Tag: Internet

Koncepcja bazy danych fotogrametrycznych bliskiego zasięgu

Czasopismo : Roczniki Geomatyki
Tytuł artykułu : Koncepcja bazy danych fotogrametrycznych bliskiego zasięgu

Autorzy :
Adamczyk, J.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Joanna.Adamczyk@wl.sggw.pl,
Bakuła, M.
Uniwersytet Warmiństko-Mazurski w Olsztynie, mbakula@uwm.edu.pl,
Balcerzak, J.
Politechnika Warszawska, j.balcerzak@gik.pw.edu.pl,
Balcerzak, J.
Politechnika Warszawska, j.balcerzak@gik.pw.edu.pl,
Benedyczak, R.
Uniwersytet Szczeciński, benes@univ.szczecin.pl,
Bucior, M.
Akademia Górniczo-Hutnicza, gosiabucior@agh.edu.pl,
Cichociński, P.
Akademia Górniczo-Hutnicza, Piotr.Cichocinski@agh.edu.pl,
Dąbrowski, W.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, w.dabrowski@planeta.uwm.edu.pl,
Gajos, M.
Uniwersytet Śląski, gajos@us.edu.pl,
Janowski, A.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, artur.janowski@geodezja.pl,
Abstrakty : Modern digital measurement techniques of close-range photogrammetry find general application in many fields of science and technology . in construction, architecture, energy sector, metrology of machinery and equipment, robotics, in control processes of industrial production, medicine, biology etc. The paper presents a concept of a database for storing and making available in the internet environment digital resources of photogrammetric and thermovisual data and numerical measurement data, which may be acquired from n-dimension short-range records realized in i-epochs. In the project, the authors defined the rights of users and suggested the structure of the database . a conceptual and functional model. Information solution for the project was connected with indication of programming tools which allow to create the model of database with database software defined. Legal aspects and relevant IT standards were also presented.

Słowa kluczowe : baza danych, Internet, dane fotogrametryczne, bliski zasięg, database, Internet, photogrammetric data, close range,
Wydawnictwo : Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
Rocznik : 2006
Numer : T. 4, z. 3
Strony : 103 – 108
Bibliografia : 1. Atkinson K.B., 1996: Close Range Photogrammetrz and Machine Vision, Whittles Publishing.
2. Grussenmeyer P., Drap P., Gaillard G., 2002: Arpenteur 3.0: Recent Development in Web based Photogrammetry, Sao Jose. dos Campos . Brazil Symposium ISPRS.
3. Janowski A., Paszotta Z., Szulwic J., 2003: Badanie możliwości przetwarzania lotniczych obrazów cyfrowych przekazywanych za pomocą Internetu. Vol. 1 i 2, KBN nr 8 T12E005 21.
4. Luhmann T., 2003: Nahbereichsphotogrammetrie . Grundlagen, Methoden und Anwendungen, Wichman Verlag, Heidelberg.
5. Łuczycki M., Moszyński M., Szulwic J., 2005: Internetowy System Udostępniania Obrazów i Produktów Fotogrametrycznych, ZN Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
6. Orange Book. American Department of Defense.
7. RMON, 2003: Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie terenów zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa.
8. RPRM, 1999: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych.
9. Sawicki P., Więcek B., 1998: Cyfrowy system video termalny dla aplikacji w bliskim zasięgu. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Vol. 8, s.13/1-13/8.
10. Sawicki P., 2000: Digital multisensoral video-thermal system for close range metrology applications. International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, Vol. XXXIII Part B5/2 Com.V, s. 691-698.
11. Szulwic J., 2003: Koncepcja technologii przetwarzania i analizy geoinformacyjnej zdjęć fotogrametrycznych w rozwiązaniach internetowych, UWM Olsztyn.
12. UPB, 1994. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
13. UPGIK, 1989. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
14. UOOIN, 1999. Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych.
DOI :
Cytuj : Adamczyk, J. ,Bakuła, M. ,Balcerzak, J. ,Balcerzak, J. ,Benedyczak, R. ,Bucior, M. ,Cichociński, P. ,Dąbrowski, W. ,Gajos, M. ,Janowski, A. , Koncepcja bazy danych fotogrametrycznych bliskiego zasięgu. Roczniki Geomatyki T. 4, z. 3/2006

The concept of a close-range photogrammetric database

Journal : Roczniki Geomatyki
Article : Koncepcja bazy danych fotogrametrycznych bliskiego zasięgu

Authors :
Adamczyk, J.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Joanna.Adamczyk@wl.sggw.pl,
Bakuła, M.
Uniwersytet Warmiństko-Mazurski w Olsztynie, mbakula@uwm.edu.pl,
Balcerzak, J.
Politechnika Warszawska, j.balcerzak@gik.pw.edu.pl,
Balcerzak, J.
Politechnika Warszawska, j.balcerzak@gik.pw.edu.pl,
Benedyczak, R.
Uniwersytet Szczeciński, benes@univ.szczecin.pl,
Bucior, M.
Akademia Górniczo-Hutnicza, gosiabucior@agh.edu.pl,
Cichociński, P.
Akademia Górniczo-Hutnicza, Piotr.Cichocinski@agh.edu.pl,
Dąbrowski, W.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, w.dabrowski@planeta.uwm.edu.pl,
Gajos, M.
Uniwersytet Śląski, gajos@us.edu.pl,
Janowski, A.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, artur.janowski@geodezja.pl,
Abstract : Modern digital measurement techniques of close-range photogrammetry find general application in many fields of science and technology . in construction, architecture, energy sector, metrology of machinery and equipment, robotics, in control processes of industrial production, medicine, biology etc. The paper presents a concept of a database for storing and making available in the internet environment digital resources of photogrammetric and thermovisual data and numerical measurement data, which may be acquired from n-dimension short-range records realized in i-epochs. In the project, the authors defined the rights of users and suggested the structure of the database . a conceptual and functional model. Information solution for the project was connected with indication of programming tools which allow to create the model of database with database software defined. Legal aspects and relevant IT standards were also presented.

