Calculation Exercises in Laser Biomedicine in the education program of Biomedical Engineering

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Ćwiczenia z Biomedycyny Laserowej w programie studiów Inżynierii Biomedycznej

Authors :
Mrowiec, J.
Katedra i Oddział Kiniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. +48 32 786 16 30, cieslar1@tlen.pl,
Awrejcewicz, J.
Katedra Automatyki i Biomechaniki, Politechnika Łódzka, ul. B. Stefanowskiego 1/15, 90-924 Łódź, tel. +48 42 631 22 00, jan.awrejcewicz@p.lodz.pl,
Nowak, G.
Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, ul. Roosvelta 118, 41-800 Zabrze, tel. +48 32 271 60 13, itam@itam.zabrze.pl,
Jeka, S.
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. J. Biziela, Oddział Kliniczny Reumatologii i Układowych chorób Tkaniku Łącznej, ul. K. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz, tel. +48 606 42 59 99, s.jeka@wp.pl,
Bolewski, A.
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, andrzej.bolewski@fis.agh.pl,
Pięciak, T.
Katedra Automatyki, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Elektroniki i Informatyki, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel. +48 12 617 28 42, 617 47 12, pieciak@agh.edu.pl,
Zarychta, P.
Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska, tel. +48 32 237 17 83, 237 17 83, 237 10 40, piotr.zarychta@polsl.pl,
Augustyniak, E.
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Humanistyczny, ul. Gramatyka 8a, 30-071 Kraków, tel. +48 12 417 29 56, ewaa@agh.edu.pl,
Wysocka-Król, K.
Grupa Biooptyki, Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, tel. + 48 71 320 28 25, katarzyna.wysocka@pwr.wroc.pl,
Abstract : Niniejsza praca omawia problematykę kształcenia na kierunku Inżynieria Biomedyczna w specjalności Optyka Biomedyczna. Omówiono zagadnienia promieniowania laserowego i jego zastosowanie w medycynie, mając na uwadze zdobywanie i ugruntowywanie wiedzy poprzez ćwiczenia rachunkowe.

This work presents the issue of the education program for Biomedical Engineering students specializing in Biomedical Optics. Laser radiation and its medical application are discussed in view of gaining the knowledge through calculation exercises in Laser Biomedicine.

Keywords : optyka biomedyczna, inżynieria biomedyczna, ćwiczenia rachunkowe, biomedical optics, biomedical engineering, calculation exercises,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2012
Number : Vol. 18, nr 2
Page : 111 – 112

Bibliography
: 1. H. Podbielska (red.): Optyka Biomedyczna. Wybrane aspekty, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011.
DOI :
Qute : Mrowiec, J. ,Awrejcewicz, J. ,Nowak, G. ,Jeka, S. ,Bolewski, A. ,Pięciak, T. ,Zarychta, P. ,Augustyniak, E. ,Wysocka-Król, K. ,Wysocka-Król, K. , Ćwiczenia z Biomedycyny Laserowej w programie studiów Inżynierii Biomedycznej. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 18, nr 2/2012
facebook