Zastosowanie wideonystagmografii u chorych po udarze mózgu w tylnym obszarze unaczynienia

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Zastosowanie wideonystagmografii u chorych po udarze mózgu w tylnym obszarze unaczynienia

Autorzy :
Kwolek, A.
Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Warszawska 26a, 35-205 Rzeszów, tel. +48 505 09 51 99, budzinska2@tlen.pl,
Skrzek, A.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel. +48 71 34 73 046, anna.skrzek@awf.wroc.pl,
Hawrylak, A.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 3 5 , 51-612 Wrocław, t e l . + 48 (71) 34 73 085, arletta.hawrylak@awf.wroc.pl,
Awrejcewicz, J.
Katedra Automatyki i Biomechaniki, Politechnika Łódzka, ul. Stefanowskiego 1/15, 90-924 Łódź, tel. +48 42 631 22 00, b.zagrodny.pl@gmail.com,
Ptak, A.
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Katedra Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław tel. +48 71 347 30 99, ptak.ania@gmail.com,
Cieślar, G.
Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. +48 (32) 786 16 30, cieslar1@tlen.pl,
Mikołajewska, E.
Klinika Rehabilitacji, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz, tel. +48 607 88 77 07, e.mikolajewska@wp.pl,
Mlosek, R.
Zakład Diagnostyki Obrazowej, II Wydział Lekarski WUM w Warszawie, Wojewódzki Szpital Mazowiecki Sp. z o.o., Bródnowskie Centrum Specjalistyczne, ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa, tel. +48 22 326 58 10, mpage@wp.pl,
Gawron, W.
Katedra i Klinika Otolaryngologii, Akademia Medyczna we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, tel. +48 603 672 132, wgawron@interia.pl,
Abstrakty : Wideonystagmografia (VNG – videonystagmography) jest jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych w diagnostyce otoneurologicznej. Pacjenci po udarze w obrębie móżdżku i/lub pnia mózgu często skarżą się na zawroty głowy i zaburzenia równowagi. Nieprawidłowości w obrębie móżdżku, w obszarze tylnego unaczynienia, mogą zaburzać odruchy wzrokowo-okoruchowe i przedsionkowo-okoruchowe. Celem pracy była ocena zaburzeń u pacjentów po udarze w obrębie móżdżku lub pnia mózgu. Materiał i metoda. Badanie VNG wykonano u 11 pacjentów w średnim wieku 59 lat po udarze móżdżku (n = 6) lub pnia mózgu (n = 5). Badania przeprowadzono w okresie od 1 miesiąca do 8 lat po incydencie. Wyniki. We wszystkich przypadkach, przynajmniej jeden z testów, biorąc pod uwagę również próby kaloryczne, był nieprawidłowy. Zaburzenia w obrębie obwodowej części narządu przedsionkowego dotyczyły jedynie pacjentów z ogniskiem zlokalizowanym w móżdżku. Wnioski. Odchylenia w badaniu VNG utrzymują się przez wiele lat po incydencie udaru móżdżku lub pnia mózgu. Osłabienie pobudliwości przedsionka może być indukowane zmianą naczyniopochodną w móżdżku.

Videonystagmography (VNG) is one of the basic tools used in the otoneurological examination. Patients after stroke in cerebellum and/or in brain stem often complain due to vertigo or dizziness. Disturbances in cerebral posterior circulatory area may impair visual-oculomotor and vestibular-oculomotor reflexes. The aim of the work was an evaluation of VNG disturbances in patients after cerebellum or brain stem stroke. Material and method. VNG was performed on 11 patients aged 49-74 (average age: 59 years), after cerebellum (n = 6) or brain stem (n = 5) stroke. The tests were performed in the period from 1 month to 8 years after the stroke. Results. It was stated that at least one VNG test, including caloric, was improper. Disturbances in peripheral parts of vestibular organ were observed only in patients with cerebellum lesion. Conclusions. VNG disturbances may last many years after cerebellum or brain stem stroke. Vestibular weakness may be induced by vascular lesion of cerebellum.

Słowa kluczowe : wideonystagmografia, układ równowagi, udar niedokrwienny mózgu, videonystagmography, balance system, stroke,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2011
Numer : Vol. 17, nr 3
Strony : 231 – 234
Bibliografia : 1. H. Lee, Y.W. Cho: Auditory disturbance as a prodrome of anterior cerebellar artery infarction, J Neurol Neurosurg Psychiatry, vol. 74, 2003, s. 1644-1648.
2. J.G. Oas, R.W. Baloh: Vertigo and the anterior inferior cerebellar artery syndrome, Neurology, vol. 42, 1992, s. 2274-2279.
3. A. Grad, R.W. Baloh: Vertigo of vascular origin: clinical and electronystagmographic features in 84 cases, Arch Neurol, vol. 46, 1989, s. 281-284.
4. H. Kaźmierczak, K. Pawlak-Osińska, W. Kaźmierczak: Betahistine In vertebrobasilar insufficiency, Int Tinnitus J, vol. 10, 2004, s. 191-193.
5. M. Józefowicz-Korczyńska, M. Łukomski, A. Pajor: Electronystagmographic evaluation of vestibular system in tinnitus patients with degenerative cervical spine lesions, Otolaryngol Pol, vol. 58, 2004, s. 349-353.
6. K. Kroenke, A.D. Mangelsdorff: Common symptoms in ambulatory care: incidence, evaluation, therapy, and outcome, Am J Med, vol. 86, 1989, s. 262-266.
7. L. Yardley, N. Owen, I. Nazareth, L. Luxon: Prevalence and presentation of dizziness in a general practice community sample of working age people, Br J Gen Pract, vol. 48, 1998, s. 1131-1135.
8. P.D. Sloane: Dizziness in primary care: results from the National Ambulatory Medical Care Survey, J Fam Pract, vol. 29, 1989, s. 33-38.
9. M.C. Schubert, L.B. Minor: Vestibulo-ocular physiology underlying vestibular hypofunction, Phys Ther, vol. 84, 2004, s. 373-385.
10. H. Lee, S.I. Sohn, D.K. Jung, Y.W. Cho, J.G. Lim, S.D. Yi, S.R. Lee, C.H. Sohn, R.W. Baloh: Sudden deafness and anterior inferior cerebellar artery infarction, Stroke, vol. 33, 2002, s. 2807-2812.
11. M.H. Huang, C.C. Huang, S.J. Ryu, N.S. Chu: Sudden bilateral hearing impairment in vertebrobasilar occlusive disease, Stroke, vol. 24, 1993, s. 132-137.
12. T.D. Fife, R.W. Baloh, G.R. Duckwiler: Isolated dizziness in vertebrobasilar insufficiency: clinical features, angiography, and follow-up, J Stroke Cerebrovasc Dis, vol. 4, 1994, s. 4-12.
13. C.R. Gomez, S. Cruz-Flores, M.D. Malkoff, C.M. Saure, C.M. Burch: Isolated vertigo as a manifestation of vertebrobasilar ischemia, Neurology, vol. 47, 1996, s. 94-97.
14. P.W. Brazis: Ocular motor abnormalities in Wallenberg’s lateral medullary syndrome, Mayo Clin Proc, vol. 67, 1992, s. 365-368.
15. P. Marx: Supratentorial structures controlling oculomotor functions and their involvement in cases of stroke, Eur Arch Psychiatry Neurol Sci, vol. 239, 1989, s. 3-8.
16. K. Johkura, S. Matsumoto, A. Komiyama, O. Hasegawa, Y. Kuroiwa: Unilateral saccadic pursuit in patients with sensory stroke: sign of a pontine tegmentum lesion, Stroke, vol. 29, 1998, s. 2377-2380.
17. T.J. Carlow, J.M. Bicknell: Abnormal ocular motility with brainstem and cerebellar disorders, Int Ophthalmol Clin, vol. 18, 1978, s. 37-56.
18. U. Buttner, A. Straube, A. Spuler: Saccadic dysmetria and „intact” smooth pursuit eye movements after bilateral deep cerebellar nuclei lesions, J Neurol Neurosurg Psychiatry, vol. 57, 1994, s. 832-834.
19. J.M. Furman, C.D. Balaban, I.F. Pollack: Vestibular compensation in a patient with a cerebellar infarction, Neurology, vol. 48, 1997, s. 916-920.
20. M. Faulstich, A.M. van Alphen, C. Luo, S. du Lac, C.I. De Zeew: Oculomotor plasticity during vestibular compensation does not depend on cerebellar LTD, J Neurophysiol, vol. 96, 2006, s. 1187-1195.
21. N. Murai, J. Tsuji, M. Mishiba, T. Hirano: Vestibular compensation in glutamate receptor delta-2 subunit knockout mice: dynamic property of vestibulo-ocular reflex, Eur Arch Otorhinolaryngol, vol. 261, 2004, s. 82-86.
22. K.F. Butler, R.L. Humphriss, G. Lennox: Vestibular assessment in a patient with confirmed lateral medullary syndrome, J Laryngol Otol, vol. 120, 2006, s. 135-137.
DOI :
Cytuj : Kwolek, A. ,Skrzek, A. ,Hawrylak, A. ,Awrejcewicz, J. ,Ptak, A. ,Cieślar, G. ,Mikołajewska, E. ,Mlosek, R. ,Gawron, W. , Zastosowanie wideonystagmografii u chorych po udarze mózgu w tylnym obszarze unaczynienia. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 17, nr 3/2011
facebook