Keywords : baza danych, Internet, dane fotogrametryczne, bliski zasięg, database, Internet, photogrammetric data, close range,
Publishing house : Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
Publication date : 2006
Number : T. 4, z. 3
Page : 103 – 108

Bibliography
: 1. Atkinson K.B., 1996: Close Range Photogrammetrz and Machine Vision, Whittles Publishing.
2. Grussenmeyer P., Drap P., Gaillard G., 2002: Arpenteur 3.0: Recent Development in Web based Photogrammetry, Sao Jose. dos Campos . Brazil Symposium ISPRS.
3. Janowski A., Paszotta Z., Szulwic J., 2003: Badanie możliwości przetwarzania lotniczych obrazów cyfrowych przekazywanych za pomocą Internetu. Vol. 1 i 2, KBN nr 8 T12E005 21.
4. Luhmann T., 2003: Nahbereichsphotogrammetrie . Grundlagen, Methoden und Anwendungen, Wichman Verlag, Heidelberg.
5. Łuczycki M., Moszyński M., Szulwic J., 2005: Internetowy System Udostępniania Obrazów i Produktów Fotogrametrycznych, ZN Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
6. Orange Book. American Department of Defense.
7. RMON, 2003: Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie terenów zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa.
8. RPRM, 1999: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych.
9. Sawicki P., Więcek B., 1998: Cyfrowy system video termalny dla aplikacji w bliskim zasięgu. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Vol. 8, s.13/1-13/8.
10. Sawicki P., 2000: Digital multisensoral video-thermal system for close range metrology applications. International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, Vol. XXXIII Part B5/2 Com.V, s. 691-698.
11. Szulwic J., 2003: Koncepcja technologii przetwarzania i analizy geoinformacyjnej zdjęć fotogrametrycznych w rozwiązaniach internetowych, UWM Olsztyn.
12. UPB, 1994. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
13. UPGIK, 1989. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
14. UOOIN, 1999. Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych.
DOI :
Qute : Adamczyk, J. ,Bakuła, M. ,Balcerzak, J. ,Balcerzak, J. ,Benedyczak, R. ,Bucior, M. ,Cichociński, P. ,Dąbrowski, W. ,Gajos, M. ,Janowski, A. ,Janowski, A. , Koncepcja bazy danych fotogrametrycznych bliskiego zasięgu. Roczniki Geomatyki T. 4, z. 3/2006
[Top]

Trójwymiarowe modele miast w sieci Internet

Czasopismo : Roczniki Geomatyki
Tytuł artykułu : Trójwymiarowe modele miast w sieci Internet

Autorzy :
Adamczyk, J.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Joanna.Adamczyk@wl.sggw.pl,
Bakuła, M.
Uniwersytet Warmiństko-Mazurski w Olsztynie, mbakula@uwm.edu.pl,
Balcerzak, J.
Politechnika Warszawska, j.balcerzak@gik.pw.edu.pl,
Balcerzak, J.
Politechnika Warszawska, j.balcerzak@gik.pw.edu.pl,
Benedyczak, R.
Uniwersytet Szczeciński, benes@univ.szczecin.pl,
Bucior, M.
Akademia Górniczo-Hutnicza, gosiabucior@agh.edu.pl,
Cichociński, P.
Akademia Górniczo-Hutnicza, Piotr.Cichocinski@agh.edu.pl,
Dąbrowski, W.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, w.dabrowski@planeta.uwm.edu.pl,
Gajos, M.
Uniwersytet Śląski, gajos@us.edu.pl,
Janowski, A.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, artur.janowski@geodezja.pl,
Kozioł, K.
Akademia Rolnicza w Krakowie, rlkoziol@cyf-kr-edu.pl,
Kunz, M.
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, met@uni.torun.pl,
Kunz, M.
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, met@uni.torun.pl,
Lewiński, S.
Instytut Geodezji i Kartografii, stanislaw.lewinski@igik.edu.pl,
Łubczonek, J.
Akademia Morska w Szczecinie, jaclub@am.szczecin.pl,
Ogrodniczak, J.
Akademia Marynarki Wojennej, j.ogrodniczak@amw.gdynia.pl,
Pająk, K.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, kati_ko@wp.pl,
Paszkowski, L.
Samodzielny Oddział Geograficzny – JW 1440 Toruń, paszkowski_leszek@o2.pl,
Próchnicki, P.
Politechnika Białostocka, pawelp@pb.bialystok.pl,
Różycki, S.
Politechnika Warszawska, S.Rozycki@gik.pw.edu.pl,
Abstrakty : Ever easier access to satellite images, growth of computer power and development of specialist software in last years stimulated demand for generating 3D models. Especially, models of cities are used in many walks of life like tourism, landscape architecture and planning of cellular telephone networks. On the market, there are many programmes which create and present three-dimensional models. There are already Internet portals which provide spatial data like 2D-vector data, Digital Terrain Models, high resolution imagery and 3D city models.

Słowa kluczowe : modelowanie wysokościowe miast, 3D, Internet, 3D City Models, 3D, Internet,
Wydawnictwo : Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
Rocznik : 2006
Numer : T. 4, z. 3
Strony : 187 – 190
Bibliografia : 1. Poli D., 2006: Reality-based 3D City Models from Aerial and Satellite Data. GeoInformatics no. 3.
2. Poli D., Kocaman S., Zhang L., Gruen A., 2006: 3D City Modeling from High-Resolution Satellite Images. ISPRS WGI 5 & I6, Materiały konferencyjne, Ankara, Turcja.
3. Steidler F., Beck M., 2004: CyberCity Modeler – Generation, Updating and Contiunation of 3D City models with on-line Editing. GeoMulitmedia no. 2.
4. Ulm K., 2004: Virtuelle 3D-Stadtmodelle – Technologie und Anwendung, Geobit no. 8, 2004.
5. Ulm K., 2005: Improved 3D City Modeling With Cybercity Modeler using Aerial, Satelilte Imagery and Laserscanner Data, International Archives of the Photogrammetry. Vol. XXXIV-5/W10.
6. Ulm K., Steidler F., Wang X., 2005: 3D City models in the Web-based 3d-GIS, www.Map3Day.at. Konferencja użytkowników ESRI, San Diego, USA.
DOI :
Cytuj : Adamczyk, J. ,Bakuła, M. ,Balcerzak, J. ,Balcerzak, J. ,Benedyczak, R. ,Bucior, M. ,Cichociński, P. ,Dąbrowski, W. ,Gajos, M. ,Janowski, A. ,Kozioł, K. ,Kunz, M. ,Kunz, M. ,Lewiński, S. ,Łubczonek, J. ,Ogrodniczak, J. ,Pająk, K. ,Paszkowski, L. ,Próchnicki, P. ,Różycki, S. , Trójwymiarowe modele miast w sieci Internet. Roczniki Geomatyki T. 4, z. 3/2006
[Top]

