The usefulness of ultrasonography in aesthetic medicine and cosmetology – own experiences

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Zastosowanie ultrasonografii w medycynie estetycznej i kosmetologii – doświadczenia własne

Authors :
Kwolek, A.
Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Warszawska 26a, 35-205 Rzeszów, tel. +48 505 09 51 99, budzinska2@tlen.pl,
Skrzek, A.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel. +48 71 34 73 046, anna.skrzek@awf.wroc.pl,
Hawrylak, A.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 3 5 , 51-612 Wrocław, t e l . + 48 (71) 34 73 085, arletta.hawrylak@awf.wroc.pl,
Awrejcewicz, J.
Katedra Automatyki i Biomechaniki, Politechnika Łódzka, ul. Stefanowskiego 1/15, 90-924 Łódź, tel. +48 42 631 22 00, b.zagrodny.pl@gmail.com,
Ptak, A.
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Katedra Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław tel. +48 71 347 30 99, ptak.ania@gmail.com,
Cieślar, G.
Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. +48 (32) 786 16 30, cieslar1@tlen.pl,
Mikołajewska, E.
Klinika Rehabilitacji, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz, tel. +48 607 88 77 07, e.mikolajewska@wp.pl,
Mlosek, R.
Zakład Diagnostyki Obrazowej, II Wydział Lekarski WUM w Warszawie, Wojewódzki Szpital Mazowiecki Sp. z o.o., Bródnowskie Centrum Specjalistyczne, ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa, tel. +48 22 326 58 10, mpage@wp.pl,
Abstract : Badania ultrasonograficzne stają się coraz bardziej popularne w medycynie estetycznej i kosmetologii. W badaniach skóry użyteczna jest ultrasonografia klasyczna oraz ultrasonografia wysokich częstotliwości. W ultrasonografii klasycznej wykorzystywane są głowice o częstotliwości do 20 MHz, natomiast w ultrasonografii wysokich częstotliwości głowice 20-100 MHz. Ta druga umożliwia szczegółowe obrazowanie naskórka, skóry właściwej oraz górnej części tkanki podskórnej. Ultrasonografia klasyczna pozwala uwidocznić całą tkankę podskórną. W kosmetologii i medycynie estetycznej ultrasonografia stosowana jest do oceny stanu skóry oraz do monitorowania przebiegu terapii poprawiających jej wygląd.

Ultrasound examinations of skin are more and more popular in aesthetic medicine and cosmetology. In the examinations of skin, the classical ultrasonography and high-frequency ultrasonography, are useful. In the classical ultrasonography, the transducers characterized by the frequency up to 20 MHz are applied, while in the high-frequency ultrasonography these values are in the range of 20 MHz to 100 MHz. High-frequency ultrasonography allows for the detailed imaging of the epidermis, dermis and the upper part of subcutaneous tissue. The classical ultrasonography enables the visualization of the entire subcutaneous tissue. In the cosmetology and aesthetic medicine ultrasonography is used to evaluate skin condition and to monitor the results of the therapy applied to improve its appearance.

Keywords : kosmetologia, medycyna estetyczna, ultrasonografia klasyczna, ultrasonografia wysokich częstotliwości, cosmetology, aesthetic medicine, classical ultrasonography, high-frequency ultrasonography,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2011
Number : Vol. 17, nr 3
Page : 227 – 230

