Zmiany wybranych parametrów hemodynamicznych po zabiegu kriostymulacji ogólnoustrojowej u osób zdrowych

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Zmiany wybranych parametrów hemodynamicznych po zabiegu kriostymulacji ogólnoustrojowej u osób zdrowych

Autorzy :
Paprocka-Borowicz, M.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Medyczna, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław, tel. +48 (0) 71 784 01 83, małgorzata.paprocka@am.wroc.pl,
Ciejka, E.
Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku, ul. Krakowska 9, 15-875 Białystok; Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze, Zakład Rehabilitacji Leczniczej,ul. Aleksandrowska 61/63, 91-205 Łódź, +48 (0) 42 272 18, e.ciejka@wompcpl.eu,
Zalewski, P.
Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz,
Abstrakty : Ekspozycja organizmu na działanie bodźca termicznego w za-kresie temperatur kriogenicznych wywołuje reakcje fizjologiczne w układzie krążenia. Celem badań była ocena zmian parametrów hemodynamicznych, zachodzących pod wpływem krioterapii ogólnoustrojowej u osób zdrowych. Badaniami objęto grupę 25 zdrowych mężczyzn; którzy przeby-wali jeden raz w kriokomorze w temperaturze około -110 oC przez 3 minuty. Ocenie poddano następujące parametry: inter-wały R-R (RRI), częstość akcji serca (HR), ciśnienie krwi skurczowe (sBP), ciśnienie krwi rozkurczowe (dBP), ciśnienie krwi średnie (mBP), objętość wyrzutową serca (SV), wskaźnik skurczowy serca (SI), objętość minutową serca (CO), wskaźnik sercowy (CI), całkowity opór naczyniowy (TPR), wskaźnik całkowitego oporu naczyniowego (TPRI). Rejestrację parametrów hemodynamicznych przeprowadzono dwukrotnie za pomocą systemu Task ForceŽ Monitor firmy CNSystems: przed (01) i po (02) po zabiegu kriostymulacji ogólnoustrojowej. Badania wykonano zgodnie z kryteriami oceny czynnościowej autonomicznego układu nerwowego. W efekcie ekspozycji na działanie temperatur kriogenicznych nastąpiło istotne zmniejszenie częstości pracy serca (HR) oraz zwiększenie objętości wyrzutowej i wskaźnika skurczowego serca (SV, SI). Wartości ciśnienia skurczowego (sBP), rozkurczowego (dBP), średniego (mBP) oraz wskaźnika sercowego (CO, CI) nie wykazały istotnych statystycznie zmian, podobnie jak wartość całkowitego oporu naczyniowego (TPR, TPRI). Zakres zmian powyższych parametrów wskazuje na wystąpienie wzrostu obciążenia wstępnego bez obciążenia następczego serca po zabiegu krioterapii ogólnoustrojowej.

Whole-body cryotherapy (WBC) causes various physiological reactions, affecting mainly the peripheral and central part of circulatory system. The aim of this study was to assess the hemody-namic changes after whole-body cryotherapy in healthy subjects. Twenty five healthy subjects were exposed for 3 minutes once to whole-body cryotherapy (WBC) in the temperature of -110 oC. The recording of biological signals included: R-R intervals (RRI), heart rate (HR), systolic blood pressure (sBP), diastolic blood pressure (dBP), mean blood pressure (mBP), stroke volume (SV), stroke index (SI), cardiac output (CO), cardiac index (CI), total peripheral resistance (TPR), total peripheral resistance index (TPRI). Subject were investigated twice: before (01) and after (02) cryotherapy exposition. The Task ForceŽ Monitor was used to measure beat-to-beat hemodynamic parameters during the supine rest. Examination was made according to standards of autonomic nervous system assessment. Whole-body cryotherapy (WBC) decreased heart rate (HR) and increased stroke volume and stroke index (SV, SI). The values of systolic (sBP), diastolic (dBP), mean (mBP) pressures remained unchanged. None of significant differences in cardiac output (CO), cardiac index (CI) and total peripheral resistance (TPR) were found. The hemodynamic changes indicate that whole-body cryotherapy (WBC) influences the increase of preload without increasing the afterload of the heart.

