Tag: kompost

Response of the selected varieties of common osier (Salix viminals) to organic and mineral fertilization in light soil

Czasopismo : Agricultural Engineering
Tytuł artykułu : Response of the selected varieties of common osier (Salix viminals) to organic and mineral fertilization in light soil

Autorzy :
Borusiewicz, A.
Faculty of Computer Studies, The Academy of Agrobusiness in Lomza, ul. Studencka 19, 18-402 Łomża, andrzej.borusiewicz@wsa.edu.pl,
Kapela, K.
Department of Agronomy, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities,
Borusiewicz, A.
Faculty of Computer Studies, The Academy of Agrobusiness in Lomza, ul. Studencka 19, 18-402 Łomża, andrzej.borusiewicz@wsa.edu.pl,
Kapela, K.
Department of Agronomy, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities,
Bulgakov, V.
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Str. Geroev Oborony 15, 03041, Kyiv, Ukraine, vbulgakov@meta.ua,
Adamchuk, V.
National Technical University of Agriculture of Ukraine,
Gutcol, T.
Podilsky State Agrarian Technical University of Ukraine,
Dębska, A.
Institute of Agricultural Engineering, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław,
Bieniek, J.
Institute of Agricultural Engineering, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, jerzy.bieniek@up.wroc.pl,
Romański, L.
Institute of Agricultural Engineering, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław,
Kowalczyk, Z.
Institute of Agricultural Engineering and Informatics, University of Agriculture in Krakow,
Kwietniak, K.
SAATBAU Sp. z o. o. in Sroda Slaska,
Gierz, Ł.
Institute of Machines and Motor Vehicles, Poznan University of Technology, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, lukasz.gierz@put.poznan.pl,
Włodarczyk, K.
Institute of Machines and Motor Vehicles, Poznan University of Technology, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań,
Głuski, T.
Department of Environmental Management Engineering and Geodesy, University of Life Sciences in Lublin, ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, tadeusz.gluski@up.lublin.pl,
Nalepa, T.
Department of Environmental Management Engineering and Geodesy, University of Life Sciences in Lublin, ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin,
Marczuk, A.
Department of Agricultural Machinery and Equipment, University of Life Sciences in Lublin,
Godyń, A.
Research Institute of Horticulture, Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, artur.godyn@inhort.pl,
Doruchowski, G.
Research Institute of Horticulture, Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice,
Świechowski, W.
Research Institute of Horticulture, Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice,
Hołownicki, R.
Research Institute of Horticulture, Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice,
Jaros, M.
Department of Foundamentals Engineering, University of Life Sciences in Warsaw, ul. Nowoursynowska 164, 02-787 Warszawa, malgorzata_jaros@sggw.pl,
Obidziński, P.
Department of Foundamentals Engineering, University of Life Sciences in Warsaw, ul. Nowoursynowska 164, 02-787 Warszawa,
Junga, P.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering, Mendel University in Brno, Czech Republic, Zemědělská 1, 613 00 Brno, petr.junga@mendelu.cz,
Trávniček, P.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering, Mendel University in Brno, Czech Republic, Zemědělská 1, 613 00 Brno,
Dobek, T. K.
Department of Construction and Use of Technical Equipment, West Pomeranian University of Technology Szczecin,
Mareček, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering, Mendel University in Brno, Czech Republic, Zemědělská 1, 613 00 Brno,
Karwowski, W.
Department of Computer Sciences, Warsaw University of Life Sciences in Warsaw, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, waldemar_karwowski@sggw.pl,
Wrzeciono, P.
Department of Computer Sciences, Warsaw University of Life Sciences in Warsaw, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa,
Kiełbasa, P.
Institute of Machinery Management, Ergonomics and Production Processes University of Agriculture in Krakow, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków, pawel.kielbasa@ur.krakow.pl,
Juliszewski, T.
Institute of Machinery Management, Ergonomics and Production Processes University of Agriculture in Krakow, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków,
Rusnak, J.
Institute of Machinery Management, Ergonomics and Production Processes University of Agriculture in Krakow, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków,
Pikul, K.
Institute of Machinery Management, Ergonomics and Production Processes University of Agriculture in Krakow, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków,
Kiełbasa, P.
Institute of Machinery Management, Ergonomics and Production Processes University of Agriculture in Krakow, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków, pawel.kielbasa@ur.krakow.pl,
Palmowska, J.
Institute of Machinery Management, Ergonomics and Production Processes University of Agriculture in Krakow, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków,
Szeląg, T.
Institute of Machinery Management, Ergonomics and Production Processes University of Agriculture in Krakow, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków,
Kitczak, T.
Department of Soil, Meadow and Environmental Chemistry Sciences, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin, Teodor.Kitczak@zut.edu.pl,
Czyż, H.
Department of Soil, Meadow and Environmental Chemistry Sciences, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin,
Abstrakty : Research was carried out on light soil in 2010-2012 on plantations of a willow tree (Salix viminals founded in Spring 2010. The objective of the paper was to assess a response of two cultivars – Sprint and Boks of common osier on organic and mineral fertilization in light soil. The experiment included two varieties – Sprint and Boks and three fertilization combinations: without compost 0, 10 and 20 t·ha-1 of dry matter of compost produced from urban greenery waste. In facilities under experiment the following were used every year in the form of mineral fertilizers: 100 kg N, 80 kg P2O5 and 100 kg·ha-1 K2O. Detailed research included: the number of shoots on the plant, thickness of shoots on 10 cm height from the surface of soil and length of shoots and the yield of fresh and dry matter. Boks variety in all fertilization combinations formed less shoots on a plant but with a greater thickness and length in comparison to Sprint variety. Boks variety also characterized with greater production potential, reacted with higher increase of fresh and dry matter yield after the use of compost in 10 and 20 t·ha-1 doses compared to mineral fertilization.

Badania przeprowadzono na glebie lekkiej w latach 2010-2012 na plantacji wierzby (Salix viminals) założonej wiosną 2010 roku. Celem badań była ocena reakcji dwóch odmian – Sprint i Boks wierzby krzewiastej na nawożenie organiczno-mineralne w warunkach gleby lekkiej. W doświadczeniu uwzględniono dwie odmiany – Sprint i Boks oraz trzy kombinacje nawozowe: bez kompostu 0, 10 i 20 t·ha-1 suchej masy kompostu wyprodukowanego z odpadów zieleni miejskiej. Na obiektach doświadczenia corocznie stosowano w formie nawozów mineralnych: 100 kg N, 80 kg P2O5 i 100 kg·ha-1 K2O. Badania szczegółowe obejmowały: ilość pędów na roślinie, grubość pędów na wysokości 10 cm od powierzchni gleby i długości pędów oraz plonu świeżej i suchej masy. Odmiana Boks na wszystkich kombinacjach nawozowych wykształciła mniej pędów na roślinie, ale o większej grubości i długości w porównaniu do odmiany Sprint. Odmiana Boks, także charakteryzowała się większym potencjałem produkcyjnym, reagowała większym przyrostem plonu świeżej i suchej masy, po zastosowaniu kompostu w dawkach 10 i 20 t·ha-1, na tle nawożenia mineralnego.

Słowa kluczowe : wierzba, odmiana, nawożenie mineralne, kompost, plon, pomiar biometryczny, willow tree, variety, mineral fertilization, compost, yield, biometric measurements,
Wydawnictwo : Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Rocznik : 2014
Numer : Vol. 18, No. 4
Strony : 135 – 142
Bibliografia : Bury, M.; Czyż, H. (2006). Przydatność wybranych gatunków wierzby krzewiastej do produkcji biomasy na glebie organicznej i mineralnej. Koszalińskie Towarzystwo Naukowe. Koszalińskie Studia i Materiały nr 9. Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 119-124.
Denisiuk, W. (2006). Produkcja roślinna jako źródło surowców energetycznych. Inżynieria Rolnicza, 5(80), 123-131.
Dubas, J. (2003). Wierzba. Praca zbiorowa ”Rośliny energetyczne” pod red. Bogdana Kościka. Wydawnictwo Akademii Rolniczej Lublin, 56-78.
Golińska, B.; Goliński, P.; Kozłowski, S.; Swędrzyński, A. (2012). Trawy. Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Sp.z.o. Poznań, 60-64. ISBN.
Gostomczyk, W. (2014). Osady ściekowe alternatywą dla nawozów sztucznych w uprawie wierzby. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 18. Koszalin, 35-46.
Gradziuk, W. (2003). Wierzba (wiklina wiciowa). Praca zbiorowa Biopaliwa, pod red. Piotra Gradziuka. Wydawnictwo „Wieś Jutra” Sp. z o.o., Warszawa, 60-65. ISBN.
Ignatowicz, M.; Styszko, L. (2012). Wpływ nawożenia azotem na wybrane cechy wierzby krzewiastej w czteroletnim cyklu uprawy. Rocznik Ochrona Środowiska. Tom 14. Koszalin, 370-379.
Kozak, M.; Sowiński, J. (2004). Możliwości uprawy szybkorosnących klonów wierzby (SALIX) w warunkach sudeckich. Probl. Zagosp. Ziem Górsk. 50, 83-90.
MacPherson, G. (1995). Home – grown energy from short-rotation coppice. Farming Press North America, 214.
Nowak, W.; Sowiński, J.; Jama A. (2011). Wpływ częstotliwości zbioru i zróżnicowanego nawożenia azotem na plonowanie wybranych klonów wierzby krzewiastej (salix viminalis). Fragmenta Agronomica, 28(2), 55-62.
Philip, E. (1997). Wierzba w ochronie środowiska. Hvidsted Energy Forest.
Styszko, L.; Fijałkowska, D.; Sztyma, M. (2009). Wpływ nawożenia na przyrosty pędów klonów wierzby krzewiastej w 2008 roku w okolicach Koszalina. Rocznik Ochrona Środowiska. Tom 11, cz.1., Koszalin, 221-230.
Styszko, L.; Fijałkowska, D.; Sztyma, M. (2010). Wpływ warunków pozyskania biomasy na odrastanie pędów wierzby energetycznej w czteroletnim cyklu. Rocznik Ochrona Środowiska. Tom 12, Koszalin, 339-350.
Styszko, L.; Fijałkowska, D.; Sztyma-Horwat, M. (2012). Ocena potrzeb nawozowych wybranych klonów wierzby energetycznej przy nawożeniu upraw kompostem z osadów komunalnych. Polska Inżynieria Środowiska. Monografia, 99, I, 279-288.
Szczukowski, S.; Tworkowski, J. (1999). Salix źródło odnawialnych i ekologicznych surowców. Ogólnopolski Informator Produkcji Roślin 9.
Szczukowski, S.; Tworkowski, J.; Stolarski, M. (2004a). Wierzba energetyczna. Wydawnictwo Plantpress Sp. z o.o. Kraków.
Szczukowski, S.; Tworkowski, J.; Stolarski, M.; Przyborowski, J. (2004b). Plon biomasy wierzby krzewiastej pozyskiwanych z gruntów rolniczych w cyklach jednorocznych. Fragmenta Agronomia, 2(82), Puławy, 5-18.
Szwedziak, K. (2006). Charakterystyka osadów ściekowych i rolnicze wykorzystanie. Inżynieria Rolnicza, 4, 302.
DOI :
Cytuj : Borusiewicz, A. ,Kapela, K. ,Borusiewicz, A. ,Kapela, K. ,Bulgakov, V. ,Adamchuk, V. ,Gutcol, T. ,Dębska, A. ,Bieniek, J. ,Romański, L. ,Kowalczyk, Z. ,Kwietniak, K. ,Gierz, Ł. ,Włodarczyk, K. ,Głuski, T. ,Nalepa, T. ,Marczuk, A. ,Godyń, A. ,Doruchowski, G. ,Świechowski, W. ,Hołownicki, R. ,Jaros, M. ,Obidziński, P. ,Junga, P. ,Trávniček, P. ,Dobek, T. K. ,Mareček, J. ,Karwowski, W. ,Wrzeciono, P. ,Kiełbasa, P. ,Juliszewski, T. ,Rusnak, J. ,Pikul, K. ,Kiełbasa, P. ,Palmowska, J. ,Szeląg, T. ,Kitczak, T. ,Czyż, H. , Response of the selected varieties of common osier (Salix viminals) to organic and mineral fertilization in light soil. Agricultural Engineering Vol. 18, No. 4/2014

PL Reakcja wybranych odmian wierzby krzewiastej (Salix viminals) na nawożenie organiczno-mineralne w warunkach gleby lekkiej

Journal : Agricultural Engineering
Article : Response of the selected varieties of common osier (Salix viminals) to organic and mineral fertilization in light soil

Authors :
Borusiewicz, A.
Faculty of Computer Studies, The Academy of Agrobusiness in Lomza, ul. Studencka 19, 18-402 Łomża, andrzej.borusiewicz@wsa.edu.pl,
Kapela, K.
Department of Agronomy, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities,
Borusiewicz, A.
Faculty of Computer Studies, The Academy of Agrobusiness in Lomza, ul. Studencka 19, 18-402 Łomża, andrzej.borusiewicz@wsa.edu.pl,
Kapela, K.
Department of Agronomy, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities,
Bulgakov, V.
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Str. Geroev Oborony 15, 03041, Kyiv, Ukraine, vbulgakov@meta.ua,
Adamchuk, V.
National Technical University of Agriculture of Ukraine,
Gutcol, T.
Podilsky State Agrarian Technical University of Ukraine,
Dębska, A.
Institute of Agricultural Engineering, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław,
Bieniek, J.
Institute of Agricultural Engineering, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, jerzy.bieniek@up.wroc.pl,
Romański, L.
Institute of Agricultural Engineering, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław,
Kowalczyk, Z.
Institute of Agricultural Engineering and Informatics, University of Agriculture in Krakow,
Kwietniak, K.
SAATBAU Sp. z o. o. in Sroda Slaska,
Gierz, Ł.
Institute of Machines and Motor Vehicles, Poznan University of Technology, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, lukasz.gierz@put.poznan.pl,
Włodarczyk, K.
Institute of Machines and Motor Vehicles, Poznan University of Technology, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań,
Głuski, T.
Department of Environmental Management Engineering and Geodesy, University of Life Sciences in Lublin, ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, tadeusz.gluski@up.lublin.pl,
Nalepa, T.
Department of Environmental Management Engineering and Geodesy, University of Life Sciences in Lublin, ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin,
Marczuk, A.
Department of Agricultural Machinery and Equipment, University of Life Sciences in Lublin,
Godyń, A.
Research Institute of Horticulture, Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, artur.godyn@inhort.pl,
Doruchowski, G.
Research Institute of Horticulture, Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice,
Świechowski, W.
Research Institute of Horticulture, Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice,
Hołownicki, R.
Research Institute of Horticulture, Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice,
Jaros, M.
Department of Foundamentals Engineering, University of Life Sciences in Warsaw, ul. Nowoursynowska 164, 02-787 Warszawa, malgorzata_jaros@sggw.pl,
Obidziński, P.
Department of Foundamentals Engineering, University of Life Sciences in Warsaw, ul. Nowoursynowska 164, 02-787 Warszawa,
Junga, P.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering, Mendel University in Brno, Czech Republic, Zemědělská 1, 613 00 Brno, petr.junga@mendelu.cz,
Trávniček, P.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering, Mendel University in Brno, Czech Republic, Zemědělská 1, 613 00 Brno,
Dobek, T. K.
Department of Construction and Use of Technical Equipment, West Pomeranian University of Technology Szczecin,
Mareček, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering, Mendel University in Brno, Czech Republic, Zemědělská 1, 613 00 Brno,
Karwowski, W.
Department of Computer Sciences, Warsaw University of Life Sciences in Warsaw, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, waldemar_karwowski@sggw.pl,
Wrzeciono, P.
Department of Computer Sciences, Warsaw University of Life Sciences in Warsaw, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa,
Kiełbasa, P.
Institute of Machinery Management, Ergonomics and Production Processes University of Agriculture in Krakow, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków, pawel.kielbasa@ur.krakow.pl,
Juliszewski, T.
Institute of Machinery Management, Ergonomics and Production Processes University of Agriculture in Krakow, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków,
Rusnak, J.
Institute of Machinery Management, Ergonomics and Production Processes University of Agriculture in Krakow, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków,
Pikul, K.
Institute of Machinery Management, Ergonomics and Production Processes University of Agriculture in Krakow, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków,
Kiełbasa, P.
Institute of Machinery Management, Ergonomics and Production Processes University of Agriculture in Krakow, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków, pawel.kielbasa@ur.krakow.pl,
Palmowska, J.
Institute of Machinery Management, Ergonomics and Production Processes University of Agriculture in Krakow, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków,
Szeląg, T.
Institute of Machinery Management, Ergonomics and Production Processes University of Agriculture in Krakow, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków,
Kitczak, T.
Department of Soil, Meadow and Environmental Chemistry Sciences, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin, Teodor.Kitczak@zut.edu.pl,
Czyż, H.
Department of Soil, Meadow and Environmental Chemistry Sciences, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin,
Abstract : Research was carried out on light soil in 2010-2012 on plantations of a willow tree (Salix viminals founded in Spring 2010. The objective of the paper was to assess a response of two cultivars – Sprint and Boks of common osier on organic and mineral fertilization in light soil. The experiment included two varieties – Sprint and Boks and three fertilization combinations: without compost 0, 10 and 20 t·ha-1 of dry matter of compost produced from urban greenery waste. In facilities under experiment the following were used every year in the form of mineral fertilizers: 100 kg N, 80 kg P2O5 and 100 kg·ha-1 K2O. Detailed research included: the number of shoots on the plant, thickness of shoots on 10 cm height from the surface of soil and length of shoots and the yield of fresh and dry matter. Boks variety in all fertilization combinations formed less shoots on a plant but with a greater thickness and length in comparison to Sprint variety. Boks variety also characterized with greater production potential, reacted with higher increase of fresh and dry matter yield after the use of compost in 10 and 20 t·ha-1 doses compared to mineral fertilization.

Badania przeprowadzono na glebie lekkiej w latach 2010-2012 na plantacji wierzby (Salix viminals) założonej wiosną 2010 roku. Celem badań była ocena reakcji dwóch odmian – Sprint i Boks wierzby krzewiastej na nawożenie organiczno-mineralne w warunkach gleby lekkiej. W doświadczeniu uwzględniono dwie odmiany – Sprint i Boks oraz trzy kombinacje nawozowe: bez kompostu 0, 10 i 20 t·ha-1 suchej masy kompostu wyprodukowanego z odpadów zieleni miejskiej. Na obiektach doświadczenia corocznie stosowano w formie nawozów mineralnych: 100 kg N, 80 kg P2O5 i 100 kg·ha-1 K2O. Badania szczegółowe obejmowały: ilość pędów na roślinie, grubość pędów na wysokości 10 cm od powierzchni gleby i długości pędów oraz plonu świeżej i suchej masy. Odmiana Boks na wszystkich kombinacjach nawozowych wykształciła mniej pędów na roślinie, ale o większej grubości i długości w porównaniu do odmiany Sprint. Odmiana Boks, także charakteryzowała się większym potencjałem produkcyjnym, reagowała większym przyrostem plonu świeżej i suchej masy, po zastosowaniu kompostu w dawkach 10 i 20 t·ha-1, na tle nawożenia mineralnego.

Keywords : wierzba, odmiana, nawożenie mineralne, kompost, plon, pomiar biometryczny, willow tree, variety, mineral fertilization, compost, yield, biometric measurements,
Publishing house : Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Publication date : 2014
Number : Vol. 18, No. 4
Page : 135 – 142

Bibliography
: Bury, M.; Czyż, H. (2006). Przydatność wybranych gatunków wierzby krzewiastej do produkcji biomasy na glebie organicznej i mineralnej. Koszalińskie Towarzystwo Naukowe. Koszalińskie Studia i Materiały nr 9. Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 119-124.
Denisiuk, W. (2006). Produkcja roślinna jako źródło surowców energetycznych. Inżynieria Rolnicza, 5(80), 123-131.
Dubas, J. (2003). Wierzba. Praca zbiorowa ”Rośliny energetyczne” pod red. Bogdana Kościka. Wydawnictwo Akademii Rolniczej Lublin, 56-78.
Golińska, B.; Goliński, P.; Kozłowski, S.; Swędrzyński, A. (2012). Trawy. Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Sp.z.o. Poznań, 60-64. ISBN.
Gostomczyk, W. (2014). Osady ściekowe alternatywą dla nawozów sztucznych w uprawie wierzby. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 18. Koszalin, 35-46.
Gradziuk, W. (2003). Wierzba (wiklina wiciowa). Praca zbiorowa Biopaliwa, pod red. Piotra Gradziuka. Wydawnictwo „Wieś Jutra” Sp. z o.o., Warszawa, 60-65. ISBN.
Ignatowicz, M.; Styszko, L. (2012). Wpływ nawożenia azotem na wybrane cechy wierzby krzewiastej w czteroletnim cyklu uprawy. Rocznik Ochrona Środowiska. Tom 14. Koszalin, 370-379.
Kozak, M.; Sowiński, J. (2004). Możliwości uprawy szybkorosnących klonów wierzby (SALIX) w warunkach sudeckich. Probl. Zagosp. Ziem Górsk. 50, 83-90.
MacPherson, G. (1995). Home – grown energy from short-rotation coppice. Farming Press North America, 214.
Nowak, W.; Sowiński, J.; Jama A. (2011). Wpływ częstotliwości zbioru i zróżnicowanego nawożenia azotem na plonowanie wybranych klonów wierzby krzewiastej (salix viminalis). Fragmenta Agronomica, 28(2), 55-62.
Philip, E. (1997). Wierzba w ochronie środowiska. Hvidsted Energy Forest.
Styszko, L.; Fijałkowska, D.; Sztyma, M. (2009). Wpływ nawożenia na przyrosty pędów klonów wierzby krzewiastej w 2008 roku w okolicach Koszalina. Rocznik Ochrona Środowiska. Tom 11, cz.1., Koszalin, 221-230.
Styszko, L.; Fijałkowska, D.; Sztyma, M. (2010). Wpływ warunków pozyskania biomasy na odrastanie pędów wierzby energetycznej w czteroletnim cyklu. Rocznik Ochrona Środowiska. Tom 12, Koszalin, 339-350.
Styszko, L.; Fijałkowska, D.; Sztyma-Horwat, M. (2012). Ocena potrzeb nawozowych wybranych klonów wierzby energetycznej przy nawożeniu upraw kompostem z osadów komunalnych. Polska Inżynieria Środowiska. Monografia, 99, I, 279-288.
Szczukowski, S.; Tworkowski, J. (1999). Salix źródło odnawialnych i ekologicznych surowców. Ogólnopolski Informator Produkcji Roślin 9.
Szczukowski, S.; Tworkowski, J.; Stolarski, M. (2004a). Wierzba energetyczna. Wydawnictwo Plantpress Sp. z o.o. Kraków.
Szczukowski, S.; Tworkowski, J.; Stolarski, M.; Przyborowski, J. (2004b). Plon biomasy wierzby krzewiastej pozyskiwanych z gruntów rolniczych w cyklach jednorocznych. Fragmenta Agronomia, 2(82), Puławy, 5-18.
Szwedziak, K. (2006). Charakterystyka osadów ściekowych i rolnicze wykorzystanie. Inżynieria Rolnicza, 4, 302.
DOI :
Qute : Borusiewicz, A. ,Kapela, K. ,Borusiewicz, A. ,Kapela, K. ,Bulgakov, V. ,Adamchuk, V. ,Gutcol, T. ,Dębska, A. ,Bieniek, J. ,Romański, L. ,Kowalczyk, Z. ,Kwietniak, K. ,Gierz, Ł. ,Włodarczyk, K. ,Głuski, T. ,Nalepa, T. ,Marczuk, A. ,Godyń, A. ,Doruchowski, G. ,Świechowski, W. ,Hołownicki, R. ,Jaros, M. ,Obidziński, P. ,Junga, P. ,Trávniček, P. ,Dobek, T. K. ,Mareček, J. ,Karwowski, W. ,Wrzeciono, P. ,Kiełbasa, P. ,Juliszewski, T. ,Rusnak, J. ,Pikul, K. ,Kiełbasa, P. ,Palmowska, J. ,Szeląg, T. ,Kitczak, T. ,Czyż, H. ,Czyż, H. , Response of the selected varieties of common osier (Salix viminals) to organic and mineral fertilization in light soil. Agricultural Engineering Vol. 18, No. 4/2014
[Top]

Odpady komunalne jako nawóz organiczny, cz. II

Czasopismo : Analityka : nauka i praktyka
Tytuł artykułu : Odpady komunalne jako nawóz organiczny, cz. II

Autorzy :
Abstrakty : Odpady pochodzenia organicznego ze względu na swą biologiczna genezę powinny być przywrócone do ziemi, w postaci kompostu, jako nieodzowny czynnik życia gleby i szaty roślinnej.

Słowa kluczowe : odpady komunalne, odpady organiczne, nawóz organiczny, kompost, gospodarka odpadami, municipal waste, organic waste, organic fertilizer, compost, waste management,
Wydawnictwo : Wydawnictwo MALAMUT
Rocznik : 2000
Numer : nr 2
Strony : –
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Odpady komunalne jako nawóz organiczny, cz. II. Analityka : nauka i praktyka nr 2/2000
[Top]

Journal : Analityka : nauka i praktyka
Article : Odpady komunalne jako nawóz organiczny, cz. II

Authors :
Abstract : Odpady pochodzenia organicznego ze względu na swą biologiczna genezę powinny być przywrócone do ziemi, w postaci kompostu, jako nieodzowny czynnik życia gleby i szaty roślinnej.

Keywords : odpady komunalne, odpady organiczne, nawóz organiczny, kompost, gospodarka odpadami, municipal waste, organic waste, organic fertilizer, compost, waste management,
Publishing house : Wydawnictwo MALAMUT
Publication date : 2000
Number : nr 2
Page : –

Bibliography
:
DOI :
Qute : Odpady komunalne jako nawóz organiczny, cz. II. Analityka : nauka i praktyka nr 2/2000
[Top]

Przyrodnicze wykorzystanie kompostu z odpadów komunalnych, cz. III

Czasopismo : Analityka : nauka i praktyka
Tytuł artykułu : Przyrodnicze wykorzystanie kompostu z odpadów komunalnych, cz. III

Autorzy :
Abstrakty : Unieszkodliwianie systematycznie wzrastającej masy odpadów komunalnych, zarówno pochodzenia bytowo-gospodarczego, jak i roślinnego z terenów zieleni miejskiej, rekreacyjnej i przemysłowej, stanowi w ostatnim okresie jeden z ważniejszych problemów gospodarki komunalnej.

Słowa kluczowe : kompost, odpady organiczne, odpady komunalne, gospodarka odpadami, compost, organic waste, municipal waste, waste management,
Wydawnictwo : Wydawnictwo MALAMUT
Rocznik : 2000
Numer : nr 3
Strony : –
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Przyrodnicze wykorzystanie kompostu z odpadów komunalnych, cz. III. Analityka : nauka i praktyka nr 3/2000
[Top]

Journal : Analityka : nauka i praktyka
Article : Przyrodnicze wykorzystanie kompostu z odpadów komunalnych, cz. III

Authors :
Abstract : Unieszkodliwianie systematycznie wzrastającej masy odpadów komunalnych, zarówno pochodzenia bytowo-gospodarczego, jak i roślinnego z terenów zieleni miejskiej, rekreacyjnej i przemysłowej, stanowi w ostatnim okresie jeden z ważniejszych problemów gospodarki komunalnej.

Keywords : kompost, odpady organiczne, odpady komunalne, gospodarka odpadami, compost, organic waste, municipal waste, waste management,
Publishing house : Wydawnictwo MALAMUT
Publication date : 2000
Number : nr 3
Page : –

Bibliography
:
DOI :
Qute : Przyrodnicze wykorzystanie kompostu z odpadów komunalnych, cz. III. Analityka : nauka i praktyka nr 3/2000
[Top]

Journal : Analityka : nauka i praktyka
Article : Odpady komunalne jako nawóz organiczny, cz. II

Authors :
Abstract : Odpady pochodzenia organicznego ze względu na swą biologiczna genezę powinny być przywrócone do ziemi, w postaci kompostu, jako nieodzowny czynnik życia gleby i szaty roślinnej.

Keywords : odpady komunalne, odpady organiczne, nawóz organiczny, kompost, gospodarka odpadami, municipal waste, organic waste, organic fertilizer, compost, waste management,
Publishing house : Wydawnictwo MALAMUT
Publication date : 2000
Number : nr 2
Page : 20 – 23

Bibliography
:
DOI :
Qute : Odpady komunalne jako nawóz organiczny, cz. II. Analityka : nauka i praktyka nr 2/2000
[Top]

Journal : Analityka : nauka i praktyka
Article : Przyrodnicze wykorzystanie kompostu z odpadów komunalnych, cz. III

Authors :
Abstract : Unieszkodliwianie systematycznie wzrastającej masy odpadów komunalnych, zarówno pochodzenia bytowo-gospodarczego, jak i roślinnego z terenów zieleni miejskiej, rekreacyjnej i przemysłowej, stanowi w ostatnim okresie jeden z ważniejszych problemów gospodarki komunalnej.

Keywords : kompost, odpady organiczne, odpady komunalne, gospodarka odpadami, compost, organic waste, municipal waste, waste management,
Publishing house : Wydawnictwo MALAMUT
Publication date : 2000
Number : nr 3
Page : 14 – 17

Bibliography
:
DOI :
Qute : Przyrodnicze wykorzystanie kompostu z odpadów komunalnych, cz. III. Analityka : nauka i praktyka nr 3/2000
[Top]