3D city models in the Internet

Journal : Roczniki Geomatyki
Article : Trójwymiarowe modele miast w sieci Internet

Authors :
Adamczyk, J.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Joanna.Adamczyk@wl.sggw.pl,
Bakuła, M.
Uniwersytet Warmiństko-Mazurski w Olsztynie, mbakula@uwm.edu.pl,
Balcerzak, J.
Politechnika Warszawska, j.balcerzak@gik.pw.edu.pl,
Balcerzak, J.
Politechnika Warszawska, j.balcerzak@gik.pw.edu.pl,
Benedyczak, R.
Uniwersytet Szczeciński, benes@univ.szczecin.pl,
Bucior, M.
Akademia Górniczo-Hutnicza, gosiabucior@agh.edu.pl,
Cichociński, P.
Akademia Górniczo-Hutnicza, Piotr.Cichocinski@agh.edu.pl,
Dąbrowski, W.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, w.dabrowski@planeta.uwm.edu.pl,
Gajos, M.
Uniwersytet Śląski, gajos@us.edu.pl,
Janowski, A.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, artur.janowski@geodezja.pl,
Kozioł, K.
Akademia Rolnicza w Krakowie, rlkoziol@cyf-kr-edu.pl,
Kunz, M.
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, met@uni.torun.pl,
Kunz, M.
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, met@uni.torun.pl,
Lewiński, S.
Instytut Geodezji i Kartografii, stanislaw.lewinski@igik.edu.pl,
Łubczonek, J.
Akademia Morska w Szczecinie, jaclub@am.szczecin.pl,
Ogrodniczak, J.
Akademia Marynarki Wojennej, j.ogrodniczak@amw.gdynia.pl,
Pająk, K.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, kati_ko@wp.pl,
Paszkowski, L.
Samodzielny Oddział Geograficzny – JW 1440 Toruń, paszkowski_leszek@o2.pl,
Próchnicki, P.
Politechnika Białostocka, pawelp@pb.bialystok.pl,
Różycki, S.
Politechnika Warszawska, S.Rozycki@gik.pw.edu.pl,
Abstract : Ever easier access to satellite images, growth of computer power and development of specialist software in last years stimulated demand for generating 3D models. Especially, models of cities are used in many walks of life like tourism, landscape architecture and planning of cellular telephone networks. On the market, there are many programmes which create and present three-dimensional models. There are already Internet portals which provide spatial data like 2D-vector data, Digital Terrain Models, high resolution imagery and 3D city models.

Keywords : modelowanie wysokościowe miast, 3D, Internet, 3D City Models, 3D, Internet,
Publishing house : Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
Publication date : 2006
Number : T. 4, z. 3
Page : 187 – 190

Bibliography
: 1. Poli D., 2006: Reality-based 3D City Models from Aerial and Satellite Data. GeoInformatics no. 3.
2. Poli D., Kocaman S., Zhang L., Gruen A., 2006: 3D City Modeling from High-Resolution Satellite Images. ISPRS WGI 5 & I6, Materiały konferencyjne, Ankara, Turcja.
3. Steidler F., Beck M., 2004: CyberCity Modeler – Generation, Updating and Contiunation of 3D City models with on-line Editing. GeoMulitmedia no. 2.
4. Ulm K., 2004: Virtuelle 3D-Stadtmodelle – Technologie und Anwendung, Geobit no. 8, 2004.
5. Ulm K., 2005: Improved 3D City Modeling With Cybercity Modeler using Aerial, Satelilte Imagery and Laserscanner Data, International Archives of the Photogrammetry. Vol. XXXIV-5/W10.
6. Ulm K., Steidler F., Wang X., 2005: 3D City models in the Web-based 3d-GIS, www.Map3Day.at. Konferencja użytkowników ESRI, San Diego, USA.
DOI :
Qute : Adamczyk, J. ,Bakuła, M. ,Balcerzak, J. ,Balcerzak, J. ,Benedyczak, R. ,Bucior, M. ,Cichociński, P. ,Dąbrowski, W. ,Gajos, M. ,Janowski, A. ,Kozioł, K. ,Kunz, M. ,Kunz, M. ,Lewiński, S. ,Łubczonek, J. ,Ogrodniczak, J. ,Pająk, K. ,Paszkowski, L. ,Próchnicki, P. ,Różycki, S. ,Różycki, S. , Trójwymiarowe modele miast w sieci Internet. Roczniki Geomatyki T. 4, z. 3/2006
[Top]

Spotkania naukowców w dobie szybkiej i bezpośredniej komunikacji internetowej

Czasopismo : Analityka : nauka i praktyka
Tytuł artykułu : Spotkania naukowców w dobie szybkiej i bezpośredniej komunikacji internetowej

Autorzy :
Mazerski, J.
Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska,
Kilian, K.
Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski,
Buszewski, B.
Zakład Chemii Środowiska i Ekoanalityki, Wydział Chemii UMK, bbusz@chem.uni.torun.pl,
Ruszczyńska, A.
Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski,
Świetlik, R.
Politechnika Radomska, Katedra Ochrony Środowiska, chemanal@pr.radom.pl,
Olszewska-Świetlik, J.
Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, UMK,
Barałkiewicz, D.
Wydział Chemii UAM w Poznaniu,
Bulska, E.
Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski,
Abstrakty :
Słowa kluczowe : Internet, komunikacja internetowa, środowisko naukowe, konferencja naukowa, seminarium, konwersatorium, Internet, Internet communications, scientific conference, seminar,
Wydawnictwo : Wydawnictwo MALAMUT
Rocznik : 2005
Numer : nr 4
Strony : 52 – 53
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Mazerski, J. ,Kilian, K. ,Buszewski, B. ,Ruszczyńska, A. ,Świetlik, R. ,Olszewska-Świetlik, J. ,Barałkiewicz, D. ,Bulska, E. , Spotkania naukowców w dobie szybkiej i bezpośredniej komunikacji internetowej. Analityka : nauka i praktyka nr 4/2005
[Top]

Journal : Analityka : nauka i praktyka
Article : Spotkania naukowców w dobie szybkiej i bezpośredniej komunikacji internetowej

