf, M.F. Reiser: Multislice helical CT of the heart with retrospective ECG gating: reduction of radiation exposure by ECG-controlled tube current modulation, European Radiology, vol. 12(5), 2002, s. 1081-1086.
3. K.U. Juergens, M. Grude, E.M. Fallenberg, C. Opitz, T. Wichter, W. Heindel, R. Fischbach: Using ECG gated multidetector CT to evaluate global left ventricular myocardial function in patients with coronary artery disease, American Journal of Roentgenology, vol. 179, 2002, s. 1545-1550.
4. L. Wexler, B. Brundage, J. Crouse, R. Detrano, V. Fuster, J. Maddahi, J. Rumberger, W. Stanford, R. White, K. Taubert: Coronary artery calcification: patophysiology, epidemiology, imaging methods, and clinical implications, Circulation, vol. 94, 1996, s. 1175-1192.
5. A. Agatston, W. Janowitz, F. Hildner, N. Zusmer, M. Viamonte, R. Detrano: Quantification of coronary artery calcium using ultrafast computed tomography, Journal of the American College of Cardiology, vol. 15, 1990, s. 827-832.
6. A. Schmermund, R. Erbel: Unstable coronary plaque and its relation to coronary calcium, Circulation, vol. 104, 2001, s. 1682-1687.
7. M.J. Garcia, J. Lessick, M.H.K. Hoffmann: Accuracy of 16-Row Multidetector Computed Tomography for the Assessment of Coronary Artery Stenosis. Journal of the American Medical Association, vol. 96, 2006, s. 403-411.
8. E. Chiurlia, M. Menozzi, C. Ratti, R. Romagnoli, M.G. Modena: Follow-up of coronary artery bypass graft patency by multislice computed tomography, American Journal of Cardiology, vol. 95, 2005, s. 1094-1097.
9. J.D. Schuijf, J.J Bax, J.W. Jukema, H.J. Lamb, H.M. Warda, H.W. Vliegen, A. de Roos, E.E. van der Wall: Feasibility of assessment of coronary stent patency using 16 – slice computed tomography, American Journal of Cardiology, vol. 94, 2004, s. 427-430.
10. S. Achenbach, T. Giesler, D. Ropers, S. Ulzheimer, H. Derlien, C. Schulte, E. Wenkel, W. Moshage, W. Bautz, W.G. Daniel, W.A. Kalender, U. Baum: Detection of coronary artery stenoses by contrast-enhanced, retrospectively electrocardiographically-gated, multislice spiral computed tomography, Circulation, vol. 103, 2001, s. 2535-2538.
11. B.G. Brown, E.L. Bolson, H.T. Dodge: Dynamic mechanisms in human coronary stenosis, Circulation, vol. 70, 1984, s. 917-922.
12. K. Nieman, B.J. Rensing, R.J. van Geuns, J. Vos, P.M. Pattynama, G.P. Krestin, P.W. Serruys, P.J. De Feyter: Non-invasive coronary angiography with multislice spiral computed tomography: impact of heart rate, Heart, vol. 88(5), 2002, s. 470-474.
13. D. Maintz, H. Seifarth, T. Flohr, S. Krämer, T. Wichter, W. Heindel, R. Fischbach: Improved coronary artery stent visualization and in-stent stenosis detection using 16-slice computed-tomography and dedicated image reconstruction technique, Investigative Radiology, vol. 38, 2003,s. 790-795.
14. J.A. Goldstein, M.J. Gallagher, W.W. O'Neill, M.A. Ross, B.J. O'Neil, G.L. Raff: A randomized controlled trial of multi-slice coronary computed tomography for evaluation of acute chest pain, Journal of the American College of Cardiology, vol. 49, 2007, s. 863-871.
15. J.M. Schussler, E.R. Smith: Sixty-four-slice computed tomographic coronary angiography: will the “triple rule out” change chest pain evaluation in the ED?, American Journal of Emergency Medicine, vol. 25, 2007, s. 367-375.
16. M.J. Gallagher, G.L. Raff: Use of multislice CT for the evaluation of emergency room patients with chest pain: the so-called “triple rule-out”, Catheterization and Cardiovascular Interventions, vol. 71, 2008,s. 92-99.
17. R. Rubinshtein, D.A. Halon, T. Gaspar, R. Jaffe, B. Karkabi, M.Y. Flugelman, A. Kogan, R. Shapira, N. Peled, B.S. Lewis: Usefulness of 64-slice cardiac computed tomographic angiography for diagnosing acute coronary syndromes and predicting clinical outcome in emergency department patients with chest pain of uncertain origin, Circulation, vol. 115, 2007, 762-1768.
18. P. Cronin, M.B. Sneider, E.A. Kazerooni, A.M. Kelly, C. Scharf, H. Oral, F. Morady: MDCT of the left atrium and pulmonary veins in planning radiofrequency ablation for atrial fibrillation: a how-to guide, American Journal of Roentgenology, vol. 183(3), 2004, s. 767-778.
DOI :
Cytuj : Paprocka-Borowicz, M. ,Ciejka, E. ,Zalewski, P. ,Szyguła, R. ,Kielnar, R. ,Boerner, E. ,Socha, A. ,Witoś, M. ,Broniec, A. ,Wieczorski, M. ,Winiarska, H. ,Bachórzewska-Gajewska, H. ,Kuniej, T. , Zastosowanie tomografii komputerowej w kardiologii – praca przeglądowa. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 15, nr 3/2009
facebook