Zastosowanie transformaty Fouriera w algorytmie segmentacji standardowych obrazów koronarograficznych

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Zastosowanie transformaty Fouriera w algorytmie segmentacji standardowych obrazów koronarograficznych

Autorzy :
Tadeusiewicz, R.
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
Walawender, P.
Instytut Informatyki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska, ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice, tel. +48 (0) 693 545 001, cmielowski@gmail.com,
Anwajler, J.
1 Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, ul Paderewskiego 32, 51-617 Wrocław, tel. +48 (0) 71 347 30 83, joanna.anwajler@awf.wroc.pl,
Krzyworzeka, P.
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel. + 48 (0) 12 617 36 76,, krzyworz@agh.edu.pl,
Ring, F.
Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 00-909 Warszawa, tel. +48 (0) 22 6817-236, ajung@wim.mil.pl,
Łukowicz, M.
Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. + 48 (0) 52 585 34 85, kizterfiz@cm.umk.pl,
Karpowicz, J.
Pracowania Zagrożeń Elektomagnetycznych, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska, 16, 00-701 Warszawa, tel. +48 (0) 22 623 46 50, jokar@ciop.pl,
Bachorz, M.
Instytut Techniki i Aparatury medycznej ITAM, ul. Roosevelta 118, 41-800 Zabrze, michal.bachorz@itam.zabrze.pl,
Syrycki, M.
Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Akademia Medyczna we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 6a, 50-368 Wrocław, teł. +48 (0) 71 784 13 41, msyrycki@anpraw.am.wroc.pl,
Abstrakty : W pracy przedstawiono zastosowanie analizy Fouriera do efektywnej segmentacji obrazów drobnych naczyń wieńcowych w standardowych obrazach koronarograficznych.

Application of Fourier analysis for segmentation of standard coronarography images of smali coronary vessels, is discussed.

Słowa kluczowe : transformata Fouriera, koronografia, Fourier transform, coronography,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2009
Numer : Vol. 15, nr 1
Strony : 58 – 60
Bibliografia : 1. A. Ziosi, P. Sangiorgio, P. Ricci Maccarini, R. Miceli: Experiences with coronarography using digital technics, Radiol Med., vol. 78,1989, s. 478-484.
2. H.J. Geschwind: Coronary disease: should images be treated?, Presse Med., vol. 23,1994, s. 463-466.
3. H. Bagher-Ebadian, Q. Jiang, J.R. Ewing: A modified Fourier-based phase unwrapping algorithm with an application to MRI venography, J Magn Reson Imaging, vol. 27,2008, s. 649-652.
4. F. Chappuis, N. Guggenheim, C. Suilen, P.A. Doriot, P. Descouts, W. Rutishauser: Regional coronary flow in ml/min measured with conventional coronarography, Schweiz Med. Wochenschr, vol. 122, s. 588-592.
5. A. Peix, F. Ponce, R. Zayas, A. Lopez, O. Cabrera, F. Dorti-cós, A.M. Maltas, R Carrillo: Evaluation of ventricular synchronization by Fourier phase analysis in a radionuclide ventriculography, Rev Esp Med Nucl., vol. 22, 2003, s. 26-29.
6. L. Sarry, J.Y. Boire, M. Zanca, J.R. Lusson, J. Cassagnes: Assessment of stenosis severity using a novel method to estimate spatial and temporal variations of blood flow velocity in biplane coronarography, Phys Med Biol., vol. 42,1997, s. 1549-1564.
7. J. Kasalicky, I. Malek, J. Kidery, V. Stanek, J. Fabian, A. Belan: A comparison of radionuclide and contrast left ventriculography and coronary angiography in patients after myocardial infarction, Cor Vasa, vol. 31, 1989, s. 169-178.
DOI :
Cytuj : Tadeusiewicz, R. ,Walawender, P. ,Anwajler, J. ,Krzyworzeka, P. ,Ring, F. ,Łukowicz, M. ,Karpowicz, J. ,Bachorz, M. ,Syrycki, M. , Zastosowanie transformaty Fouriera w algorytmie segmentacji standardowych obrazów koronarograficznych. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 15, nr 1/2009
facebook