Authors :
Mazerski, J.
Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska,
Kilian, K.
Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski,
Buszewski, B.
Zakład Chemii Środowiska i Ekoanalityki, Wydział Chemii UMK, bbusz@chem.uni.torun.pl,
Ruszczyńska, A.
Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski,
Świetlik, R.
Politechnika Radomska, Katedra Ochrony Środowiska, chemanal@pr.radom.pl,
Olszewska-Świetlik, J.
Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, UMK,
Barałkiewicz, D.
Wydział Chemii UAM w Poznaniu,
Bulska, E.
Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski,
Abstract :
Keywords : Internet, komunikacja internetowa, środowisko naukowe, konferencja naukowa, seminarium, konwersatorium, Internet, Internet communications, scientific conference, seminar,
Publishing house : Wydawnictwo MALAMUT
Publication date : 2005
Number : nr 4
Page : 52 – 53

Bibliography
:
DOI :
Qute : Mazerski, J. ,Kilian, K. ,Buszewski, B. ,Ruszczyńska, A. ,Świetlik, R. ,Olszewska-Świetlik, J. ,Barałkiewicz, D. ,Bulska, E. ,Bulska, E. , Spotkania naukowców w dobie szybkiej i bezpośredniej komunikacji internetowej. Analityka : nauka i praktyka nr 4/2005
[Top]

Edukacja geoinformatyczna studentów Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie

Czasopismo : Roczniki Geomatyki
Tytuł artykułu : Edukacja geoinformatyczna studentów Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie

Autorzy :
Widacki, W.
Zakład Systemów Informacji Geograficznej Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Olenderek, H.
Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego,
Olenderek, H.
Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego,
Będkowski, K.
Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego,
Olenderek, H.
Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego,
Wężyk, P.
Katedra Ekologii Lasu Laboratorium GIS i Teledetekcji Wydział Leśny, Akademia Rolnicza w Krakowie,
Abstrakty : In order to become a rightful member of information Society nowadays, it is essential to be apt at using modern Geoinformation Technology. The present situation challenged Polish higher education system, and also the Faculty of Forestry in Cracow to introduce new courses on Geoinformatics as a basis for educating students of Nature Preservation and Forestry in 1999. The syllabus for Geoinformatics and optional courses is: Geographic Information System, Digital Photogrammetry, Remote Sensing, Global Positioning System, basie Geostatistics, and Web-GIS. Thanks to the grant of the National Fund for Environmental Protection and Water Management in 1999, it was possible to obtain the equipment and software for the GIS and Remote Sensing Laboratory. Thus, now students are taught at 16 classroom computer stations (PCs) during 45 hours of closses and 20 hours of lectures per two semester altogether. Each year, there are between 150 and 160 students educated in Geomatics at the Faculty of Forestry, and also people from other Polish universities, who all attend the classes. Moreover, the students took the initiative and established their own Scientific Working Group that deals with various problems of geomatics.

Słowa kluczowe : nauczanie, GIS, teledetekcja, fotogrametria, GPS, Internet, kartografia, education, GIS, remote sensing, photogrammetry, cartography,
Wydawnictwo : Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
Rocznik : 2004
Numer : T. 2, z. 3
Strony : 50 – 57
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Widacki, W. ,Olenderek, H. ,Olenderek, H. ,Będkowski, K. ,Olenderek, H. ,Wężyk, P. , Edukacja geoinformatyczna studentów Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie. Roczniki Geomatyki T. 2, z. 3/2004
[Top]

Geoinformatic education of students at the faculty of forestry of the Agricultural University of Cracow

Journal : Roczniki Geomatyki
Article : Edukacja geoinformatyczna studentów Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie

Authors :
Widacki, W.
Zakład Systemów Informacji Geograficznej Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Olenderek, H.
Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego,
Olenderek, H.
Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego,
Będkowski, K.
Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego,
Olenderek, H.
Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego,
Wężyk, P.
Katedra Ekologii Lasu Laboratorium GIS i Teledetekcji Wydział Leśny, Akademia Rolnicza w Krakowie,
Abstract : In order to become a rightful member of information Society nowadays, it is essential to be apt at using modern Geoinformation Technology. The present situation challenged Polish higher education system, and also the Faculty of Forestry in Cracow to introduce new courses on Geoinformatics as a basis for educating students of Nature Preservation and Forestry in 1999. The syllabus for Geoinformatics and optional courses is: Geographic Information System, Digital Photogrammetry, Remote Sensing, Global Positioning System, basie Geostatistics, and Web-GIS. Thanks to the grant of the National Fund for Environmental Protection and Water Management in 1999, it was possible to obtain the equipment and software for the GIS and Remote Sensing Laboratory. Thus, now students are taught at 16 classroom computer stations (PCs) during 45 hours of closses and 20 hours of lectures per two semester altogether. Each year, there are between 150 and 160 students educated in Geomatics at the Faculty of Forestry, and also people from other Polish universities, who all attend the classes. Moreover, the students took the initiative and established their own Scientific Working Group that deals with various problems of geomatics.

Keywords : nauczanie, GIS, teledetekcja, fotogrametria, GPS, Internet, kartografia, education, GIS, remote sensing, photogrammetry, cartography,
Publishing house : Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
Publication date : 2004
Number : T. 2, z. 3
Page : 50 – 57

Bibliography
:
DOI :
Qute : Widacki, W. ,Olenderek, H. ,Olenderek, H. ,Będkowski, K. ,Olenderek, H. ,Wężyk, P. ,Wężyk, P. , Edukacja geoinformatyczna studentów Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie. Roczniki Geomatyki T. 2, z. 3/2004
[Top]

Systemy informacji przestrzennej dla planów zagospodarowania przestrzennego: potrzeby i kierunki rozwoju

Czasopismo : Roczniki Geomatyki
Tytuł artykułu : Systemy informacji przestrzennej dla planów zagospodarowania przestrzennego: potrzeby i kierunki rozwoju

Autorzy :
Gaździcki, J.
Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej,
Linsenbarth, A.
Instytut Geodezji i Kartografii,
Lach, Z.
Zakład Geografii AON,
Pachół, P.
Referat obsługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym w Mikołowie,
Janczar, E.
Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
Graca, S.
Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A.,
Barcikowski, A.
Geomatic Sp. z.o.o.,
Brzuchowska, J.
Politechnika Wrocławska Katedra Planowania Przestrzennego,
Abstrakty : Mimo widocznej ewolucji pojawiających się w Polsce komputerowych narzędzi wspomagających opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, rozwiązania te nie nadążają za przewidywanymi potrzebami. Rozwój procesu planowania, w tym potrzeby efektywnej współpracy uczestników tego procesu, wymagają nowych funkcji systemów GIS i narzędzi komunikacji. Interesujące przykłady takich narzędzi i ich zastosowań są prezentowane w internecie. Również w sytuacji, gdy brak miejskiego zintegrowanego SIP, a podstawy prawne planowania przestrzennego podlegają zmianom, istnieje potrzeba i możliwość wspomagania planowania i gospodarki przestrzennej miasta technikami GIS. Prace takie są prowadzone m.in. w Biurze Rozwoju Wrocławia. Najnowsza aplikacja, oparta na intranetowym serwerze map, powstała w odpowiedzi na potrzebę bezpośredniego dostępu w ramach Urzędu Miejskiego Wrocławia do aktualnej bazy opracowań planistycznych.

