Zdrowy styl życia a choroba zwyrodnieniowa stawów

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Zdrowy styl życia a choroba zwyrodnieniowa stawów

Autorzy :
Kuciel-Lewandowska, J.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Medyczna we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław, tel. +48 71 784 01 83, jadwiga.kuciel-lewandowska@am.wroc.pl,
Marcinkiewicz, M.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Medyczna we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław, tel. +48 71 784 01 83,,
Kierzek, A.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Medyczna we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław, tel. +48 71 784 01 83,,
Pozowski, A.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Medyczna we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław, tel. +48 71 784 01 83,,
Ratajczak, B.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I. J. Paderewskiego 35, 51-629 Wrocław,
Boerner, E.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I. J. Paderewskiego 35, 51-629 Wrocław,
Abstrakty : Badania epidemiologiczne wykazują, że zmiany stylu życia mogą mieć decydujący wpływ na kondycję zdrowotną społeczeństwa. Celem pracy jest przedstawienie postaw wobec problemu stanu zdrowia i zdrowego stylu życia. Badaniem objęto 52 pacjentów w wieku od 21 do 72 lat. W badanej grupie zaobserwowano niski wskaźnik osób korzystających z aktywnych form spędzania wolnego czasu, które nie wiązały zdrowego stylu życia ze sposobem odżywiania się i aktywnością fizyczną. Na podstawie otrzymanych wyników wydaje się niezbędne podjęcie skuteczniejszych działań edukacyjnych.

The epidemiological research shows that the changes of the lifestyle can vastly affect the health of the society. The aim of this paper is to present various approaches towards the health and the healthy lifestyle. 52 patients, aged between 21 and 72 years old, were subjected to examination. The research group showed a low number of people who spend their free-time in an active way. The participants did not find any connection between a healty lifestyle and their nutrition habits or physical activity. It appears to be necessary to start more effective educational activity.

Słowa kluczowe : styl życia, choroba zwyrodnieniowa, life style, degenerative disease,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2012
Numer : Vol. 18, nr 4
Strony : 229 – 233
Bibliografia : 1. I. Kickbush: Styl życia a zdrowie, Promocja Zdrowia, Nauki Społeczne i Medycyna, vol. 1-2, 1999, s. 64-66.
2. M. Falkowska (red.): Wartości, praca, zakupy… O stylach życia Polaków, CBOS, Warszawa 1997..
3. M. Gołka: Nowe style zachowań, Humaniora, Poznań 2001. 4. G. Kuczek: ABC zdrowego stylu życia, Fundacja Źródła Życia, Warszawa 2007.
5. A. Łuczyńska: Zmiana zachowań zdrowotnych, GWP, Gdańsk 2004.
6. K. Wrześniewski: Styl życia a zdrowie, IP PAN, Warszawa 1993.
7. A. Ostrowska: Styl życia a zdrowie. Z zagadnień promocji zdrowia, Promocja Zdrowia, Nauki Społeczne i Medycyna, vol. 7(18), 2000, s. 169-172.
8. M. Pułtorak, B. Woynarowska, I. Murzyńska: Zachowania zdrowotne i postrzeganie własnego zdrowia przez młodzież szkolną w Polsce, Lider, vol. 3, 1996, s. 5-8.
9. Z. Słońska: Promocja zdrowia – zarys problematyki, Promocja Zdrowia, Nauki Społeczne i Medycyna, vol. 1-2, 1994, s. 42-46.
10. J. Bejnarowicz: Zmiany zdrowia Polaków i jego uwarunkowań. Wyzwania dla promocji zdrowia, Promocja Zdrowia, Nauki Społeczne i Medycyna, vol. 1-2, 1994, s. 9-36.
11. A. Andruszkiewicz, M. Banaszkiewicz: Promocja zdrowia. Teoretyczne podstawy promocji zdrowia, vol. 1, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2008.
12. S. Pike, D. Forester: Promocja zdrowia dla wszystkich, Wydawnictwo Czelej, Lublin 1998.
13. A. Jawłowska: Styl życia, przemiany we współczesnej Polsce, PWN, Warszawa 1978.
14. Ch.L. Sheridan, S.A. Radmacher: Psychologia zdrowia, IPZ, Warszawa 1998.
15. A. Siciński (red.): Styl życia, kultura, wybór, IFiS PAN, Warszawa 2002.
16. J. Karski (red.): Promocja zdrowia, IGNIS, Warszawa 1999.
17. M. Ogryzko-Wiewiórska: Zmiana przez zdrowie: promocja zdrowia dla grup szczególnego ryzyka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008.
18. Z. Słońska, M. Misiunia: Promocja zdrowia. Słownik podstawowych terminów, Agencja Promo-Lider, Warszawa 1993.
19. J. Karski, Z. Słońska, B.W. Wasilewski: Promocja zdrowia: wprowadzenie do zagadnień krzewienia zdrowia, SANMEDIA, Warszawa 1994.
20. E. Kasperek: Zachowania prozdrowotne nauczycieli, G&P, Poznań 1999. 21. J. Łazowski, G. Dolińska-Zygmunt: Ku lepszemu funkcjonowaniu w zdrowiu i chorobie, Wyd. AWF, Wrocław 1997.
22. F. Lwow, A. Milewicz, R. Andrzejak: Promocja zdrowia: podręcznik dla studentów i lekarzy rodzinnych, Urban & Partner, Wrocław 2004.
23. B. Woynarowska: Zdrowie, edukacja do zdrowia, promocja zdrowia, WSiP, Warszawa 1994.
24. K. Wrześniewski: Styl życia a zdrowie, IP PAN, Warszawa 1993.
25. M. Sierakowska, S. Sierakowski, M. Wróblewska: Problemy zdrowotne pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów i ich wpływ na jakość życia uwarunkowaną stanem zdrowia, Reumatologia, vol. 48(6), 2010, s. 372-379.
26. B. Tobiasz-Adamczyk, B. Woźniak, M. Brzyska: Promocja zdrowia wśród osób starszych w świetle trzech pierwszych faz programu „HealthProElderly”, Zdrowie Publiczne, vol. 118(3), 2008, s. 352-357.
27. M. Drozd-Dąbrowska, A. Walczak, Z. Szych: Świadomość potrzeby zmiany stylu życia wśród dorosłych szczecinian z nadciśnieniem tętniczym, Family Medicine & Primary Care Review, vol. 8(3), 2006, s. 603-608.
28. G. Jonderko, Cz. Marcisz: Promocja zdrowia – podstawy teoretyczne i praktyczne, Medycyna Środowiskowa, vol. 11(1), 2008, s. 77-83.
DOI :
Cytuj : Kuciel-Lewandowska, J. ,Marcinkiewicz, M. ,Kierzek, A. ,Pozowski, A. ,Ratajczak, B. ,Boerner, E. , Zdrowy styl życia a choroba zwyrodnieniowa stawów. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 18, nr 4/2012
facebook