Tag: gospodarka odpadami

Evaluation possibilities of chicken manure in Turkey

Czasopismo : Agricultural Engineering
Tytuł artykułu : Evaluation possibilities of chicken manure in Turkey

Autorzy :
Baki Unal, H.
Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Structures and Irrigation, 35100 Bornova Izmir/Turkey, baki.unal@ege.edu.tr,
Hakan Bayraktar, Ö
Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Animal Science, Izmir /Turkey,
Alkan, I.
Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Structures and Irrigation, Izmir/Turkey,
Cengiz Akdeniz, R.
Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Engineering and Technology, Izmir/Turkey,
Abstrakty : Pollution caused by industrial poultry production, which is increasing along with the population growth, is one of the most important environmental problems for developed and developing countries. Particularly in the countries which are leading in the world poultry farming, such as Turkey, share of poultry manure in animal waste is increasing day by day. Due to its amount and characteristics, problems posed by poultry waste are among the priority issues. According to data obtained in 2010, there were 70,933,660 laying hens and 163,984,725 broilers in Turkey and the estimated annual production of fresh manure exceeded 5 million tons. Therefore, development of waste management systems in order to reduce the environmental risks, has become extremely important for poultry industry. Chicken manure causes environmental problems, but also has a significant economic potential. Although there are country-specific methods for the evaluation of chicken manure, evaluation as fertilizer after composting is a common practice across the globe. Also using biogas obtained from waste for the production of energy is one of the common practices. Evaluation of broiler manure as fertilizer in agriculture or burning for heating, are some of the common methods used in Turkey. But in recent years, interest in modern methods such as production of biogas and converting biogas into electrical energy is increasing. In this study, widely used applications for the evaluation of poultry manure in Turkey and development studies of these methods have been examined extensively.

Zanieczyszczenia pochodzące z przemysłowej produkcji drobiu, których ilość wzrasta wraz ze wzrostem populacji, jest jednym z najważniejszych problemów środowiskowych w krajach rozwiniętych i rozwijających się. Szczególnie w krajach, które przodują w hodowli drobiu, takich jak Turcja, udział odchodów kurzych w odpadach zwierzęcych rośnie z dnia na dzień. Ze względu na ilość i charakterystykę, problemy stwarzane przez odpady pochodzenia kurzego znajdują się wśród najważniejszych. Według danych z 2010, Turcja posiadała 70 933 660 kur niosek oraz 163 984 725 brojlerów a szacowana roczna produkcja świeżego nawozu przekraczała 5 milionów ton. Zatem, rozwój systemów gospodarki odpadami w celu zmniejszenia ryzyka środowiskowego stał się bardzo ważny dla przemysłu drobiowego. Odchody kurze są źródłem problemów środowiskowych, ale także posiadają istotny potencjał ekonomiczny. Mimo, że istnieją krajowe metody oceny odchodów kurzych, ich ocena jako nawozu po kompostowaniu jest popularną praktyką na całym świecie. Ponadto, popularną praktyką jest także zastosowanie biogazu otrzymanego z odpadów na cele energetyczne. Ocena odchodów brojlerów jako nawozu w rolnictwie lub źródła ciepła jest często stosowaną metodą w Turcji. Jednakże, w ostatnich latach, zainteresowanie nowoczesnymi metodami takimi jak produkcja biogazu i przekształcanie biogazu w energię elektryczną stale wzrasta. Niniejsza praca skupia się na gruntownej analizie oceny odchodów kurzych w Turcji i badań rozwojowych nad metodami oceny.

Słowa kluczowe : odchody kurze, gospodarka odpadami, biogaz, energia, chicken manure, waste management, biogas, energy,
Wydawnictwo : Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Rocznik : 2015
Numer : Vol. 19, No. 2
Strony : 5 – 14
Bibliografia : Altan, A.; Bayraktar, H. (1998). Tavukculuk Isletmelerinin (Kumeslerinin) Duzenlenmesinde Merkezi ve Yerel Yonetimlerce Esas Alinmasi Gereken Teknik Olcutler, Ege Bolgesi I. Tarim Kongresi, 7-11 Eylul, Aydin, 623-630.
Altan, A.; Bayraktar, H.; Demircioglu, A. (1996). Tavukculuk-Cevre İliskileri, Hayvancilik'96 Ulusal Kongresi, 18-21 Eylul, İzmir, 329-338.
Animal By-Products Statement. (2012). Obtained from: http://animalwelfareapproved.org/wpcontent/uploads /2012/02/Animal-by-products-statement-v3.pdf
Avcioglu, A.O.; Colak, A.; Turker, U. (2013). Turkey's Chicken Waste Biogas Potential. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 10(1), 21-28.
Bayraktar, H.; Altan, A. (1998). Olu Tavuklarin Kompost Yontemiyle Degerlendirilmesi. II. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 22-25 Eylul, Bursa, 442-452.
Demirel, B., Onay T.T., Yenigun, O. (2010). Application of Biogas Technology in Turkey, World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Environmental, Earth Science and Engineering, 4(7), 30-34.
Edwards, D.R., Daniel, T.C. (1992). Environmental impacts of on-farm poultry waste disposal-A review. Bioresource Technology, 41, 9-33.
Lazcano, C.; Gómez-Brandón, M.; Domínguez, J. (2008). Comparison of the Effectiveness of Composting and Vermicomposting for the Biological Stabilization of Cattle Manure. Chemosphere, 72(7), 1013-1019.
Naber, E.C.; Bermudez, A.J. (1990). Poultry Manure Management and Utilization Problems and Opportunities. Ohio State University Extension, Bulletin 804, Department of Animal Sciences, The Ohio State University.
Oliveira, M.O.; Somariva, R.O.; Ando Junior, H.; Neto, J.M.; Bretas, A.S.; Perrone, O. E.; Reversat, J. H. (2012). Biomass Electricity Generation Using Industry Poultry Waste. International Conference on Renewable Energies and Power Quality, Santiago de Compostela, Spain, 28th to 30th March, 2012.
Samer, M. (2013). Emissions inventory of greenhouse gases and ammonia from livestock housing and manure management, Agric Eng Int: CIGR Journal, 15(3), 29-54.
Sarica, M.; Camci, O.; Mizrak, C.; Akbay, R.; Turkoglu, M.; Yamak, Y.S. (2012). Turkiye’de Kanatli Islah Stratejilerine Bakis. Ulusal Kumes Hayvanlari Kongresi’ 2012, 3-5 Ekim 2012, Izmir, 27-48.
USDA, (2013). Livestock and Poultry: Worlds Market and Trade, United States Department of Agriculture. Foreign Agricultural Service, November 2013.
USDA, (2014). Livestock and Poultry: Worlds Market and Trade. United States Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service, April 2014.
Wood, C.W. (1992). Broiler litter as a fertilizer: Benefits and environmental concerns. In: J.P. Blake, J.O. Donald, and P.H. Patterson, eds., Proceedings of National Poultry Waste Management Symposium, Auburn University Printing Service, Auburn, AL, 304-312.
Yazgan, M. (2013). Development of Sanitary Landfills and Waste toEnergy From Landfill Gas in Turkey. NL EVD Internationaal, Handelsafdeling van de Nederlandse Ambassade in Ankara.
Yum-Bir. (2013). Yumurta Tavukculugu Verileri. Yumurta Ureticileri Merkez Birligi, Guniz Sok. No: 35/2, Kavaklidere/Ankara.
Zafar, S. (2014). Overview of Biomass Pyrolysis. In: BioEnergy Consult, Obtained from: http://www.bioenergyconsult.com/tag/pyrolysis/
DOI :
Cytuj : Baki Unal, H. ,Hakan Bayraktar, Ö ,Alkan, I. ,Cengiz Akdeniz, R. , Evaluation possibilities of chicken manure in Turkey. Agricultural Engineering Vol. 19, No. 2/2015

PL Możliwości oceny odchodów kurzych w Turcji

Journal : Agricultural Engineering
Article : Evaluation possibilities of chicken manure in Turkey

Authors :
Baki Unal, H.
Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Structures and Irrigation, 35100 Bornova Izmir/Turkey, baki.unal@ege.edu.tr,
Hakan Bayraktar, Ö
Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Animal Science, Izmir /Turkey,
Alkan, I.
Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Structures and Irrigation, Izmir/Turkey,
Cengiz Akdeniz, R.
Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Engineering and Technology, Izmir/Turkey,
Abstract : Pollution caused by industrial poultry production, which is increasing along with the population growth, is one of the most important environmental problems for developed and developing countries. Particularly in the countries which are leading in the world poultry farming, such as Turkey, share of poultry manure in animal waste is increasing day by day. Due to its amount and characteristics, problems posed by poultry waste are among the priority issues. According to data obtained in 2010, there were 70,933,660 laying hens and 163,984,725 broilers in Turkey and the estimated annual production of fresh manure exceeded 5 million tons. Therefore, development of waste management systems in order to reduce the environmental risks, has become extremely important for poultry industry. Chicken manure causes environmental problems, but also has a significant economic potential. Although there are country-specific methods for the evaluation of chicken manure, evaluation as fertilizer after composting is a common practice across the globe. Also using biogas obtained from waste for the production of energy is one of the common practices. Evaluation of broiler manure as fertilizer in agriculture or burning for heating, are some of the common methods used in Turkey. But in recent years, interest in modern methods such as production of biogas and converting biogas into electrical energy is increasing. In this study, widely used applications for the evaluation of poultry manure in Turkey and development studies of these methods have been examined extensively.

Zanieczyszczenia pochodzące z przemysłowej produkcji drobiu, których ilość wzrasta wraz ze wzrostem populacji, jest jednym z najważniejszych problemów środowiskowych w krajach rozwiniętych i rozwijających się. Szczególnie w krajach, które przodują w hodowli drobiu, takich jak Turcja, udział odchodów kurzych w odpadach zwierzęcych rośnie z dnia na dzień. Ze względu na ilość i charakterystykę, problemy stwarzane przez odpady pochodzenia kurzego znajdują się wśród najważniejszych. Według danych z 2010, Turcja posiadała 70 933 660 kur niosek oraz 163 984 725 brojlerów a szacowana roczna produkcja świeżego nawozu przekraczała 5 milionów ton. Zatem, rozwój systemów gospodarki odpadami w celu zmniejszenia ryzyka środowiskowego stał się bardzo ważny dla przemysłu drobiowego. Odchody kurze są źródłem problemów środowiskowych, ale także posiadają istotny potencjał ekonomiczny. Mimo, że istnieją krajowe metody oceny odchodów kurzych, ich ocena jako nawozu po kompostowaniu jest popularną praktyką na całym świecie. Ponadto, popularną praktyką jest także zastosowanie biogazu otrzymanego z odpadów na cele energetyczne. Ocena odchodów brojlerów jako nawozu w rolnictwie lub źródła ciepła jest często stosowaną metodą w Turcji. Jednakże, w ostatnich latach, zainteresowanie nowoczesnymi metodami takimi jak produkcja biogazu i przekształcanie biogazu w energię elektryczną stale wzrasta. Niniejsza praca skupia się na gruntownej analizie oceny odchodów kurzych w Turcji i badań rozwojowych nad metodami oceny.

Keywords : odchody kurze, gospodarka odpadami, biogaz, energia, chicken manure, waste management, biogas, energy,
Publishing house : Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Publication date : 2015
Number : Vol. 19, No. 2
Page : 5 – 14

Bibliography
: Altan, A.; Bayraktar, H. (1998). Tavukculuk Isletmelerinin (Kumeslerinin) Duzenlenmesinde Merkezi ve Yerel Yonetimlerce Esas Alinmasi Gereken Teknik Olcutler, Ege Bolgesi I. Tarim Kongresi, 7-11 Eylul, Aydin, 623-630.
Altan, A.; Bayraktar, H.; Demircioglu, A. (1996). Tavukculuk-Cevre İliskileri, Hayvancilik'96 Ulusal Kongresi, 18-21 Eylul, İzmir, 329-338.
Animal By-Products Statement. (2012). Obtained from: http://animalwelfareapproved.org/wpcontent/uploads /2012/02/Animal-by-products-statement-v3.pdf
Avcioglu, A.O.; Colak, A.; Turker, U. (2013). Turkey's Chicken Waste Biogas Potential. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 10(1), 21-28.
Bayraktar, H.; Altan, A. (1998). Olu Tavuklarin Kompost Yontemiyle Degerlendirilmesi. II. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 22-25 Eylul, Bursa, 442-452.
Demirel, B., Onay T.T., Yenigun, O. (2010). Application of Biogas Technology in Turkey, World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Environmental, Earth Science and Engineering, 4(7), 30-34.
Edwards, D.R., Daniel, T.C. (1992). Environmental impacts of on-farm poultry waste disposal-A review. Bioresource Technology, 41, 9-33.
Lazcano, C.; Gómez-Brandón, M.; Domínguez, J. (2008). Comparison of the Effectiveness of Composting and Vermicomposting for the Biological Stabilization of Cattle Manure. Chemosphere, 72(7), 1013-1019.
Naber, E.C.; Bermudez, A.J. (1990). Poultry Manure Management and Utilization Problems and Opportunities. Ohio State University Extension, Bulletin 804, Department of Animal Sciences, The Ohio State University.
Oliveira, M.O.; Somariva, R.O.; Ando Junior, H.; Neto, J.M.; Bretas, A.S.; Perrone, O. E.; Reversat, J. H. (2012). Biomass Electricity Generation Using Industry Poultry Waste. International Conference on Renewable Energies and Power Quality, Santiago de Compostela, Spain, 28th to 30th March, 2012.
Samer, M. (2013). Emissions inventory of greenhouse gases and ammonia from livestock housing and manure management, Agric Eng Int: CIGR Journal, 15(3), 29-54.
Sarica, M.; Camci, O.; Mizrak, C.; Akbay, R.; Turkoglu, M.; Yamak, Y.S. (2012). Turkiye’de Kanatli Islah Stratejilerine Bakis. Ulusal Kumes Hayvanlari Kongresi’ 2012, 3-5 Ekim 2012, Izmir, 27-48.
USDA, (2013). Livestock and Poultry: Worlds Market and Trade, United States Department of Agriculture. Foreign Agricultural Service, November 2013.
USDA, (2014). Livestock and Poultry: Worlds Market and Trade. United States Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service, April 2014.
Wood, C.W. (1992). Broiler litter as a fertilizer: Benefits and environmental concerns. In: J.P. Blake, J.O. Donald, and P.H. Patterson, eds., Proceedings of National Poultry Waste Management Symposium, Auburn University Printing Service, Auburn, AL, 304-312.
Yazgan, M. (2013). Development of Sanitary Landfills and Waste toEnergy From Landfill Gas in Turkey. NL EVD Internationaal, Handelsafdeling van de Nederlandse Ambassade in Ankara.
Yum-Bir. (2013). Yumurta Tavukculugu Verileri. Yumurta Ureticileri Merkez Birligi, Guniz Sok. No: 35/2, Kavaklidere/Ankara.
Zafar, S. (2014). Overview of Biomass Pyrolysis. In: BioEnergy Consult, Obtained from: http://www.bioenergyconsult.com/tag/pyrolysis/
DOI :
Qute : Baki Unal, H. ,Hakan Bayraktar, Ö ,Alkan, I. ,Cengiz Akdeniz, R. ,Cengiz Akdeniz, R. , Evaluation possibilities of chicken manure in Turkey. Agricultural Engineering Vol. 19, No. 2/2015
[Top]

Przestrzenne aspekty dzikich wysypisk odpadów komunalnych w lasach na terenie leśnictwa Stankowizna

Czasopismo : Roczniki Geomatyki
Tytuł artykułu : Przestrzenne aspekty dzikich wysypisk odpadów komunalnych w lasach na terenie leśnictwa Stankowizna

Autorzy :
Adamczyk, J.
Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Wydział Leśny Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Joanna.Adamczyk@wl.sggw.pl,
Będkowski, K.
Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Wydział Leśny Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, krzysztof.bedkowski@wl.sggw.pl,
Stereńczak, K.
Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Wydział Leśny Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, krzysztof.sterenczak@wl.sggw.pl,
Boncol, B.
Katedra Ekologii Lasu, Laboratorium Geomatyki, Wydział Leśny Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, boncolb@wp.pl,
Wężyk, P.
Katedra Ekologii Lasu, Laboratorium Geomatyki, Wydział Leśny Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, rlwezyk@cyf-kr.edu.pl,
Brach, M.
Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Wydział Leśny Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Michal.Brach@wl.sggw.pl,
Wiśniewski, M.
Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Wydział Leśny Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, mwikjunior@wp.pl,
Abstrakty : Przyroda, zarówno naturalna jak i ta urządzona ręką ludzką, winna być traktowana jako bogactwo danego terytorium i objęta odpowiednią ochroną. Taką ochronę umożliwia właściwie skonstruowany system prawny, w ramach którego funkcjonuje społeczeństwo. W głównej mierze na stan i wygląd przestrzeni ma wpływ czynnik ludzki. Przyczyną złego stanu środowiska naturalnego danej gminy może być źle wyedukowane i ubogie społeczeństwo oraz nieumiejętnie prowadzona przez samorząd gminny gospodarka. Powyższe czynniki i relacje głównych komponentów przestrzeni wpływają między innymi na problem występowania dzikich wysypisk odpadów komunalnych w lasach będący w ścisłym powiązaniu z gospodarką odpadami w gminie. Proceder nielegalnego wywozu odpadów ma miejsce w głównej mierze w lasach. To obszar cenny pod względem gospodarczym (pozyskiwanie drewna i innych zasobów leśnych), społecznym (turystyka i rekreacja) i przede wszystkim przyrodniczym (miejsce występowania różnorodnych gatunków fauny i flory, produkcja tlenu).W niniejszej pracy podjęto próbę zbadania przyczyn powstawania dzikich wysypisk śmieci, ich lokalizacji oraz zaproponowania metod zapobiegawczych. Ponadto wykazano, w jaki szkodliwy sposób wysypiska oddziaływają na przyrodę zatruwając odciekami cieki wodne i źródła wód podziemnych. Zasięg koncentracji wysypisk śmieci (okrąg o promieniu 4289 m) pokrywał się w znacznym stopniu z zasięgiem koncentracji zabudowy (okrąg o promieniu 2566 m). Przeprowadzone analizy przestrzenne pozwoliły stwierdzić, że blisko 13% powierzchni leśnych jest pod bezpośrednim wpływem gazu wysypiskowego, a potencjalny obszar występowania wysypisk o masie powyżej 100 kg obejmuje 43% terenów leśnych. W analizie przestrzennej rozmieszczenia wysypisk wykazano związek pomiędzy położeniem wysypisk w lasach, siecią komunikacyjną, a lokalizacją terenów najintensywniej zaludnionych. Zbadano stopień koncentracji oraz gęstość występowania wysypisk. Zaobserwowano, że skutecznym sposobem zapobiegania powstawaniu dzikich wysypisk jest blokowanie dróg wjazdowych do lasu szlabanami. Badania przeprowadzono na podstawie inwentaryzacji terenowej leśnictwa Stankowizna (nadleśnictwo Mińsk Mazowiecki, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie).

Both natural environment and green areas should be treated as a real value and properly protected. It is strictly connected with adequately constructed legal system. In practice, the condition and appearance of the landscape depends on the human factor. One of the reasons of inferior environmental situation is poorly educated society and incompetently managed local economy. These factors contribute to the problem of illegal waste dumping in the forests, which is closely related to waste management in the community. Forests are valuable in terms of economy (timber harvesting and other forest resources), social (tourism and recreation) and above all natural environment (various plant species, wildlife and production of oxygen). The paper presents the causes of illegal waste dumping, its location and suggests methods of prevention. Additionally, the paper demonstrates the impact of illegal refuse dumps on rivers, streams, wells and groundwater resources. The range of concentration of waste dumps coincides to much extent with concentration of population. Nearly 13% of forest area is under direct influence of toxic gases from the dumps. The potential area of dumps occurrence, which weigh more than 100 kg, covers 43% of the forest area. The spatial analysis presents relations between the location of illegal refuse dumps in the forests, the communication network, and the location of densely populated areas. The analysis of concentration and density of illegal waste dumping was carried out. It has been observed that an effective way of preventing illegal dumps migration is to block roads into the forest by barriers. All researches and analysis were carried out based on inventory in Stankowizna forest range (Forest District Mińsk Mazowiecki, Regional Directorate of the State Forests in Warsaw).

Słowa kluczowe : gospodarka odpadami, las, analizy przestrzenne, waste management, forest, spatial analysis,
Wydawnictwo : Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
Rocznik : 2012
Numer : T. 10, z. 5
Strony : 37 – 45
Bibliografia : 1.Garbulewski K.,Fronczyk J., 2009: Wpływ płynnych zanieczyszczeń na właściwości filtracyjne gruntów. Materiały z III Ogólnopolskiego Kongresu Inżynierii Środowiska. Politechnika Lubelska: 157-168.
2.Jurczyk Ł., Koc-Jurczyk J., Różalska P., 2011: Dynamika ilościowa AOB w procesie biologicznego oczyszczania odcieków składowiskowych w warunkach beztlenowych. Inżynieria i Ochrona Środowiska t. 14, nr 4: 309-322.
3.Łukasik S., 2008: Identyfikacja rozkładu w systemach rzeczywistych za pomocą estymatorów jądrowych. Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej vol. 1-E: 3-13.
4.Mitchell A., 2005: The ESRI Guide to GIS Analysis.Volume 2.ESRI Press, Redland.
5.Pikoń K., 2005: Uciążliwość ekologiczna utylizacji biogazu na składowiskach odpadów. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, vol. 1: 55-62.
6.Rosik-Dulewska C., 2002: Podstawy gospodarki odpadami. PWN, Warszawa.
7.Sobota J., 2003: Stare składowiska. Wydawnictwo Akademii Rolnej we Wrocławiu. Wrocław: 231 s.
8.Szymańska-Pulikowska A., 2003: Podstawy gospodarki odpadami. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław: 39 s.
9.Żygadło M.,1999: Gospodarka odpadami komunalnymi, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce: 76-83.
10.Żygadło M., 2001: Strategia gospodarki odpadami komunalnymi, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Poznań: 236 s.
DOI :
Cytuj : Adamczyk, J. ,Będkowski, K. ,Stereńczak, K. ,Boncol, B. ,Wężyk, P. ,Brach, M. ,Wiśniewski, M. , Przestrzenne aspekty dzikich wysypisk odpadów komunalnych w lasach na terenie leśnictwa Stankowizna. Roczniki Geomatyki T. 10, z. 5/2012
[Top]

Spatial aspects of illegal dumping sites of municipal wastes in the Stankowizna forest range

Journal : Roczniki Geomatyki
Article : Przestrzenne aspekty dzikich wysypisk odpadów komunalnych w lasach na terenie leśnictwa Stankowizna

Authors :
Adamczyk, J.
Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Wydział Leśny Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Joanna.Adamczyk@wl.sggw.pl,
Będkowski, K.
Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Wydział Leśny Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, krzysztof.bedkowski@wl.sggw.pl,
Stereńczak, K.
Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Wydział Leśny Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, krzysztof.sterenczak@wl.sggw.pl,
Boncol, B.
Katedra Ekologii Lasu, Laboratorium Geomatyki, Wydział Leśny Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, boncolb@wp.pl,
Wężyk, P.
Katedra Ekologii Lasu, Laboratorium Geomatyki, Wydział Leśny Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, rlwezyk@cyf-kr.edu.pl,
Brach, M.
Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Wydział Leśny Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Michal.Brach@wl.sggw.pl,
Wiśniewski, M.
Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Wydział Leśny Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, mwikjunior@wp.pl,
Abstract : Przyroda, zarówno naturalna jak i ta urządzona ręką ludzką, winna być traktowana jako bogactwo danego terytorium i objęta odpowiednią ochroną. Taką ochronę umożliwia właściwie skonstruowany system prawny, w ramach którego funkcjonuje społeczeństwo. W głównej mierze na stan i wygląd przestrzeni ma wpływ czynnik ludzki. Przyczyną złego stanu środowiska naturalnego danej gminy może być źle wyedukowane i ubogie społeczeństwo oraz nieumiejętnie prowadzona przez samorząd gminny gospodarka. Powyższe czynniki i relacje głównych komponentów przestrzeni wpływają między innymi na problem występowania dzikich wysypisk odpadów komunalnych w lasach będący w ścisłym powiązaniu z gospodarką odpadami w gminie. Proceder nielegalnego wywozu odpadów ma miejsce w głównej mierze w lasach. To obszar cenny pod względem gospodarczym (pozyskiwanie drewna i innych zasobów leśnych), społecznym (turystyka i rekreacja) i przede wszystkim przyrodniczym (miejsce występowania różnorodnych gatunków fauny i flory, produkcja tlenu).W niniejszej pracy podjęto próbę zbadania przyczyn powstawania dzikich wysypisk śmieci, ich lokalizacji oraz zaproponowania metod zapobiegawczych. Ponadto wykazano, w jaki szkodliwy sposób wysypiska oddziaływają na przyrodę zatruwając odciekami cieki wodne i źródła wód podziemnych. Zasięg koncentracji wysypisk śmieci (okrąg o promieniu 4289 m) pokrywał się w znacznym stopniu z zasięgiem koncentracji zabudowy (okrąg o promieniu 2566 m). Przeprowadzone analizy przestrzenne pozwoliły stwierdzić, że blisko 13% powierzchni leśnych jest pod bezpośrednim wpływem gazu wysypiskowego, a potencjalny obszar występowania wysypisk o masie powyżej 100 kg obejmuje 43% terenów leśnych. W analizie przestrzennej rozmieszczenia wysypisk wykazano związek pomiędzy położeniem wysypisk w lasach, siecią komunikacyjną, a lokalizacją terenów najintensywniej zaludnionych. Zbadano stopień koncentracji oraz gęstość występowania wysypisk. Zaobserwowano, że skutecznym sposobem zapobiegania powstawaniu dzikich wysypisk jest blokowanie dróg wjazdowych do lasu szlabanami. Badania przeprowadzono na podstawie inwentaryzacji terenowej leśnictwa Stankowizna (nadleśnictwo Mińsk Mazowiecki, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie).

Both natural environment and green areas should be treated as a real value and properly protected. It is strictly connected with adequately constructed legal system. In practice, the condition and appearance of the landscape depends on the human factor. One of the reasons of inferior environmental situation is poorly educated society and incompetently managed local economy. These factors contribute to the problem of illegal waste dumping in the forests, which is closely related to waste management in the community. Forests are valuable in terms of economy (timber harvesting and other forest resources), social (tourism and recreation) and above all natural environment (various plant species, wildlife and production of oxygen). The paper presents the causes of illegal waste dumping, its location and suggests methods of prevention. Additionally, the paper demonstrates the impact of illegal refuse dumps on rivers, streams, wells and groundwater resources. The range of concentration of waste dumps coincides to much extent with concentration of population. Nearly 13% of forest area is under direct influence of toxic gases from the dumps. The potential area of dumps occurrence, which weigh more than 100 kg, covers 43% of the forest area. The spatial analysis presents relations between the location of illegal refuse dumps in the forests, the communication network, and the location of densely populated areas. The analysis of concentration and density of illegal waste dumping was carried out. It has been observed that an effective way of preventing illegal dumps migration is to block roads into the forest by barriers. All researches and analysis were carried out based on inventory in Stankowizna forest range (Forest District Mińsk Mazowiecki, Regional Directorate of the State Forests in Warsaw).

Keywords : gospodarka odpadami, las, analizy przestrzenne, waste management, forest, spatial analysis,
Publishing house : Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
Publication date : 2012
Number : T. 10, z. 5
Page : 37 – 45

Bibliography
: 1.Garbulewski K.,Fronczyk J., 2009: Wpływ płynnych zanieczyszczeń na właściwości filtracyjne gruntów. Materiały z III Ogólnopolskiego Kongresu Inżynierii Środowiska. Politechnika Lubelska: 157-168.
2.Jurczyk Ł., Koc-Jurczyk J., Różalska P., 2011: Dynamika ilościowa AOB w procesie biologicznego oczyszczania odcieków składowiskowych w warunkach beztlenowych. Inżynieria i Ochrona Środowiska t. 14, nr 4: 309-322.
3.Łukasik S., 2008: Identyfikacja rozkładu w systemach rzeczywistych za pomocą estymatorów jądrowych. Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej vol. 1-E: 3-13.
4.Mitchell A., 2005: The ESRI Guide to GIS Analysis.Volume 2.ESRI Press, Redland.
5.Pikoń K., 2005: Uciążliwość ekologiczna utylizacji biogazu na składowiskach odpadów. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, vol. 1: 55-62.
6.Rosik-Dulewska C., 2002: Podstawy gospodarki odpadami. PWN, Warszawa.
7.Sobota J., 2003: Stare składowiska. Wydawnictwo Akademii Rolnej we Wrocławiu. Wrocław: 231 s.
8.Szymańska-Pulikowska A., 2003: Podstawy gospodarki odpadami. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław: 39 s.
9.Żygadło M.,1999: Gospodarka odpadami komunalnymi, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce: 76-83.
10.Żygadło M., 2001: Strategia gospodarki odpadami komunalnymi, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Poznań: 236 s.
DOI :
Qute : Adamczyk, J. ,Będkowski, K. ,Stereńczak, K. ,Boncol, B. ,Wężyk, P. ,Brach, M. ,Wiśniewski, M. ,Wiśniewski, M. , Przestrzenne aspekty dzikich wysypisk odpadów komunalnych w lasach na terenie leśnictwa Stankowizna. Roczniki Geomatyki T. 10, z. 5/2012
[Top]

Odzysk rozpuszczalników organicznych po analizie chromatograficznej

Czasopismo : Analityka : nauka i praktyka
Tytuł artykułu : Odzysk rozpuszczalników organicznych po analizie chromatograficznej

Autorzy :
Abstrakty : Nieodzownym elementem niemal wszystkich prac w nowoczesnym laboratorium jest gospodarka odpadami, która w większości przypadków pracy z chemikaliami dotyczy odpadów niebezpiecznych. Uchwalona w ubiegłym roku Ustawa o odpadach mówi, iż wytwórca/posiadacz odpadu jest obowiązany w pierwszej kolejności do poddania go odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy, to odpady te należy unieszkodliwiać w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska.

Słowa kluczowe : gospodarka odpadami, chemikalia, odpady niebezpieczne, rozpuszczalnik organiczny, ochrona środowiska, analiza chromatograficzna, analiza chemiczna, chemia analityczna, waste management, chemicals, hazardous waste, organic solvent, environmental protection, chromatographic analysis, chemical analysis, analytical chemistry,
Wydawnictwo : Wydawnictwo MALAMUT
Rocznik : 2003
Numer : nr 1
Strony : 39 – 41
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Odzysk rozpuszczalników organicznych po analizie chromatograficznej. Analityka : nauka i praktyka nr 1/2003
[Top]

Journal : Analityka : nauka i praktyka
Article : Odzysk rozpuszczalników organicznych po analizie chromatograficznej

Authors :
Abstract : Nieodzownym elementem niemal wszystkich prac w nowoczesnym laboratorium jest gospodarka odpadami, która w większości przypadków pracy z chemikaliami dotyczy odpadów niebezpiecznych. Uchwalona w ubiegłym roku Ustawa o odpadach mówi, iż wytwórca/posiadacz odpadu jest obowiązany w pierwszej kolejności do poddania go odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy, to odpady te należy unieszkodliwiać w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska.

Keywords : gospodarka odpadami, chemikalia, odpady niebezpieczne, rozpuszczalnik organiczny, ochrona środowiska, analiza chromatograficzna, analiza chemiczna, chemia analityczna, waste management, chemicals, hazardous waste, organic solvent, environmental protection, chromatographic analysis, chemical analysis, analytical chemistry,
Publishing house : Wydawnictwo MALAMUT
Publication date : 2003
Number : nr 1
Page : 39 – 41

Bibliography
:
DOI :
Qute : Odzysk rozpuszczalników organicznych po analizie chromatograficznej. Analityka : nauka i praktyka nr 1/2003
[Top]

Druga strona medalu

Czasopismo : Analityka : nauka i praktyka
Tytuł artykułu : Druga strona medalu

Autorzy :
Abstrakty :
Słowa kluczowe : gospodarstwo domowe, skażenie środowiska, gospodarka odpadami, household, environmental pollution, waste management,
Wydawnictwo : Wydawnictwo MALAMUT
Rocznik : 2002
Numer : nr 3
Strony : 29 – 30
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Druga strona medalu. Analityka : nauka i praktyka nr 3/2002
[Top]

Journal : Analityka : nauka i praktyka
Article : Druga strona medalu

Authors :
Abstract :
Keywords : gospodarstwo domowe, skażenie środowiska, gospodarka odpadami, household, environmental pollution, waste management,
Publishing house : Wydawnictwo MALAMUT
Publication date : 2002
Number : nr 3
Page : 29 – 30

Bibliography
:
DOI :
Qute : Druga strona medalu. Analityka : nauka i praktyka nr 3/2002
[Top]

Journal : Analityka : nauka i praktyka
Article : Monitoring odpadów komunalnych, cz. I

Authors :
Abstract :
Keywords : odpady komunalne, monitoring odpadów, gospodarka odpadami, aglomeracja miejska, ochrona środowiska, analiza chemiczna, chemia analityczna, municipal waste, waste monitoring, waste management, agglomeration, environmental protection, chemical analysis, analytical chemistry,
Publishing house : Wydawnictwo MALAMUT
Publication date : 2000
Number : nr 1
Page : –

Bibliography
:
DOI :
Qute : Monitoring odpadów komunalnych, cz. I. Analityka : nauka i praktyka nr 1/2000
[Top]

Monitoring odpadów komunalnych, cz. I

Czasopismo : Analityka : nauka i praktyka
Tytuł artykułu : Monitoring odpadów komunalnych, cz. I

Autorzy :
Abstrakty :
Słowa kluczowe : odpady komunalne, monitoring odpadów, gospodarka odpadami, aglomeracja miejska, ochrona środowiska, analiza chemiczna, chemia analityczna, municipal waste, waste monitoring, waste management, agglomeration, environmental protection, chemical analysis, analytical chemistry,
Wydawnictwo : Wydawnictwo MALAMUT
Rocznik : 2000
Numer : nr 1
Strony : –
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Monitoring odpadów komunalnych, cz. I. Analityka : nauka i praktyka nr 1/2000
[Top]

Journal : Analityka : nauka i praktyka
Article : Monitoring odpadów komunalnych, cz. I

Authors :
Abstract :
Keywords : odpady komunalne, monitoring odpadów, gospodarka odpadami, aglomeracja miejska, ochrona środowiska, analiza chemiczna, chemia analityczna, municipal waste, waste monitoring, waste management, agglomeration, environmental protection, chemical analysis, analytical chemistry,
Publishing house : Wydawnictwo MALAMUT
Publication date : 2000
Number : nr 1
Page : –

Bibliography
:
DOI :
Qute : Monitoring odpadów komunalnych, cz. I. Analityka : nauka i praktyka nr 1/2000
[Top]

Odpady komunalne jako nawóz organiczny, cz. II

Czasopismo : Analityka : nauka i praktyka
Tytuł artykułu : Odpady komunalne jako nawóz organiczny, cz. II

Autorzy :
Abstrakty : Odpady pochodzenia organicznego ze względu na swą biologiczna genezę powinny być przywrócone do ziemi, w postaci kompostu, jako nieodzowny czynnik życia gleby i szaty roślinnej.

Słowa kluczowe : odpady komunalne, odpady organiczne, nawóz organiczny, kompost, gospodarka odpadami, municipal waste, organic waste, organic fertilizer, compost, waste management,
Wydawnictwo : Wydawnictwo MALAMUT
Rocznik : 2000
Numer : nr 2
Strony : –
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Odpady komunalne jako nawóz organiczny, cz. II. Analityka : nauka i praktyka nr 2/2000
[Top]

Journal : Analityka : nauka i praktyka
Article : Odpady komunalne jako nawóz organiczny, cz. II

Authors :
Abstract : Odpady pochodzenia organicznego ze względu na swą biologiczna genezę powinny być przywrócone do ziemi, w postaci kompostu, jako nieodzowny czynnik życia gleby i szaty roślinnej.

Keywords : odpady komunalne, odpady organiczne, nawóz organiczny, kompost, gospodarka odpadami, municipal waste, organic waste, organic fertilizer, compost, waste management,
Publishing house : Wydawnictwo MALAMUT
Publication date : 2000
Number : nr 2
Page : –

Bibliography
:
DOI :
Qute : Odpady komunalne jako nawóz organiczny, cz. II. Analityka : nauka i praktyka nr 2/2000
[Top]

Przyrodnicze wykorzystanie kompostu z odpadów komunalnych, cz. III

Czasopismo : Analityka : nauka i praktyka
Tytuł artykułu : Przyrodnicze wykorzystanie kompostu z odpadów komunalnych, cz. III

Autorzy :
Abstrakty : Unieszkodliwianie systematycznie wzrastającej masy odpadów komunalnych, zarówno pochodzenia bytowo-gospodarczego, jak i roślinnego z terenów zieleni miejskiej, rekreacyjnej i przemysłowej, stanowi w ostatnim okresie jeden z ważniejszych problemów gospodarki komunalnej.

Słowa kluczowe : kompost, odpady organiczne, odpady komunalne, gospodarka odpadami, compost, organic waste, municipal waste, waste management,
Wydawnictwo : Wydawnictwo MALAMUT
Rocznik : 2000
Numer : nr 3
Strony : –
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Przyrodnicze wykorzystanie kompostu z odpadów komunalnych, cz. III. Analityka : nauka i praktyka nr 3/2000
[Top]

Journal : Analityka : nauka i praktyka
Article : Przyrodnicze wykorzystanie kompostu z odpadów komunalnych, cz. III

Authors :
Abstract : Unieszkodliwianie systematycznie wzrastającej masy odpadów komunalnych, zarówno pochodzenia bytowo-gospodarczego, jak i roślinnego z terenów zieleni miejskiej, rekreacyjnej i przemysłowej, stanowi w ostatnim okresie jeden z ważniejszych problemów gospodarki komunalnej.

Keywords : kompost, odpady organiczne, odpady komunalne, gospodarka odpadami, compost, organic waste, municipal waste, waste management,
Publishing house : Wydawnictwo MALAMUT
Publication date : 2000
Number : nr 3
Page : –

Bibliography
:
DOI :
Qute : Przyrodnicze wykorzystanie kompostu z odpadów komunalnych, cz. III. Analityka : nauka i praktyka nr 3/2000
[Top]

Odpady komunalne jako paliwo

Czasopismo : Analityka : nauka i praktyka
Tytuł artykułu : Odpady komunalne jako paliwo

Autorzy :
Abstrakty : Wysokie tempo rozwoju cywilizacyjnego w okresie powojennym spowodowało gwałtowny wzrost strumienia odpadów komunalnych, który poważnie zagraża środowisku naturalnemu, wymuszając jednocześnie zastosowanie rozwiązań prawno-technicznych zmierzających do jego ochrony.

Słowa kluczowe : gospodarka odpadami, odpady komunalne, paliwo, środowisko naturalne, zanieczyszczenie środowiska, ochrona środowiska, waste management, municipal waste, fuel, environment, pollution, environmental protection,
Wydawnictwo : Wydawnictwo MALAMUT
Rocznik : 2000
Numer : nr 4
Strony : 12 – 16
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Odpady komunalne jako paliwo. Analityka : nauka i praktyka nr 4/2000
[Top]

Journal : Analityka : nauka i praktyka
Article : Odpady komunalne jako paliwo

Authors :
Abstract : Wysokie tempo rozwoju cywilizacyjnego w okresie powojennym spowodowało gwałtowny wzrost strumienia odpadów komunalnych, który poważnie zagraża środowisku naturalnemu, wymuszając jednocześnie zastosowanie rozwiązań prawno-technicznych zmierzających do jego ochrony.

Keywords : gospodarka odpadami, odpady komunalne, paliwo, środowisko naturalne, zanieczyszczenie środowiska, ochrona środowiska, waste management, municipal waste, fuel, environment, pollution, environmental protection,
Publishing house : Wydawnictwo MALAMUT
Publication date : 2000
Number : nr 4
Page : 12 – 16

Bibliography
:
DOI :
Qute : Odpady komunalne jako paliwo. Analityka : nauka i praktyka nr 4/2000
[Top]

Journal : Analityka : nauka i praktyka
Article : Monitoring odpadów komunalnych, cz. I

Authors :
Abstract :
Keywords : odpady komunalne, monitoring odpadów, gospodarka odpadami, aglomeracja miejska, ochrona środowiska, analiza chemiczna, chemia analityczna, municipal waste, waste monitoring, waste management, agglomeration, environmental protection, chemical analysis, analytical chemistry,
Publishing house : Wydawnictwo MALAMUT
Publication date : 2000
Number : nr 1
Page : 10 – 12

Bibliography
:
DOI :
Qute : Monitoring odpadów komunalnych, cz. I. Analityka : nauka i praktyka nr 1/2000
[Top]

Journal : Analityka : nauka i praktyka
Article : Odpady komunalne jako nawóz organiczny, cz. II

Authors :
Abstract : Odpady pochodzenia organicznego ze względu na swą biologiczna genezę powinny być przywrócone do ziemi, w postaci kompostu, jako nieodzowny czynnik życia gleby i szaty roślinnej.

Keywords : odpady komunalne, odpady organiczne, nawóz organiczny, kompost, gospodarka odpadami, municipal waste, organic waste, organic fertilizer, compost, waste management,
Publishing house : Wydawnictwo MALAMUT
Publication date : 2000
Number : nr 2
Page : 20 – 23

Bibliography
:
DOI :
Qute : Odpady komunalne jako nawóz organiczny, cz. II. Analityka : nauka i praktyka nr 2/2000
[Top]

Journal : Analityka : nauka i praktyka
Article : Przyrodnicze wykorzystanie kompostu z odpadów komunalnych, cz. III

Authors :
Abstract : Unieszkodliwianie systematycznie wzrastającej masy odpadów komunalnych, zarówno pochodzenia bytowo-gospodarczego, jak i roślinnego z terenów zieleni miejskiej, rekreacyjnej i przemysłowej, stanowi w ostatnim okresie jeden z ważniejszych problemów gospodarki komunalnej.

Keywords : kompost, odpady organiczne, odpady komunalne, gospodarka odpadami, compost, organic waste, municipal waste, waste management,
Publishing house : Wydawnictwo MALAMUT
Publication date : 2000
Number : nr 3
Page : 14 – 17

Bibliography
:
DOI :
Qute : Przyrodnicze wykorzystanie kompostu z odpadów komunalnych, cz. III. Analityka : nauka i praktyka nr 3/2000
[Top]