In spite of visible evolution of computerised tools supporting the process of drawing up local spatial development plans in Poland, these solutions do not keep up with the expected needs. Further development of planning process, including the need of effective cooperation among the participants of the process, require new functions of GIS systems and communication tools. Interesting examples of such solutions and their applications are presented in Internet. As there is no integrated urban spatial information system and legal basis for spatial planning undergo transformation, there is a strong need and an opportunity to support planning and spatial development of the city by GIS techniques. Such works are carried out in the Wrocław Development Office. The latest application, based on Intranet Server Map, was developed in response to the need of the Municipality of Wroc3aw for direct access to the database of physical plans.

Słowa kluczowe : polityka przestrzenna, planowanie miast, plany miejscowe, proces planowania, partycypacja społeczna, gospodarka przestrzenna, intranet, Internet, Internetowy Serwer Map, spatial policy, urban planning, local plans, planning process, public participation, urban management, intranet, internet, Internet Map Server,
Wydawnictwo : Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
Rocznik : 2003
Numer : T. 1, z. 1
Strony : 81 – 87
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Gaździcki, J. ,Linsenbarth, A. ,Lach, Z. ,Pachół, P. ,Janczar, E. ,Graca, S. ,Barcikowski, A. ,Brzuchowska, J. , Systemy informacji przestrzennej dla planów zagospodarowania przestrzennego: potrzeby i kierunki rozwoju. Roczniki Geomatyki T. 1, z. 1/2003
[Top]

Spatial information system for physical planning: needs and development prospects

Journal : Roczniki Geomatyki
Article : Systemy informacji przestrzennej dla planów zagospodarowania przestrzennego: potrzeby i kierunki rozwoju

Authors :
Gaździcki, J.
Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej,
Linsenbarth, A.
Instytut Geodezji i Kartografii,
Lach, Z.
Zakład Geografii AON,
Pachół, P.
Referat obsługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym w Mikołowie,
Janczar, E.
Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
Graca, S.
Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A.,
Barcikowski, A.
Geomatic Sp. z.o.o.,
Brzuchowska, J.
Politechnika Wrocławska Katedra Planowania Przestrzennego,
Abstract : Mimo widocznej ewolucji pojawiających się w Polsce komputerowych narzędzi wspomagających opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, rozwiązania te nie nadążają za przewidywanymi potrzebami. Rozwój procesu planowania, w tym potrzeby efektywnej współpracy uczestników tego procesu, wymagają nowych funkcji systemów GIS i narzędzi komunikacji. Interesujące przykłady takich narzędzi i ich zastosowań są prezentowane w internecie. Również w sytuacji, gdy brak miejskiego zintegrowanego SIP, a podstawy prawne planowania przestrzennego podlegają zmianom, istnieje potrzeba i możliwość wspomagania planowania i gospodarki przestrzennej miasta technikami GIS. Prace takie są prowadzone m.in. w Biurze Rozwoju Wrocławia. Najnowsza aplikacja, oparta na intranetowym serwerze map, powstała w odpowiedzi na potrzebę bezpośredniego dostępu w ramach Urzędu Miejskiego Wrocławia do aktualnej bazy opracowań planistycznych.

In spite of visible evolution of computerised tools supporting the process of drawing up local spatial development plans in Poland, these solutions do not keep up with the expected needs. Further development of planning process, including the need of effective cooperation among the participants of the process, require new functions of GIS systems and communication tools. Interesting examples of such solutions and their applications are presented in Internet. As there is no integrated urban spatial information system and legal basis for spatial planning undergo transformation, there is a strong need and an opportunity to support planning and spatial development of the city by GIS techniques. Such works are carried out in the Wrocław Development Office. The latest application, based on Intranet Server Map, was developed in response to the need of the Municipality of Wroc3aw for direct access to the database of physical plans.

Keywords : polityka przestrzenna, planowanie miast, plany miejscowe, proces planowania, partycypacja społeczna, gospodarka przestrzenna, intranet, Internet, Internetowy Serwer Map, spatial policy, urban planning, local plans, planning process, public participation, urban management, intranet, internet, Internet Map Server,
Publishing house : Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
Publication date : 2003
Number : T. 1, z. 1
Page : 81 – 87

Bibliography
:
DOI :
Qute : Gaździcki, J. ,Linsenbarth, A. ,Lach, Z. ,Pachół, P. ,Janczar, E. ,Graca, S. ,Barcikowski, A. ,Brzuchowska, J. ,Brzuchowska, J. , Systemy informacji przestrzennej dla planów zagospodarowania przestrzennego: potrzeby i kierunki rozwoju. Roczniki Geomatyki T. 1, z. 1/2003
[Top]

Program edukacyjny GLOBE i jego aspekty geomatyczne

Czasopismo : Roczniki Geomatyki
Tytuł artykułu : Program edukacyjny GLOBE i jego aspekty geomatyczne

Autorzy :
Gaździcki, J.
Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej,
Linsenbarth, A.
Instytut Geodezji i Kartografii,
Lach, Z.
Zakład Geografii AON,
Pachół, P.
Referat obsługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym w Mikołowie,
Janczar, E.
Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
Graca, S.
Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A.,
Barcikowski, A.
Geomatic Sp. z.o.o.,
Brzuchowska, J.
Politechnika Wrocławska Katedra Planowania Przestrzennego,
Wiśniewska, E.
Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie,
Baronowski, M.
UNEP/GRID-Warszawa,
Pyka, K.
AGH w Krakowie,
Leszczyk, E.
FORMIDA Laboratorium Informatyki,
Eckes, K.
AGH, Kraków,
Kołodziński, E.
Zespół Badawczo-Projektowy Specjalizowanych Systemów Informatycznych WTW WAT,
Bujarkiewicz, A.
ATR Bydgoszcz,
Kwiecień, J.
ATR Bydgoszcz,
Hanzl, M.
Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej,
Machinko-Nagrabecka, M.
UNEP/GRID-Warszawa,
Abstrakty : Od kilkunastu lat ponad 1 milion uczniów ze 102 krajów świata prowadzi standaryzowane obserwacje zjawisk na Ziemi. Program GLOBE zainicjowany przez byłego wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Al Gore'a uczy jak prowadzić pomiary i badania naukowe poszczególnych komponentów środowiska, angażując rzesze młodych ludzi w działania na rzecz ochrony i poszanowania środowiska. W Programie tym znaleźć można wiele elementów z zakresu geomatyki, a wizualizacja w Internecie wyników setek tysięcy obserwacji z całego globu jest doskonałym przykładem zastosowań tej dyscypliny.

Since a dozen years or so, more than 1 million pupils in 102 countries of the world conduct standardized observations of developments on the Earth. The GLOBE program, initiated by the former Vice President of the United States, Al Gore teaches how to conduct measurements and scientific research of particular components of the environment engaging masses of youp people in actions in favour of protection and respect for environment. The Program contains many geomatic elements, and visualisation in Internet of hundreds of thousands of observations from all over the world provides a perfect example of practical application of geomatics.

Słowa kluczowe : edukacja ekologiczna, program GLOBE, obserwacje środowiska, Internet, environmental education, program GLOBE, observations of the environment, internet,
Wydawnictwo : Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
Rocznik : 2003
Numer : T. 1, z. 1
Strony : 164 – 170
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Gaździcki, J. ,Linsenbarth, A. ,Lach, Z. ,Pachół, P. ,Janczar, E. ,Graca, S. ,Barcikowski, A. ,Brzuchowska, J. ,Wiśniewska, E. ,Baronowski, M. ,Pyka, K. ,Leszczyk, E. ,Eckes, K. ,Kołodziński, E. ,Bujarkiewicz, A. ,Kwiecień, J. ,Hanzl, M. ,Machinko-Nagrabecka, M. , Program edukacyjny GLOBE i jego aspekty geomatyczne. Roczniki Geomatyki T. 1, z. 1/2003
[Top]

GLOBE program and its geomatic components

Journal : Roczniki Geomatyki
Article : Program edukacyjny GLOBE i jego aspekty geomatyczne

Authors :
Gaździcki, J.
Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej,
Linsenbarth, A.
Instytut Geodezji i Kartografii,
Lach, Z.
Zakład Geografii AON,
Pachół, P.
Referat obsługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym w Mikołowie,
Janczar, E.
Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
Graca, S.
Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A.,
Barcikowski, A.
Geomatic Sp. z.o.o.,
Brzuchowska, J.
Politechnika Wrocławska Katedra Planowania Przestrzennego,
Wiśniewska, E.
Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie,
Baronowski, M.
UNEP/GRID-Warszawa,
Pyka, K.
AGH w Krakowie,
Leszczyk, E.
FORMIDA Laboratorium Informatyki,
Eckes, K.
AGH, Kraków,
Kołodziński, E.
Zespół Badawczo-Projektowy Specjalizowanych Systemów Informatycznych WTW WAT,
Bujarkiewicz, A.
ATR Bydgoszcz,
Kwiecień, J.
ATR Bydgoszcz,
Hanzl, M.
Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej,
Machinko-Nagrabecka, M.
UNEP/GRID-Warszawa,
Abstract : Od kilkunastu lat ponad 1 milion uczniów ze 102 krajów świata prowadzi standaryzowane obserwacje zjawisk na Ziemi. Program GLOBE zainicjowany przez byłego wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Al Gore'a uczy jak prowadzić pomiary i badania naukowe poszczególnych komponentów środowiska, angażując rzesze młodych ludzi w działania na rzecz ochrony i poszanowania środowiska. W Programie tym znaleźć można wiele elementów z zakresu geomatyki, a wizualizacja w Internecie wyników setek tysięcy obserwacji z całego globu jest doskonałym przykładem zastosowań tej dyscypliny.

Since a dozen years or so, more than 1 million pupils in 102 countries of the world conduct standardized observations of developments on the Earth. The GLOBE program, initiated by the former Vice President of the United States, Al Gore teaches how to conduct measurements and scientific research of particular components of the environment engaging masses of youp people in actions in favour of protection and respect for environment. The Program contains many geomatic elements, and visualisation in Internet of hundreds of thousands of observations from all over the world provides a perfect example of practical application of geomatics.

Keywords : edukacja ekologiczna, program GLOBE, obserwacje środowiska, Internet, environmental education, program GLOBE, observations of the environment, internet,
Publishing house : Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
Publication date : 2003
Number : T. 1, z. 1
Page : 164 – 170

Bibliography
:
DOI :
Qute : Gaździcki, J. ,Linsenbarth, A. ,Lach, Z. ,Pachół, P. ,Janczar, E. ,Graca, S. ,Barcikowski, A. ,Brzuchowska, J. ,Wiśniewska, E. ,Baronowski, M. ,Pyka, K. ,Leszczyk, E. ,Eckes, K. ,Kołodziński, E. ,Bujarkiewicz, A. ,Kwiecień, J. ,Hanzl, M. ,Machinko-Nagrabecka, M. ,Machinko-Nagrabecka, M. , Program edukacyjny GLOBE i jego aspekty geomatyczne. Roczniki Geomatyki T. 1, z. 1/2003
[Top]

Biblioteka z myszką

Czasopismo : Analityka : nauka i praktyka
Tytuł artykułu : Biblioteka z myszką

Autorzy :
Abstrakty :
Słowa kluczowe : czasopisma elektroniczne, bazy danych, źródła informacji, biblioteka elektroniczna, Internet, journals, database, sources of information, digital library, Internet,
Wydawnictwo : Wydawnictwo MALAMUT
Rocznik : 2002
Numer : nr 1
Strony : 62 – 64
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Biblioteka z myszką. Analityka : nauka i praktyka nr 1/2002
[Top]

Journal : Analityka : nauka i praktyka
Article : Biblioteka z myszką

Authors :
Abstract :
Keywords : czasopisma elektroniczne, bazy danych, źródła informacji, biblioteka elektroniczna, Internet, journals, database, sources of information, digital library, Internet,
Publishing house : Wydawnictwo MALAMUT
Publication date : 2002
Number : nr 1
Page : 62 – 64

Bibliography
:
DOI :
Qute : Biblioteka z myszką. Analityka : nauka i praktyka nr 1/2002
[Top]

Web-enabled monitoring and control of manufacturing systems.

Czasopismo : Advances in Manufacturing Science and Technology
Tytuł artykułu : Web-enabled monitoring and control of manufacturing systems.

Autorzy :
Pasek, Z.J.
Mechanical Engineering, University of Michigan, 2350 Hayward St., Ann Arbor, MI 48109-2125, USA, zbigniew@engin.umich.edu,
Abstrakty : Sharing and integration of the information from the plant floor, among manufacturing sites, upward in the organization and through the supply chain is leading towards creation of real-time information networks. Instant access to all kinds of information enables smarter decision enterprise-wide. This paper describes the development of OpenFront a high-level control architecture that can be used by system integrators, as well as manufacturing operators, to handle the setup and operation activities of systems consisting of programmable manufacturing devices. The development relies on Internet technologies (including client-server architecture, web browsers and databases) and platform-independent software (including object-oriented programming, Java language, etc.). OpenFront is being implemented in a tesbed facility at the Engineering Research Center for Reconfigurable Machining Systems (ERC/RMS) at the University of Michigan (UM).

Współużytkowanie i scalanie informacji z zakładu produkcyjnego, pomiędzy fabrykami oraz wzwyż w hierarchi organizacyjnej i łańcuchu dostaw prowadzi w kierunku sieci informacyjnych operujących w czasie rzeczywistym. Natychmiastowy dostęp do bieżących informacji wszelkiego rodzaju umożliwia podejmowanie lepszych decyzji w skali całego przedsiębiorstwa. W pracy przedstawiono tworzenie systemu OpenFront, zaawansowanej architektury sterowania, która ułatwia integratorom i operatorom systemów produkcyjnych, złożonych z programowalnych urządzeń produkcyjnych, przygotowanie do produkcji i jej bieżącą obsługę. Przedstawiony system opiera się na technologiach internetowych (m.in. architekturze klient-serwer, przeglądarkach i bazach danych) oraz oprogramowaniu niezależnym od platformy sprzętowej (m.in. projektowaniu obiektowym, języku Java itp.). System OpenFront jest zainstalowany i użytkowany w laboratorium Centrum Badawczego nad Przekształcalnymi Systemami Produkcyjnymi Uniwersytetu Michigan w Ann Arbor.

Słowa kluczowe : sterowanie, system produkcyjny, Internet, rekonfiguracja, oprogramowanie sterujące, control, manufacturing systems, internet, reconfiguration, control software,
Wydawnictwo : Komitet Budowy Maszyn PAN
Rocznik : 2002
Numer : Vol. 26, nr 1
Strony : 5 – 16
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Pasek, Z.J. , Web-enabled monitoring and control of manufacturing systems.. Advances in Manufacturing Science and Technology Vol. 26, nr 1/2002
[Top]

PL Nadzór i sterowanie systemami produkcyjnymi przy pomocy Internetu.

Journal : Advances in Manufacturing Science and Technology
Article : Web-enabled monitoring and control of manufacturing systems.

Authors :
Pasek, Z.J.
Mechanical Engineering, University of Michigan, 2350 Hayward St., Ann Arbor, MI 48109-2125, USA, zbigniew@engin.umich.edu,
Abstract : Sharing and integration of the information from the plant floor, among manufacturing sites, upward in the organization and through the supply chain is leading towards creation of real-time information networks. Instant access to all kinds of information enables smarter decision enterprise-wide. This paper describes the development of OpenFront a high-level control architecture that can be used by system integrators, as well as manufacturing operators, to handle the setup and operation activities of systems consisting of programmable manufacturing devices. The development relies on Internet technologies (including client-server architecture, web browsers and databases) and platform-independent software (including object-oriented programming, Java language, etc.). OpenFront is being implemented in a tesbed facility at the Engineering Research Center for Reconfigurable Machining Systems (ERC/RMS) at the University of Michigan (UM).

Współużytkowanie i scalanie informacji z zakładu produkcyjnego, pomiędzy fabrykami oraz wzwyż w hierarchi organizacyjnej i łańcuchu dostaw prowadzi w kierunku sieci informacyjnych operujących w czasie rzeczywistym. Natychmiastowy dostęp do bieżących informacji wszelkiego rodzaju umożliwia podejmowanie lepszych decyzji w skali całego przedsiębiorstwa. W pracy przedstawiono tworzenie systemu OpenFront, zaawansowanej architektury sterowania, która ułatwia integratorom i operatorom systemów produkcyjnych, złożonych z programowalnych urządzeń produkcyjnych, przygotowanie do produkcji i jej bieżącą obsługę. Przedstawiony system opiera się na technologiach internetowych (m.in. architekturze klient-serwer, przeglądarkach i bazach danych) oraz oprogramowaniu niezależnym od platformy sprzętowej (m.in. projektowaniu obiektowym, języku Java itp.). System OpenFront jest zainstalowany i użytkowany w laboratorium Centrum Badawczego nad Przekształcalnymi Systemami Produkcyjnymi Uniwersytetu Michigan w Ann Arbor.

Keywords : sterowanie, system produkcyjny, Internet, rekonfiguracja, oprogramowanie sterujące, control, manufacturing systems, internet, reconfiguration, control software,
Publishing house : Komitet Budowy Maszyn PAN
Publication date : 2002
Number : Vol. 26, nr 1
Page : 5 – 16

Bibliography
:
DOI :
Qute : Pasek, Z.J. ,Pasek, Z.J. , Web-enabled monitoring and control of manufacturing systems.. Advances in Manufacturing Science and Technology Vol. 26, nr 1/2002
[Top]

e-stat – statystyka przez Internet

Czasopismo : Analityka : nauka i praktyka
Tytuł artykułu : e-stat – statystyka przez Internet

Autorzy :
Abstrakty :
Słowa kluczowe : statystyka, program komputerowy, informatyka, Internet, statistics, computer program, informatics, Internet,
Wydawnictwo : Wydawnictwo MALAMUT
Rocznik : 2001
Numer : nr 4
Strony : 49 – 53
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : e-stat – statystyka przez Internet. Analityka : nauka i praktyka nr 4/2001
[Top]

Journal : Analityka : nauka i praktyka
Article : e-stat – statystyka przez Internet

Authors :
Abstract :
Keywords : statystyka, program komputerowy, informatyka, Internet, statistics, computer program, informatics, Internet,
Publishing house : Wydawnictwo MALAMUT
Publication date : 2001
Number : nr 4
Page : 49 – 53

Bibliography
:
DOI :
Qute : e-stat – statystyka przez Internet. Analityka : nauka i praktyka nr 4/2001
[Top]

Journal : Analityka : nauka i praktyka
Article : Chemia w Internecie

Authors :
Abstract :
Keywords : chemia, Internet, źródła informacji, informacja naukowa, chemistry, Internet, information source, scientific information,
Publishing house : Wydawnictwo MALAMUT
Publication date : 2000
Number : nr 1
Page : –

Bibliography
:
DOI :
Qute : Chemia w Internecie. Analityka : nauka i praktyka nr 1/2000
[Top]

Chemia w Internecie

Czasopismo : Analityka : nauka i praktyka
Tytuł artykułu : Chemia w Internecie

Autorzy :
Abstrakty :
Słowa kluczowe : chemia, Internet, źródła informacji, informacja naukowa, chemistry, Internet, information source, scientific information,
Wydawnictwo : Wydawnictwo MALAMUT
Rocznik : 2000
Numer : nr 1
Strony : –
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Chemia w Internecie. Analityka : nauka i praktyka nr 1/2000
[Top]

Journal : Analityka : nauka i praktyka
Article : Chemia w Internecie

Authors :
Abstract :
Keywords : chemia, Internet, źródła informacji, informacja naukowa, chemistry, Internet, information source, scientific information,
Publishing house : Wydawnictwo MALAMUT
Publication date : 2000
Number : nr 1
Page : –

Bibliography
:
DOI :
Qute : Chemia w Internecie. Analityka : nauka i praktyka nr 1/2000
[Top]

Chemia w Internecie, cz. II

Czasopismo : Analityka : nauka i praktyka
Tytuł artykułu : Chemia w Internecie, cz. II

Autorzy :
Abstrakty :
Słowa kluczowe : chemia, Internet, źródła informacji, informacja naukowa, chemistry, Internet, information source, scientific information,
Wydawnictwo : Wydawnictwo MALAMUT
Rocznik : 2000
Numer : nr 2
Strony : –
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Chemia w Internecie, cz. II. Analityka : nauka i praktyka nr 2/2000
[Top]

Journal : Analityka : nauka i praktyka
Article : Chemia w Internecie, cz. II

Authors :
Abstract :
Keywords : chemia, Internet, źródła informacji, informacja naukowa, chemistry, Internet, information source, scientific information,
Publishing house : Wydawnictwo MALAMUT
Publication date : 2000
Number : nr 2
Page : –

Bibliography
:
DOI :
Qute : Chemia w Internecie, cz. II. Analityka : nauka i praktyka nr 2/2000
[Top]

Chemia w Internecie, cz. III

Czasopismo : Analityka : nauka i praktyka
Tytuł artykułu : Chemia w Internecie, cz. III

Autorzy :
Abstrakty :
Słowa kluczowe : chemia, Internet, źródła informacji, informacja naukowa, chemistry, Internet, information source, scientific information,
Wydawnictwo : Wydawnictwo MALAMUT
Rocznik : 2000
Numer : nr 3
Strony : –
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Chemia w Internecie, cz. III. Analityka : nauka i praktyka nr 3/2000
[Top]

Journal : Analityka : nauka i praktyka
Article : Chemia w Internecie, cz. III

Authors :
Abstract :
Keywords : chemia, Internet, źródła informacji, informacja naukowa, chemistry, Internet, information source, scientific information,
Publishing house : Wydawnictwo MALAMUT
Publication date : 2000
Number : nr 3
Page : –

Bibliography
:
DOI :
Qute : Chemia w Internecie, cz. III. Analityka : nauka i praktyka nr 3/2000
[Top]

Edukacja w Internecie

Czasopismo : Analityka : nauka i praktyka
Tytuł artykułu : Edukacja w Internecie

Autorzy :
Abstrakty :
Słowa kluczowe : chemia, Internet, program edukacyjny, portal edukacyjny, źródła informacji, informacja naukowa, chemistry, Internet, educational program, educational portal, sources of information, scientific information,
Wydawnictwo : Wydawnictwo MALAMUT
Rocznik : 2000
Numer : nr 4
Strony : 35
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Edukacja w Internecie. Analityka : nauka i praktyka nr 4/2000
[Top]

Journal : Analityka : nauka i praktyka
Article : Edukacja w Internecie

Authors :
Abstract :
Keywords : chemia, Internet, program edukacyjny, portal edukacyjny, źródła informacji, informacja naukowa, chemistry, Internet, educational program, educational portal, sources of information, scientific information,
Publishing house : Wydawnictwo MALAMUT
Publication date : 2000
Number : nr 4
Page : 35

Bibliography
:
DOI :
Qute : Edukacja w Internecie. Analityka : nauka i praktyka nr 4/2000
[Top]

Journal : Analityka : nauka i praktyka
Article : Chemia w Internecie

Authors :
Abstract :
Keywords : chemia, Internet, źródła informacji, informacja naukowa, chemistry, Internet, information source, scientific information,
Publishing house : Wydawnictwo MALAMUT
Publication date : 2000
Number : nr 1
Page : 26

Bibliography
:
DOI :
Qute : Chemia w Internecie. Analityka : nauka i praktyka nr 1/2000
[Top]

Journal : Analityka : nauka i praktyka
Article : Chemia w Internecie, cz. II

Authors :
Abstract :
Keywords : chemia, Internet, źródła informacji, informacja naukowa, chemistry, Internet, information source, scientific information,
Publishing house : Wydawnictwo MALAMUT
Publication date : 2000
Number : nr 2
Page : 30 – 31

Bibliography
:
DOI :
Qute : Chemia w Internecie, cz. II. Analityka : nauka i praktyka nr 2/2000
[Top]

Journal : Analityka : nauka i praktyka
Article : Chemia w Internecie, cz. III

Authors :
Abstract :
Keywords : chemia, Internet, źródła informacji, informacja naukowa, chemistry, Internet, information source, scientific information,
Publishing house : Wydawnictwo MALAMUT
Publication date : 2000
Number : nr 3
Page : 30

Bibliography
:
DOI :
Qute : Chemia w Internecie, cz. III. Analityka : nauka i praktyka nr 3/2000
[Top]