Tag: metale szlachetne

Nanopowłoki z metali szlachetnych jako jedna z alternatyw ochrony implantów przed korozją

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki
Tytuł artykułu : Nanopowłoki z metali szlachetnych jako jedna z alternatyw ochrony implantów przed korozją

Konferencja

Majówka Młodych Biomechaników 2010 / Konferencja Naukowa

Autorzy :
Basiaga, M.
Politechnika Śląska, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Zabrze, marcin.basiaga@polsl.pl,
Paszenda, Z.
Politechnika Śląska, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Zabrze, zbiegniew.paszenda@polsl.pl,
Błażkiewicz, M.
AWF, Wydział Rehabilitacji, Warszawa, michalinablazkiewicz@gmail.com,
Wit, A.
AWF, Wydział Rehabilitacji, Warszawa, andrzej.wit@awf.edu.pl,
Bućko, S.
Politechnika Krakowska, Zakład Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Kraków, s_bucko@mech.pk.edu.pl,
Wikłacz, M.
Politechnika Krakowska, Zakład Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Kraków,
Chuchnowska, I.
Politechnika Śląska, Katedra Biomechatroniki, Zabrze, iwona.chuchnowska@polsl.pl,
Świder, J.
Politechnika Śląska, Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania, Gliwice, jarzy.swider@polsl.pl,
Sękala, A.
Politechnika Śląska, Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania, Gliwice, agnieszka.sekala@polsl.pl,
Baczyński, A.
Politechnika Śląska, Automatyka i Robotyka, Gliwice, artur.baczynski@polsl.pl,
Floriańczyk, A.
Politechnika Warszawska, Instytut Mechaniki i Poligrafii, Warszawa,
Wróblewski, G.
Politechnika Warszawska, Instytut Mechaniki i Poligrafii, Warszawa,
Golas, A.
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, Zakład Teorii Sportu, Katowice, a.golas@awf.katowice.pl,
Król, H.
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, Zakład Teorii Sportu, Katowice, h.krol@awf.katowice.pl,
Gralewski, J.
Politechnika Łódzka, Zakład Podstaw Techniki i Ekologii Przemysłowej, Łódź, jacek.gralewski@p.lodz.pl,
Grądzki, R.
Politechnika Łódzka, Zakład Podstaw Techniki i Ekologii Przemysłowej, Łódź, ryszard.gradzki@p.lodz.pl,
Wojciechowski, J.
Uniwersytet Medyczny, Zakład Technik Dentystycznych, Łódź, tech.dent@umb.edu.pl,
Bogusławski, G.
Politechnika Łódzka, Zakład Podstaw Techniki i Ekologii Przemysłowej, Łódź, grzegorz.boguslawski@p.lodz.pl,
Hajduga, M.
Akademia Techniczno-Humanistyczna, Katedra Podstaw Budowy Maszyn, Bielsko-Biała, mhajduga@ath.bielsko.pl,
Danel, D.
Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej, Ustroń,
Hajduga, M.
Akademia Techniczno-Humanistyczna, Katedra Podstaw Budowy maszyn, Zakład Inżynierii Materiałowej, Bielsko-Biała, mhajduga@ath.bielsko.pl,
Hajduga, M. B.
Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wydział Nauk o Zdrowiu, Bielsko-Biała, mbhajduga@ath.bielsko.pl,
Abstrakty : Praca przedstawia projekt badawczy mający na celu kompleksową ocenę przydatności jako implantów, próbek tlenku cyrkonu pokrytego bardzo cienkimi powłokami z takich metali jak np. złoto, tytan, platyna. Badane materiały będą oceniane zarówno pod kątem korozji w warunkach laboratoryjnych a po uzyskaniu pozytywnych wyników zostaną wszczepione zwierzętom doświadczalnym. Po zadanych okresach czasu, będzie oceniania zarówno powierzchnia próbek jak i tkanki zwierząt doświadczalnych.

The paper presents a research project aimed at a comprehensive assessment of suitability as implants, zirconium oxide coated samples for very thin coatings of metals such as gold, titanium, platinum. The test materials will be evaluated both in terms of corrosion in the laboratory, and after obtaining positive results will be implanted in experimental animals. After a preset period of time, it will be analyzed both the surface of samples and tissue of experimental animals.

Słowa kluczowe : tlenek cyrkonu, nanopowłoki, implant, ochrona przed korozją, metale szlachetne, zirconium oxide, nanocoatings, implant, corrosion resistance, precious metals,
Wydawnictwo : Wydawnictwo Katedry Biomechatroniki
Rocznik : 2010
Numer : z. 4
Strony : 65 – 70
Bibliografia : 1 Donovan T.E.: Factors Essential for Successful All-Ceramic Restorations. ,,J. American Dental Association”, 2008, 139,14-18.
2 Borczyk D.: Dentysta w składzie porcelany, czyli krótki przewodnik po współczesnych systemach ceramicznych. e-Dentico, 2008, 2, 18.
3 Pospiech P.: All-ceramic crowns: bonding or cementing? „Clinical Oral Investigations”, 2002, 6, s. 189-197.
4 Hajduga M. B., Hajduga M., Zajęcki W.: Wpływ wybranych implantów metalicznych na charakter zmian w tkance nerwowej szczura. Konferencja Naukowa Majówka Młodych Biomechaników 2008; 09 – 11 maj 2008.
5 Hajduga M. B., Hajduga M., Zajęcki W.: Charakter zmian korozyjnych materiałów metalicznych w tkance żywej. IX Międzynarodowa Konferencja Mechanika w Medycynie; Rzeszów – Boguchwała 19-20 wrzesień 2008
6 Hajduga M. B., Hajduga M..: Identyfikacja zmian zawartości tlenu w warstwie wierzchniej powłok galwanicznych w kontakcie z tkanką żywą. IX Międzynarodowa Konferencja Mechanika w Medycynie; Rzeszów – Boguchwała 19-20 wrzesień 2008
7 Hajduga M. B., Hajduga M.: Ocena zmian powierzchni domózgowego implantu z powłoką cyny in vivo. „Ochrona przed korozją”, 2/2010, s. 49-51
8 Dejak B., Kacprzak M., Suliborski B., Smielak B.: Struktura i niektóre właściwości ceramik dentystycznych stosowanych w uzupełnieniach pełnoceramicznych w świetle literatury. „Protetyka Stom.”, 2006, LVI, 6, s. 471-77.
9 Andzejczuk M., Lewandowska M., Kosmać T., Kurzydłowski J.K.: Stabilność strukturalna tetragonalnego tlenku cyrkonu w środowiskach wodnych i kwaśnych. „Archives of Metallurgy and Materials”, 2006, 51.
10 Marciniak J., Kaczmarek M., Ziębowicz A.: „Biomateriały w stomatologii”. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008.
DOI :
Cytuj : Basiaga, M. ,Paszenda, Z. ,Błażkiewicz, M. ,Wit, A. ,Bućko, S. ,Wikłacz, M. ,Chuchnowska, I. ,Świder, J. ,Sękala, A. ,Baczyński, A. ,Floriańczyk, A. ,Wróblewski, G. ,Golas, A. ,Król, H. ,Gralewski, J. ,Grądzki, R. ,Wojciechowski, J. ,Bogusławski, G. ,Hajduga, M. ,Danel, D. ,Hajduga, M. ,Hajduga, M. B. , Nanopowłoki z metali szlachetnych jako jedna z alternatyw ochrony implantów przed korozją. Aktualne Problemy Biomechaniki z. 4/2010

Nanocoatings of the precious metals as one of the implants protection alternatives against corrosion Konferencja Majówka Młodych Biomechaników 2010 / Konferencja Naukowa

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki
Article : Nanopowłoki z metali szlachetnych jako jedna z alternatyw ochrony implantów przed korozją

Konferencja

Majówka Młodych Biomechaników 2010 / Konferencja Naukowa

Authors :
Basiaga, M.
Politechnika Śląska, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Zabrze, marcin.basiaga@polsl.pl,
Paszenda, Z.
Politechnika Śląska, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Zabrze, zbiegniew.paszenda@polsl.pl,
Błażkiewicz, M.
AWF, Wydział Rehabilitacji, Warszawa, michalinablazkiewicz@gmail.com,
Wit, A.
AWF, Wydział Rehabilitacji, Warszawa, andrzej.wit@awf.edu.pl,
Bućko, S.
Politechnika Krakowska, Zakład Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Kraków, s_bucko@mech.pk.edu.pl,
Wikłacz, M.
Politechnika Krakowska, Zakład Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Kraków,
Chuchnowska, I.
Politechnika Śląska, Katedra Biomechatroniki, Zabrze, iwona.chuchnowska@polsl.pl,
Świder, J.
Politechnika Śląska, Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania, Gliwice, jarzy.swider@polsl.pl,
Sękala, A.
Politechnika Śląska, Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania, Gliwice, agnieszka.sekala@polsl.pl,
Baczyński, A.
Politechnika Śląska, Automatyka i Robotyka, Gliwice, artur.baczynski@polsl.pl,
Floriańczyk, A.
Politechnika Warszawska, Instytut Mechaniki i Poligrafii, Warszawa,
Wróblewski, G.
Politechnika Warszawska, Instytut Mechaniki i Poligrafii, Warszawa,
Golas, A.
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, Zakład Teorii Sportu, Katowice, a.golas@awf.katowice.pl,
Król, H.
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, Zakład Teorii Sportu, Katowice, h.krol@awf.katowice.pl,
Gralewski, J.
Politechnika Łódzka, Zakład Podstaw Techniki i Ekologii Przemysłowej, Łódź, jacek.gralewski@p.lodz.pl,
Grądzki, R.
Politechnika Łódzka, Zakład Podstaw Techniki i Ekologii Przemysłowej, Łódź, ryszard.gradzki@p.lodz.pl,
Wojciechowski, J.
Uniwersytet Medyczny, Zakład Technik Dentystycznych, Łódź, tech.dent@umb.edu.pl,
Bogusławski, G.
Politechnika Łódzka, Zakład Podstaw Techniki i Ekologii Przemysłowej, Łódź, grzegorz.boguslawski@p.lodz.pl,
Hajduga, M.
Akademia Techniczno-Humanistyczna, Katedra Podstaw Budowy Maszyn, Bielsko-Biała, mhajduga@ath.bielsko.pl,
Danel, D.
Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej, Ustroń,
Hajduga, M.
Akademia Techniczno-Humanistyczna, Katedra Podstaw Budowy maszyn, Zakład Inżynierii Materiałowej, Bielsko-Biała, mhajduga@ath.bielsko.pl,
Hajduga, M. B.
Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wydział Nauk o Zdrowiu, Bielsko-Biała, mbhajduga@ath.bielsko.pl,
Abstract : Praca przedstawia projekt badawczy mający na celu kompleksową ocenę przydatności jako implantów, próbek tlenku cyrkonu pokrytego bardzo cienkimi powłokami z takich metali jak np. złoto, tytan, platyna. Badane materiały będą oceniane zarówno pod kątem korozji w warunkach laboratoryjnych a po uzyskaniu pozytywnych wyników zostaną wszczepione zwierzętom doświadczalnym. Po zadanych okresach czasu, będzie oceniania zarówno powierzchnia próbek jak i tkanki zwierząt doświadczalnych.

The paper presents a research project aimed at a comprehensive assessment of suitability as implants, zirconium oxide coated samples for very thin coatings of metals such as gold, titanium, platinum. The test materials will be evaluated both in terms of corrosion in the laboratory, and after obtaining positive results will be implanted in experimental animals. After a preset period of time, it will be analyzed both the surface of samples and tissue of experimental animals.

Keywords : tlenek cyrkonu, nanopowłoki, implant, ochrona przed korozją, metale szlachetne, zirconium oxide, nanocoatings, implant, corrosion resistance, precious metals,
Publishing house : Wydawnictwo Katedry Biomechatroniki
Publication date : 2010
Number : z. 4
Page : 65 – 70

Bibliography
: 1 Donovan T.E.: Factors Essential for Successful All-Ceramic Restorations. ,,J. American Dental Association”, 2008, 139,14-18.
2 Borczyk D.: Dentysta w składzie porcelany, czyli krótki przewodnik po współczesnych systemach ceramicznych. e-Dentico, 2008, 2, 18.
3 Pospiech P.: All-ceramic crowns: bonding or cementing? „Clinical Oral Investigations”, 2002, 6, s. 189-197.
4 Hajduga M. B., Hajduga M., Zajęcki W.: Wpływ wybranych implantów metalicznych na charakter zmian w tkance nerwowej szczura. Konferencja Naukowa Majówka Młodych Biomechaników 2008; 09 – 11 maj 2008.
5 Hajduga M. B., Hajduga M., Zajęcki W.: Charakter zmian korozyjnych materiałów metalicznych w tkance żywej. IX Międzynarodowa Konferencja Mechanika w Medycynie; Rzeszów – Boguchwała 19-20 wrzesień 2008
6 Hajduga M. B., Hajduga M..: Identyfikacja zmian zawartości tlenu w warstwie wierzchniej powłok galwanicznych w kontakcie z tkanką żywą. IX Międzynarodowa Konferencja Mechanika w Medycynie; Rzeszów – Boguchwała 19-20 wrzesień 2008
7 Hajduga M. B., Hajduga M.: Ocena zmian powierzchni domózgowego implantu z powłoką cyny in vivo. „Ochrona przed korozją”, 2/2010, s. 49-51
8 Dejak B., Kacprzak M., Suliborski B., Smielak B.: Struktura i niektóre właściwości ceramik dentystycznych stosowanych w uzupełnieniach pełnoceramicznych w świetle literatury. „Protetyka Stom.”, 2006, LVI, 6, s. 471-77.
9 Andzejczuk M., Lewandowska M., Kosmać T., Kurzydłowski J.K.: Stabilność strukturalna tetragonalnego tlenku cyrkonu w środowiskach wodnych i kwaśnych. „Archives of Metallurgy and Materials”, 2006, 51.
10 Marciniak J., Kaczmarek M., Ziębowicz A.: „Biomateriały w stomatologii”. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008.
DOI :
Qute : Basiaga, M. ,Paszenda, Z. ,Błażkiewicz, M. ,Wit, A. ,Bućko, S. ,Wikłacz, M. ,Chuchnowska, I. ,Świder, J. ,Sękala, A. ,Baczyński, A. ,Floriańczyk, A. ,Wróblewski, G. ,Golas, A. ,Król, H. ,Gralewski, J. ,Grądzki, R. ,Wojciechowski, J. ,Bogusławski, G. ,Hajduga, M. ,Danel, D. ,Hajduga, M. ,Hajduga, M. B. ,Hajduga, M. B. , Nanopowłoki z metali szlachetnych jako jedna z alternatyw ochrony implantów przed korozją. Aktualne Problemy Biomechaniki z. 4/2010
[Top]

Journal : Analityka : nauka i praktyka
Article : Historia i teraźniejszość diabelskiego metalu, cz. I

Authors :
Abstract : Na początku XVIII wieku, w mało znanej publikacji, peruwiański historyk Luis Ulloa Cisneros przypisywał odkrycie platyny José Sánchezowi, hiszpańskiemu probiercy pracującemu w mennicy w Bogocie, który znał sposób chemicznego rozdzielania platyny od złota.

Keywords : platyna, metale szlachetne, historia chemii, platinum, precious metals, history of chemistry,
Publishing house : Wydawnictwo MALAMUT
Publication date : 2000
Number : nr 1
Page : –

Bibliography
:
DOI :
Qute : Historia i teraźniejszość diabelskiego metalu, cz. I. Analityka : nauka i praktyka nr 1/2000
[Top]

Historia i teraźniejszość diabelskiego metalu, cz. I

Czasopismo : Analityka : nauka i praktyka
Tytuł artykułu : Historia i teraźniejszość diabelskiego metalu, cz. I

Autorzy :
Abstrakty : Na początku XVIII wieku, w mało znanej publikacji, peruwiański historyk Luis Ulloa Cisneros przypisywał odkrycie platyny José Sánchezowi, hiszpańskiemu probiercy pracującemu w mennicy w Bogocie, który znał sposób chemicznego rozdzielania platyny od złota.

Słowa kluczowe : platyna, metale szlachetne, historia chemii, platinum, precious metals, history of chemistry,
Wydawnictwo : Wydawnictwo MALAMUT
Rocznik : 2000
Numer : nr 1
Strony : –
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Historia i teraźniejszość diabelskiego metalu, cz. I. Analityka : nauka i praktyka nr 1/2000
[Top]

Journal : Analityka : nauka i praktyka
Article : Historia i teraźniejszość diabelskiego metalu, cz. I

Authors :
Abstract : Na początku XVIII wieku, w mało znanej publikacji, peruwiański historyk Luis Ulloa Cisneros przypisywał odkrycie platyny José Sánchezowi, hiszpańskiemu probiercy pracującemu w mennicy w Bogocie, który znał sposób chemicznego rozdzielania platyny od złota.

Keywords : platyna, metale szlachetne, historia chemii, platinum, precious metals, history of chemistry,
Publishing house : Wydawnictwo MALAMUT
Publication date : 2000
Number : nr 1
Page : –

Bibliography
:
DOI :
Qute : Historia i teraźniejszość diabelskiego metalu, cz. I. Analityka : nauka i praktyka nr 1/2000
[Top]

Opowieść o tym, jak Hiszpanie topili platynę : historia platyny, cz. II

Czasopismo : Analityka : nauka i praktyka
Tytuł artykułu : Opowieść o tym, jak Hiszpanie topili platynę : historia platyny, cz. II

Autorzy :
Abstrakty :
Słowa kluczowe : platyna, metale szlachetne, historia chemii, platinum, precious metals, history of chemistry,
Wydawnictwo : Wydawnictwo MALAMUT
Rocznik : 2000
Numer : nr 3
Strony : –
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Opowieść o tym, jak Hiszpanie topili platynę : historia platyny, cz. II. Analityka : nauka i praktyka nr 3/2000
[Top]

Journal : Analityka : nauka i praktyka
Article : Opowieść o tym, jak Hiszpanie topili platynę : historia platyny, cz. II

Authors :
Abstract :
Keywords : platyna, metale szlachetne, historia chemii, platinum, precious metals, history of chemistry,
Publishing house : Wydawnictwo MALAMUT
Publication date : 2000
Number : nr 3
Page : –

Bibliography
:
DOI :
Qute : Opowieść o tym, jak Hiszpanie topili platynę : historia platyny, cz. II. Analityka : nauka i praktyka nr 3/2000
[Top]

Ex platina lux : historia platyny, cz. III

Czasopismo : Analityka : nauka i praktyka
Tytuł artykułu : Ex platina lux : historia platyny, cz. III

Autorzy :
Abstrakty :
Słowa kluczowe : platyna, metale szlachetne, historia chemii, platinum, precious metals, history of chemistry,
Wydawnictwo : Wydawnictwo MALAMUT
Rocznik : 2000
Numer : nr 4
Strony : 30 – 34
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Ex platina lux : historia platyny, cz. III. Analityka : nauka i praktyka nr 4/2000
[Top]

Journal : Analityka : nauka i praktyka
Article : Ex platina lux : historia platyny, cz. III

Authors :
Abstract :
Keywords : platyna, metale szlachetne, historia chemii, platinum, precious metals, history of chemistry,
Publishing house : Wydawnictwo MALAMUT
Publication date : 2000
Number : nr 4
Page : 30 – 34

Bibliography
:
DOI :
Qute : Ex platina lux : historia platyny, cz. III. Analityka : nauka i praktyka nr 4/2000
[Top]

Journal : Analityka : nauka i praktyka
Article : Historia i teraźniejszość diabelskiego metalu, cz. I

Authors :
Abstract : Na początku XVIII wieku, w mało znanej publikacji, peruwiański historyk Luis Ulloa Cisneros przypisywał odkrycie platyny José Sánchezowi, hiszpańskiemu probiercy pracującemu w mennicy w Bogocie, który znał sposób chemicznego rozdzielania platyny od złota.

Keywords : platyna, metale szlachetne, historia chemii, platinum, precious metals, history of chemistry,
Publishing house : Wydawnictwo MALAMUT
Publication date : 2000
Number : nr 1
Page : 23 – 25

Bibliography
:
DOI :
Qute : Historia i teraźniejszość diabelskiego metalu, cz. I. Analityka : nauka i praktyka nr 1/2000
[Top]

Journal : Analityka : nauka i praktyka
Article : Opowieść o tym, jak Hiszpanie topili platynę : historia platyny, cz. II

Authors :
Abstract :
Keywords : platyna, metale szlachetne, historia chemii, platinum, precious metals, history of chemistry,
Publishing house : Wydawnictwo MALAMUT
Publication date : 2000
Number : nr 3
Page : 24 – 29

Bibliography
:
DOI :
Qute : Opowieść o tym, jak Hiszpanie topili platynę : historia platyny, cz. II. Analityka : nauka i praktyka nr 3/2000
[Top]