Tag: ECM

Theoretical analysis of electrochemical machining.

Czasopismo : Advances in Manufacturing Science and Technology
Tytuł artykułu : Theoretical analysis of electrochemical machining.

Autorzy :
Radziejewska, J.
Institute of Fundamental Technological Research, Polish Academy of Science, 00-049 Warszawa, ul. Świętokrzyska 21,
Stryczek, R.
University of Bielsko-Biała, Department of Manufacturing Technology and Automation, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biala, phone: (+48,0-33) 816-36-78, r_stryczek@poczta.onet.pl,
Karbowski, K.
Cracow University of Technology, Production Engineering Institute, Al. Jana Pawla II nr 37, 31-864 Kraków, phone: (+48, 12) 628-32-47, fax: (+48, 12) 648-20-10, karbowski@mech.pk.edu.pl,
Werner, A.
Białystok Technical University, Faculty of Mechanical Engineering, Chair of Mechanical Technology, 45c Wiejska St., 15-351 Bialystok, Poland. Phone (+48, 0-85) 72-220-41, anwer@pB.bialystok.pl,
Płonka, S.
Bielsko-Biała University, Department of Manufacturing Technology and Automation, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biala, phone (+48,0-33) 827-92-13,
Szcześniak, Z.
Kielce University of Technology, Faculty of Electrical Engineering, Automatic Control and Computer Science, Al. Tysiąclecia PP7, Kielce, Poland,
Dąbrowski, L.
Warsaw University of Technology, Faculty of Production Engineering, al. Niepodleglosci 222, 00-663 Warszawa, ld@meil.edu.pl,
Abstrakty : In the paper a mathematical and numerical model of two-dimensional electrolyte flow in an interelectrode gap has been presented. In this paper there has been formulated an equation of shape evolution of electromachined curvilinear surface as well as an equation of electrolyte and gas mixture flow in the gap between curvilinear surfaces. Variable in time properties of the electrolyte have been determined. Computer software for flow simulation with the possibility of visualization of distribution of physical conditions during process has been elaborated.

W pracy przedstawiono dwuwymiarowy model matematyczny i numeryczny przepływu elektrolitu przez szczelinę międzyelektrodową podczas obróbki elektrochemicznej. Wyznaczono zmienne w czasie i przestrzeni właściwości elektrolitu, a więc zmieniającą się przewodność elektryczną elektrolitu ze względu na zmiany temperatury i zawartość gazu. Znajomość zmian przewodności umożliwia, z większą dokładnością, określić szybkość roztwarzania przedmiotu i wyznaczyć grubość szczeliny międzyelektrodowej. Prezentowany program komputerowy pozwala na wykonanie obliczeń oraz graficzną ich prezentację w postaci przestrzennych lub płaskich wykresów.

Słowa kluczowe : obróbka elektrochemiczna, ECM, przepływ elektrolitu, symulacja komputerowa, elektroda drgająca, electrochemical machining, ECM, electrolyte flow, computer simulation, vibrating electrode,
Wydawnictwo : Komitet Budowy Maszyn PAN
Rocznik : 2005
Numer : Vol. 29, nr 3
Strony : 85 – 103
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Radziejewska, J. ,Stryczek, R. ,Karbowski, K. ,Werner, A. ,Płonka, S. ,Szcześniak, Z. ,Dąbrowski, L. , Theoretical analysis of electrochemical machining.. Advances in Manufacturing Science and Technology Vol. 29, nr 3/2005

PL Teoretyczna analiza obróbki elektrochemicznej.

Journal : Advances in Manufacturing Science and Technology
Article : Theoretical analysis of electrochemical machining.

Authors :
Radziejewska, J.
Institute of Fundamental Technological Research, Polish Academy of Science, 00-049 Warszawa, ul. Świętokrzyska 21,
Stryczek, R.
University of Bielsko-Biała, Department of Manufacturing Technology and Automation, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biala, phone: (+48,0-33) 816-36-78, r_stryczek@poczta.onet.pl,
Karbowski, K.
Cracow University of Technology, Production Engineering Institute, Al. Jana Pawla II nr 37, 31-864 Kraków, phone: (+48, 12) 628-32-47, fax: (+48, 12) 648-20-10, karbowski@mech.pk.edu.pl,
Werner, A.
Białystok Technical University, Faculty of Mechanical Engineering, Chair of Mechanical Technology, 45c Wiejska St., 15-351 Bialystok, Poland. Phone (+48, 0-85) 72-220-41, anwer@pB.bialystok.pl,
Płonka, S.
Bielsko-Biała University, Department of Manufacturing Technology and Automation, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biala, phone (+48,0-33) 827-92-13,
Szcześniak, Z.
Kielce University of Technology, Faculty of Electrical Engineering, Automatic Control and Computer Science, Al. Tysiąclecia PP7, Kielce, Poland,
Dąbrowski, L.
Warsaw University of Technology, Faculty of Production Engineering, al. Niepodleglosci 222, 00-663 Warszawa, ld@meil.edu.pl,
Abstract : In the paper a mathematical and numerical model of two-dimensional electrolyte flow in an interelectrode gap has been presented. In this paper there has been formulated an equation of shape evolution of electromachined curvilinear surface as well as an equation of electrolyte and gas mixture flow in the gap between curvilinear surfaces. Variable in time properties of the electrolyte have been determined. Computer software for flow simulation with the possibility of visualization of distribution of physical conditions during process has been elaborated.

W pracy przedstawiono dwuwymiarowy model matematyczny i numeryczny przepływu elektrolitu przez szczelinę międzyelektrodową podczas obróbki elektrochemicznej. Wyznaczono zmienne w czasie i przestrzeni właściwości elektrolitu, a więc zmieniającą się przewodność elektryczną elektrolitu ze względu na zmiany temperatury i zawartość gazu. Znajomość zmian przewodności umożliwia, z większą dokładnością, określić szybkość roztwarzania przedmiotu i wyznaczyć grubość szczeliny międzyelektrodowej. Prezentowany program komputerowy pozwala na wykonanie obliczeń oraz graficzną ich prezentację w postaci przestrzennych lub płaskich wykresów.

Keywords : obróbka elektrochemiczna, ECM, przepływ elektrolitu, symulacja komputerowa, elektroda drgająca, electrochemical machining, ECM, electrolyte flow, computer simulation, vibrating electrode,
Publishing house : Komitet Budowy Maszyn PAN
Publication date : 2005
Number : Vol. 29, nr 3
Page : 85 – 103

Bibliography
:
DOI :
Qute : Radziejewska, J. ,Stryczek, R. ,Karbowski, K. ,Werner, A. ,Płonka, S. ,Szcześniak, Z. ,Dąbrowski, L. ,Dąbrowski, L. , Theoretical analysis of electrochemical machining.. Advances in Manufacturing Science and Technology Vol. 29, nr 3/2005
[Top]