Bibliography
: 1. M.H. Schmid-Wendtner, D. Dill-Müller: Ultrasound technology in dermatology, Semin Cutan Med Surg, vol. 27(1), 2008, s. 44-51.
2. A. Nowicki: Wstęp do ultrasonografii. Podstawy fizyczne i instrumentacja, Medipage, Warszawa 2004, s. 61-63.
3. E. Szymańska, M. Maj, M. Majsterek, J. Litniewski, A. Nowicki, L. Rudnicka: Zastosowanie ultrasonografii wysokiej częstotliwości w diagnostyce dermatologicznej – obraz ultrasonograficzny wybranych zmian skórnych, Pol Merkur Lekarski, vol. 31(181), 2011, s. 37-40.
4. K. Hoffmann, S. Gammal, K. Winkler: Skin tumors in high-frequency ultrasound, w: P. Altmeyer, el S. Gammal, K. Hoffmann (eds.): Ultrasound in dermatology, Springer, Heidelberg 1992, s. 181-202.
5. T. Yano, H. Fukuita, S. Ueno, A. Fukumoto: 40MHz ultrasound diagnostics system for dermatologic examination, IEEE 1987 Ultrasonic Symposium Procceding, s. 857-878.
6. A. Tarajkowska-Olejnik, Diagnostyka kosmetologiczna skóry, w: M. Noszczyk (red.): Kosmetologia pielęgnacyjna i lekarska, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010, s. 15-20.
7. R.K. Mlosek, R.M. Dębowska, M. Lewandowski, S. Malinowska, A. Nowicki, I. Eris: Imaging of the skin and subcutaneous tissue using classical and high-frequency ultrasonographies in anti-cellulite therapy, Skin Res Technol, 2011, doi: 10.1111/j.1600-0846.2011.00519.x.
8. J.P Ortonne, M. Zartarian, M. Verschoore, et al., Cellulite and skin ageing: is there any interaction?, J Eur Acad Dermatol Venereol, vol. 22, 2008, s. 827-834.
9. R.K. Mlosek, W. Woźniak, S. Malinowska, M. Lewandowski, A. Nowicki: The effectiveness of anticellulite treatment using tripolar radiofrequency monitored by classic and high-frequency ultrasound, J Eur Acad Dermatol Venereol, 2011, doi: 10.1111/j.1468-3083.2011.04148.x.
10. J.M. Waller, H.I. Maibach: Age and skin structure and function, a quantitative approach (I): blood flow, pH, thickness, and ultrasound echogenicity, Skin Res Technol, vol. 11(4), 2005, s. 221-235.
11. S.R. Young, P.A. Bolton, J. Downie: Use of high-frequency ultrasound in the assessment of injectable dermal fillers, Skin Res Technol, vol. 14, 2008, s. 320-323.
12. F. Ferrozzi, G. Zuccoli, G. Tognini, et al.: An assessment of abdominal fatty tissue distribution in obese children. A comparison between echography and computed tomography, Radiol Med, vol. 98(6), 1999, s. 490-494.
13. C. Vincent, M. Szubert, R. Dębowska, et al.: Zastosowanie termografii w diagnostyce cellulitu, Dermatologia Estetyczna, vol. 2, 2006, s. 85-89.
14. B. Querlux , C. Cornillon, O. Jolivet: Anatomy and physiology of subcutaneous adipose tissue by in vivo magnetic resonance imaging and spectroscopy: relationships with sex and presence of cellulite, Skin Res Tech, vol. 8(2), 2002, s. 118-124.
15. D.M. Hexsel, M. Abreu, T.C. Rodrigues, D.Z. do Prado, M.M. Gamboa: Side-by-side comparison of areas with and without cellulite depressions using magnetic resonance imaging, Dermatol Surg, vol. 35(10), 2009, s. 1471-1477.
16. F. Nürnberger, G. Müller: So called cellulite: an invented disease, J Dermatol Surg Oncol, vol. 4(3), 1978, s. 221-229.
17. C. Peszyński-Drews: Miejsce laserów w Dermatologii, Kosmetologii i Fizykoterapii – doświadczenia własne CDTL PŁ, w: Miejsce laserów w dermatologii, kosmetologii i fizjoterapii – Jubileuszowa sesja naukowa, Wyższa Szkoła Zawodowa Pielęgnacji Zdrowia i Urody w Poznaniu, Poznań 2005, s. 33-46.
18. T.S. Alster, S. Garg: Treatment of facial rhytides with a high-energy, pulsed carbon dioxide laser, Plast Reconstr Surg, vol. 98, 1996, s. 791-794.
19. S.W. Lanigan: Lasery w dermatologii, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2005.
DOI :
Qute : Kwolek, A. ,Skrzek, A. ,Hawrylak, A. ,Awrejcewicz, J. ,Ptak, A. ,Cieślar, G. ,Mikołajewska, E. ,Mlosek, R. ,Mlosek, R. , Zastosowanie ultrasonografii w medycynie estetycznej i kosmetologii – doświadczenia własne. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 17, nr 3/2011
facebook