Słowa kluczowe : krioterapia, autonomiczny układ nerwowy, hemodynamika, whole body cryotherapy, autonomic nervous system, haemodynamics,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2009
Numer : Vol. 15, nr 3
Strony : 209 – 214
Bibliografia : 1. R. Fricke: Ganzkorperkaltentherapie in einer Kalter-Kammer mit Temperaturen -110 oC, Zeitschrift für Physikalische Medizin Balneologie Medizin Klimatologie, vol. 18, 1989, s. 1-10.
2. G. Birwe, M. Taghawinejad, R. Fricke, R. Hartmann: Ganzkorperkaltetherapie. Beeinflussung hamatologisher und entzundlicher, Zeitschrift für Physikalische Medizin Balneologie Medizin Klimatologie, vol. 18, 1989, s. 16-22.
3. H. Podbielska, W. Stręk, G.J. Muller, D. Biały: Systemic cryotherapy. Indications and contraindications, process of treatment and its physiological and clinical results, Acta Biomedical Engineering, Whole Body Cryotherapy, Indygo Zahir Media, Wrocław 2007, s. 9-20.
4. T. Westerlund, J. Smolander, A. Uusitalo-Koskinen, M. Mikkelsson: The blood pressure responses to an acute and long-term whole-body cryotherapy (-110 oC) in men and women, Journal of Thermal Biology, vol. 29, 2004, s. 285-290.
5. L. Mourot, C. Cluzeau, J. Regnard: Physiological assessment of a gaseous cryotherapy device: thermal effects and changes in cardiovascular autonomic control, Annales de Readaption et de Medecine Physique, vol. 50, 2007, s. 209-217.
6. T. Westerlund, J. Oksa, J. Smolander, M. Mikkelsson: Thermal responses during and after whole-body cryotherapy (-110 oC), Journal of Thermal Biology, vol. 28, 2003, s. 601-608.
7. J. Jorg (red.): Diagnostyka autonomicznego układu nerwowego i zaburzeń snu, Urban & Partner, Wrocław 2006.
8. P. Zalewski, K. Buszko, J. Klawe, M. Tafil-Klawe i in.: Krótkoczasowa analiza termowizyjna skutków krioterapii ogólnoustrojowej u osób zdrowych, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 14, 2008, s. 272-277.
9. F. Marino, J.M. Sockler, J.M. Fry: Thermoregulatory, metabolic and sym-pathoadrenal responses to repeated brief exposure to cold, Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation, vol. 58, 1998, s. 537-546.
10. J. Fortin, W. Habenbacher, A. Heller: Non-invasive beat-to-beat cardiac out-put monitoring by an improved method of transthoracic bioimpedance measur-ement, Computers in Biology and Medicine, vol. 36, 2006, s. 1185-1203.
11. J. Fortin, W. Habenbacher, R. Gruellenberger, P. Wach, F. Skrabal: Real time monitor for hemodynamic beat-to-beat parameters and power spectra analysis of the biosignals, Proceedings of the 20th annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, vol. 20(1), 1998.
12. G. Parati, G. Ongaro,G. Bilo, F. Glavina, P. Castiglioni, M. Di Renzo: Noninvasive beat-to-beat blood pressure monitoring: new developments, Blood Press Monit., vol. 8, 2003, s. 31-36.
13. M. Taghawinejad, G. Birwe, R. Fricke, R. Hartmann: Ganzkorper-kaltetherapie Beeinflussung von Kreislauf- un Stoffwechselparametern, Zeitschrift für Physikalische Medizin Balneologie Medizin Klimatologie, vol. 18, 1989, s. 23-30.
14. H. Gregorowicz: Wpływ ogólnoustrojowej krioterapii na wybrane wskaź-niki hemodynamiczne i wentylacji płuc w schorzeniach reumatycznych, Praca doktorska AM, Wrocław 1992.
15. R. Piechura, T. Kaczmarek, M. Załęski: Wpływ ogólnoustrojowego oddziaływania temperatur kriogenicznych na zdolność wysiłkową, Fizjoterapia, vol. 6, 1998, s. 68-72.
16. M. Koczorowska, S. Skorupska, A. Mamcarz: Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na wybrane parametry hemodynamiczne, Folia Cardiologica Excerpta, vol. 2 (supl. A), 2007.
17. J.N. Hanna, McN Hill, J.D. Sinclar: Human cardiorespiratory responses to acute cold exposure, Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology, vol. 2, 1975, s. 229-238.
18. F. Marino, J.M. Sockler, J.M. Fry: Thermoregulatory, metabolic and sympa-thoadrenal responses to repeated brief exposure to cold, Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation, vol. 58, 1998, s. 537-546.
19. H. Rintamaki: Human Responses to Cold, Alaska Medicine, vol. 49, 2006, s. 29-31.
20. T.E. Wilson, C.L. Sauder, M.L. Kearney, N.T. Kuipers, U.L. Leuen-berger, K.D. Monahan: Skin-surface cooling elicits peripheral and visceral vasoconstriction in humans, Journal of Applied Physiology, vol. 103, 2007, s. 1257-1262.
21. L. Jansky, E. Matouskova, V. Vavra, S. Vybiral, P. Jansky, D. Jandova, I. Knizkova: Thermal, cardiac and adrenergic responses to repeated local cooling, Physiology Research, vol. 55, 2006; s. 543-549.
22. S. Komulainen, T. Oja, H. Rintamaki, H. Virokannas, S. Keinanen-Kiukaanniemi: Blood pressure and thermal responses to whole body cold exposure in mildy hypertensive subjects, Journal of Thermal Biology, vol. 29, 2004, s. 851-856.
23. F. Yamazaki, R. Sone: Thermal stress modulates arterial pressure variability and arterial baroreflex response of heart rate during head-up tilt in humans, European Journal of Applied Physiology, vol. 84, 2001, s. 350-357.
24. T.E. Graham: Thermal, metabolic and cardiovascular changes in men and women during cold stress, Medicine and Science in Sports and Exercise, vol. 20, 1988, s. 185-192.
DOI :
Cytuj : Paprocka-Borowicz, M. ,Ciejka, E. ,Zalewski, P. , Zmiany wybranych parametrów hemodynamicznych po zabiegu kriostymulacji ogólnoustrojowej u osób zdrowych. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 15, nr 3/2009
facebook