Tag: precious metals

Nanopowłoki z metali szlachetnych jako jedna z alternatyw ochrony implantów przed korozją

Czasopismo : Aktualne Problemy Biomechaniki
Tytuł artykułu : Nanopowłoki z metali szlachetnych jako jedna z alternatyw ochrony implantów przed korozją

Konferencja

Majówka Młodych Biomechaników 2010 / Konferencja Naukowa

Autorzy :
Basiaga, M.
Politechnika Śląska, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Zabrze, marcin.basiaga@polsl.pl,
Paszenda, Z.
Politechnika Śląska, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Zabrze, zbiegniew.paszenda@polsl.pl,
Błażkiewicz, M.
AWF, Wydział Rehabilitacji, Warszawa, michalinablazkiewicz@gmail.com,
Wit, A.
AWF, Wydział Rehabilitacji, Warszawa, andrzej.wit@awf.edu.pl,
Bućko, S.
Politechnika Krakowska, Zakład Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Kraków, s_bucko@mech.pk.edu.pl,
Wikłacz, M.
Politechnika Krakowska, Zakład Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Kraków,
Chuchnowska, I.
Politechnika Śląska, Katedra Biomechatroniki, Zabrze, iwona.chuchnowska@polsl.pl,
Świder, J.
Politechnika Śląska, Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania, Gliwice, jarzy.swider@polsl.pl,
Sękala, A.
Politechnika Śląska, Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania, Gliwice, agnieszka.sekala@polsl.pl,
Baczyński, A.
Politechnika Śląska, Automatyka i Robotyka, Gliwice, artur.baczynski@polsl.pl,
Floriańczyk, A.
Politechnika Warszawska, Instytut Mechaniki i Poligrafii, Warszawa,
Wróblewski, G.
Politechnika Warszawska, Instytut Mechaniki i Poligrafii, Warszawa,
Golas, A.
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, Zakład Teorii Sportu, Katowice, a.golas@awf.katowice.pl,
Król, H.
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, Zakład Teorii Sportu, Katowice, h.krol@awf.katowice.pl,
Gralewski, J.
Politechnika Łódzka, Zakład Podstaw Techniki i Ekologii Przemysłowej, Łódź, jacek.gralewski@p.lodz.pl,
Grądzki, R.
Politechnika Łódzka, Zakład Podstaw Techniki i Ekologii Przemysłowej, Łódź, ryszard.gradzki@p.lodz.pl,
Wojciechowski, J.
Uniwersytet Medyczny, Zakład Technik Dentystycznych, Łódź, tech.dent@umb.edu.pl,
Bogusławski, G.
Politechnika Łódzka, Zakład Podstaw Techniki i Ekologii Przemysłowej, Łódź, grzegorz.boguslawski@p.lodz.pl,
Hajduga, M.
Akademia Techniczno-Humanistyczna, Katedra Podstaw Budowy Maszyn, Bielsko-Biała, mhajduga@ath.bielsko.pl,
Danel, D.
Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej, Ustroń,
Hajduga, M.
Akademia Techniczno-Humanistyczna, Katedra Podstaw Budowy maszyn, Zakład Inżynierii Materiałowej, Bielsko-Biała, mhajduga@ath.bielsko.pl,
Hajduga, M. B.
Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wydział Nauk o Zdrowiu, Bielsko-Biała, mbhajduga@ath.bielsko.pl,
Abstrakty : Praca przedstawia projekt badawczy mający na celu kompleksową ocenę przydatności jako implantów, próbek tlenku cyrkonu pokrytego bardzo cienkimi powłokami z takich metali jak np. złoto, tytan, platyna. Badane materiały będą oceniane zarówno pod kątem korozji w warunkach laboratoryjnych a po uzyskaniu pozytywnych wyników zostaną wszczepione zwierzętom doświadczalnym. Po zadanych okresach czasu, będzie oceniania zarówno powierzchnia próbek jak i tkanki zwierząt doświadczalnych.

The paper presents a research project aimed at a comprehensive assessment of suitability as implants, zirconium oxide coated samples for very thin coatings of metals such as gold, titanium, platinum. The test materials will be evaluated both in terms of corrosion in the laboratory, and after obtaining positive results will be implanted in experimental animals. After a preset period of time, it will be analyzed both the surface of samples and tissue of experimental animals.

Słowa kluczowe : tlenek cyrkonu, nanopowłoki, implant, ochrona przed korozją, metale szlachetne, zirconium oxide, nanocoatings, implant, corrosion resistance, precious metals,
Wydawnictwo : Wydawnictwo Katedry Biomechatroniki
Rocznik : 2010
Numer : z. 4
Strony : 65 – 70
Bibliografia : 1 Donovan T.E.: Factors Essential for Successful All-Ceramic Restorations. ,,J. American Dental Association”, 2008, 139,14-18.
2 Borczyk D.: Dentysta w składzie porcelany, czyli krótki przewodnik po współczesnych systemach ceramicznych. e-Dentico, 2008, 2, 18.
3 Pospiech P.: All-ceramic crowns: bonding or cementing? „Clinical Oral Investigations”, 2002, 6, s. 189-197.
4 Hajduga M. B., Hajduga M., Zajęcki W.: Wpływ wybranych implantów metalicznych na charakter zmian w tkance nerwowej szczura. Konferencja Naukowa Majówka Młodych Biomechaników 2008; 09 – 11 maj 2008.
5 Hajduga M. B., Hajduga M., Zajęcki W.: Charakter zmian korozyjnych materiałów metalicznych w tkance żywej. IX Międzynarodowa Konferencja Mechanika w Medycynie; Rzeszów – Boguchwała 19-20 wrzesień 2008
6 Hajduga M. B., Hajduga M..: Identyfikacja zmian zawartości tlenu w warstwie wierzchniej powłok galwanicznych w kontakcie z tkanką żywą. IX Międzynarodowa Konferencja Mechanika w Medycynie; Rzeszów – Boguchwała 19-20 wrzesień 2008
7 Hajduga M. B., Hajduga M.: Ocena zmian powierzchni domózgowego implantu z powłoką cyny in vivo. „Ochrona przed korozją”, 2/2010, s. 49-51
8 Dejak B., Kacprzak M., Suliborski B., Smielak B.: Struktura i niektóre właściwości ceramik dentystycznych stosowanych w uzupełnieniach pełnoceramicznych w świetle literatury. „Protetyka Stom.”, 2006, LVI, 6, s. 471-77.
9 Andzejczuk M., Lewandowska M., Kosmać T., Kurzydłowski J.K.: Stabilność strukturalna tetragonalnego tlenku cyrkonu w środowiskach wodnych i kwaśnych. „Archives of Metallurgy and Materials”, 2006, 51.
10 Marciniak J., Kaczmarek M., Ziębowicz A.: „Biomateriały w stomatologii”. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008.
DOI :
Cytuj : Basiaga, M. ,Paszenda, Z. ,Błażkiewicz, M. ,Wit, A. ,Bućko, S. ,Wikłacz, M. ,Chuchnowska, I. ,Świder, J. ,Sękala, A. ,Baczyński, A. ,Floriańczyk, A. ,Wróblewski, G. ,Golas, A. ,Król, H. ,Gralewski, J. ,Grądzki, R. ,Wojciechowski, J. ,Bogusławski, G. ,Hajduga, M. ,Danel, D. ,Hajduga, M. ,Hajduga, M. B. , Nanopowłoki z metali szlachetnych jako jedna z alternatyw ochrony implantów przed korozją. Aktualne Problemy Biomechaniki z. 4/2010

Nanocoatings of the precious metals as one of the implants protection alternatives against corrosion Konferencja Majówka Młodych Biomechaników 2010 / Konferencja Naukowa

Journal : Aktualne Problemy Biomechaniki
Article : Nanopowłoki z metali szlachetnych jako jedna z alternatyw ochrony implantów przed korozją

Konferencja

Majówka Młodych Biomechaników 2010 / Konferencja Naukowa

Authors :
Basiaga, M.
Politechnika Śląska, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Zabrze, marcin.basiaga@polsl.pl,
Paszenda, Z.
Politechnika Śląska, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Zabrze, zbiegniew.paszenda@polsl.pl,
Błażkiewicz, M.
AWF, Wydział Rehabilitacji, Warszawa, michalinablazkiewicz@gmail.com,
Wit, A.
AWF, Wydział Rehabilitacji, Warszawa, andrzej.wit@awf.edu.pl,
Bućko, S.
Politechnika Krakowska, Zakład Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Kraków, s_bucko@mech.pk.edu.pl,
Wikłacz, M.
Politechnika Krakowska, Zakład Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Kraków,
Chuchnowska, I.
Politechnika Śląska, Katedra Biomechatroniki, Zabrze, iwona.chuchnowska@polsl.pl,
Świder, J.
Politechnika Śląska, Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania, Gliwice, jarzy.swider@polsl.pl,
Sękala, A.
Politechnika Śląska, Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania, Gliwice, agnieszka.sekala@polsl.pl,
Baczyński, A.
Politechnika Śląska, Automatyka i Robotyka, Gliwice, artur.baczynski@polsl.pl,
Floriańczyk, A.
Politechnika Warszawska, Instytut Mechaniki i Poligrafii, Warszawa,
Wróblewski, G.
Politechnika Warszawska, Instytut Mechaniki i Poligrafii, Warszawa,
Golas, A.
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, Zakład Teorii Sportu, Katowice, a.golas@awf.katowice.pl,
Król, H.
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, Zakład Teorii Sportu, Katowice, h.krol@awf.katowice.pl,
Gralewski, J.
Politechnika Łódzka, Zakład Podstaw Techniki i Ekologii Przemysłowej, Łódź, jacek.gralewski@p.lodz.pl,
Grądzki, R.
Politechnika Łódzka, Zakład Podstaw Techniki i Ekologii Przemysłowej, Łódź, ryszard.gradzki@p.lodz.pl,
Wojciechowski, J.
Uniwersytet Medyczny, Zakład Technik Dentystycznych, Łódź, tech.dent@umb.edu.pl,
Bogusławski, G.
Politechnika Łódzka, Zakład Podstaw Techniki i Ekologii Przemysłowej, Łódź, grzegorz.boguslawski@p.lodz.pl,
Hajduga, M.
Akademia Techniczno-Humanistyczna, Katedra Podstaw Budowy Maszyn, Bielsko-Biała, mhajduga@ath.bielsko.pl,
Danel, D.
Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej, Ustroń,
Hajduga, M.
Akademia Techniczno-Humanistyczna, Katedra Podstaw Budowy maszyn, Zakład Inżynierii Materiałowej, Bielsko-Biała, mhajduga@ath.bielsko.pl,
Hajduga, M. B.
Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wydział Nauk o Zdrowiu, Bielsko-Biała, mbhajduga@ath.bielsko.pl,
Abstract : Praca przedstawia projekt badawczy mający na celu kompleksową ocenę przydatności jako implantów, próbek tlenku cyrkonu pokrytego bardzo cienkimi powłokami z takich metali jak np. złoto, tytan, platyna. Badane materiały będą oceniane zarówno pod kątem korozji w warunkach laboratoryjnych a po uzyskaniu pozytywnych wyników zostaną wszczepione zwierzętom doświadczalnym. Po zadanych okresach czasu, będzie oceniania zarówno powierzchnia próbek jak i tkanki zwierząt doświadczalnych.

The paper presents a research project aimed at a comprehensive assessment of suitability as implants, zirconium oxide coated samples for very thin coatings of metals such as gold, titanium, platinum. The test materials will be evaluated both in terms of corrosion in the laboratory, and after obtaining positive results will be implanted in experimental animals. After a preset period of time, it will be analyzed both the surface of samples and tissue of experimental animals.

Keywords : tlenek cyrkonu, nanopowłoki, implant, ochrona przed korozją, metale szlachetne, zirconium oxide, nanocoatings, implant, corrosion resistance, precious metals,
Publishing house : Wydawnictwo Katedry Biomechatroniki
Publication date : 2010
Number : z. 4
Page : 65 – 70

Bibliography
: 1 Donovan T.E.: Factors Essential for Successful All-Ceramic Restorations. ,,J. American Dental Association”, 2008, 139,14-18.
2 Borczyk D.: Dentysta w składzie porcelany, czyli krótki przewodnik po współczesnych systemach ceramicznych. e-Dentico, 2008, 2, 18.
3 Pospiech P.: All-ceramic crowns: bonding or cementing? „Clinical Oral Investigations”, 2002, 6, s. 189-197.
4 Hajduga M. B., Hajduga M., Zajęcki W.: Wpływ wybranych implantów metalicznych na charakter zmian w tkance nerwowej szczura. Konferencja Naukowa Majówka Młodych Biomechaników 2008; 09 – 11 maj 2008.
5 Hajduga M. B., Hajduga M., Zajęcki W.: Charakter zmian korozyjnych materiałów metalicznych w tkance żywej. IX Międzynarodowa Konferencja Mechanika w Medycynie; