Tag: metoda detekcji uszkodzeń

A method of the machine tools failure diagnosis.

Czasopismo : Advances in Manufacturing Science and Technology
Tytuł artykułu : A method of the machine tools failure diagnosis.

Autorzy :
Eberle, K.
Institut fur Statik und Dynamik der Luft- und Raumfahrtkonstruktionen, Abteilung Versuchtechnik und Elektronik, Pfaffenwaldring 27, D-70569 Stuttgart, phone : (+49 711)6853652, fax (+49 711)6876226, eberle@isd.umi-stuttgart.de,
Bodnar, A.
Technical University of Szczecin, Institute of Manufacturing Engineering, al. Piastów 19, 70-310 Szczecin, Poland, phone: (+48 91)4494524, fax (+48 91)343507, bodnarps@safona.ps.pl,
Marchelek, K.
Technical University of Szczecin, Institute of Manufacturing Engineering, al. Piastów 19, 70-310 Szczecin, marchps@safona.ps.pl,
Wysiecki, M.
Technical University of Szczecin, Institute of Materials Engineering, al. Piastów 19, 70-310 Szczecin, tel. (+48 91) 494-779, fax (+48 91) 434-05-58, wysiecki@safona.tuniv.szczecin.pl,
Marchelek, K.
Technikal University of Szczecin, Intitute of Manufacturin Engineering, al. Piastów 19, 70-310 Szczecin.,
Berczyński, S.
Technical University of Szczecin, Mechanical Technology Institute, al. Piastów 19, 70-310 Szczecin, phone (+48 91) 444-42-61, fax (+48 91) 434-35-07, bercz@safona.ps.pl,
Powałka, B.
Technical University of Szczecin Institute of Manufacturing Engineering, al. Piastów 19, 70-310 Szczecin, bartps@safona.ps.pl,
Abstrakty : The paper contains the method of failure detection on the basis of incomplete measurements, which means that the number of measured signals is lower than the number of degrees of freedom of mechanical systems. The method does not require reducing the number of degrees of freedom of mathematical model and therefore identified parameters can be physically interpreted. The proposed indicator is based on the comparison of partial derivatives of input residuals of the damaged and undamaged models. The method will be ilustrated by the example of FWD 32J milling machine.

Praca zawiera opis metody do wykrywania uszkodzeń objawiających się istotną zmianą wartości parametrów opisujących model elementu, w którym powstało uszkodzenie. Istotą metody jest to, że umożliwia ona skuteczną lokalizację uszkodzenia na podstawie niekompletnych pomiarów, tzn. liczba pomierzonych sygnałów jest mniejsza niż liczba stopni swobody modelu matematycznego badanego układu matematycznego. Metoda może być także wykorzystywana do wskazania (lokalizacji) błędnie oszacowanych wartości parametrów opisujących model. Metoda nie wymaga redukcji modelu matycznego, a tym samym identyfikowane parametry zachowują interpretacje fizyczną. Zaproponowany wskaźnik służy do lokalizacji uszkodzonego elementu lub błędnie oszacowanego parametru, porównuje pochodne cząstkowe residuów wejściowych dla modelu bez uszkodzeń z obiektem rzeczywistym, w którym uszkodzenie wystąpiło. Zaprezentowany zostanie przykład obliczeniowy dla frezarki FWD 32J.

Słowa kluczowe : metoda detekcji uszkodzeń, układy mechaniczne, frezarka, model matematyczny, method of failure detection, mechanical system, milling machine, mathematical model,
Wydawnictwo : Komitet Budowy Maszyn PAN
Rocznik : 2000
Numer : Vol. 24, nr 4
Strony : 97 – 111
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Eberle, K. ,Bodnar, A. ,Marchelek, K. ,Wysiecki, M. ,Marchelek, K. ,Berczyński, S. ,Powałka, B. , A method of the machine tools failure diagnosis.. Advances in Manufacturing Science and Technology Vol. 24, nr 4/2000

PL Metoda detekcji uszkodzeń układów mechanicznych.

Journal : Advances in Manufacturing Science and Technology
Article : A method of the machine tools failure diagnosis.

Authors :
Eberle, K.
Institut fur Statik und Dynamik der Luft- und Raumfahrtkonstruktionen, Abteilung Versuchtechnik und Elektronik, Pfaffenwaldring 27, D-70569 Stuttgart, phone : (+49 711)6853652, fax (+49 711)6876226, eberle@isd.umi-stuttgart.de,
Bodnar, A.
Technical University of Szczecin, Institute of Manufacturing Engineering, al. Piastów 19, 70-310 Szczecin, Poland, phone: (+48 91)4494524, fax (+48 91)343507, bodnarps@safona.ps.pl,
Marchelek, K.
Technical University of Szczecin, Institute of Manufacturing Engineering, al. Piastów 19, 70-310 Szczecin, marchps@safona.ps.pl,
Wysiecki, M.
Technical University of Szczecin, Institute of Materials Engineering, al. Piastów 19, 70-310 Szczecin, tel. (+48 91) 494-779, fax (+48 91) 434-05-58, wysiecki@safona.tuniv.szczecin.pl,
Marchelek, K.
Technikal University of Szczecin, Intitute of Manufacturin Engineering, al. Piastów 19, 70-310 Szczecin.,
Berczyński, S.
Technical University of Szczecin, Mechanical Technology Institute, al. Piastów 19, 70-310 Szczecin, phone (+48 91) 444-42-61, fax (+48 91) 434-35-07, bercz@safona.ps.pl,
Powałka, B.
Technical University of Szczecin Institute of Manufacturing Engineering, al. Piastów 19, 70-310 Szczecin, bartps@safona.ps.pl,
Abstract : The paper contains the method of failure detection on the basis of incomplete measurements, which means that the number of measured signals is lower than the number of degrees of freedom of mechanical systems. The method does not require reducing the number of degrees of freedom of mathematical model and therefore identified parameters can be physically interpreted. The proposed indicator is based on the comparison of partial derivatives of input residuals of the damaged and undamaged models. The method will be ilustrated by the example of FWD 32J milling machine.

Praca zawiera opis metody do wykrywania uszkodzeń objawiających się istotną zmianą wartości parametrów opisujących model elementu, w którym powstało uszkodzenie. Istotą metody jest to, że umożliwia ona skuteczną lokalizację uszkodzenia na podstawie niekompletnych pomiarów, tzn. liczba pomierzonych sygnałów jest mniejsza niż liczba stopni swobody modelu matematycznego badanego układu matematycznego. Metoda może być także wykorzystywana do wskazania (lokalizacji) błędnie oszacowanych wartości parametrów opisujących model. Metoda nie wymaga redukcji modelu matycznego, a tym samym identyfikowane parametry zachowują interpretacje fizyczną. Zaproponowany wskaźnik służy do lokalizacji uszkodzonego elementu lub błędnie oszacowanego parametru, porównuje pochodne cząstkowe residuów wejściowych dla modelu bez uszkodzeń z obiektem rzeczywistym, w którym uszkodzenie wystąpiło. Zaprezentowany zostanie przykład obliczeniowy dla frezarki FWD 32J.

Keywords : metoda detekcji uszkodzeń, układy mechaniczne, frezarka, model matematyczny, method of failure detection, mechanical system, milling machine, mathematical model,
Publishing house : Komitet Budowy Maszyn PAN
Publication date : 2000
Number : Vol. 24, nr 4
Page : 97 – 111

Bibliography
:
DOI :
Qute : Eberle, K. ,Bodnar, A. ,Marchelek, K. ,Wysiecki, M. ,Marchelek, K. ,Berczyński, S. ,Powałka, B. ,Powałka, B. , A method of the machine tools failure diagnosis.. Advances in Manufacturing Science and Technology Vol. 24, nr 4/2000
[Top]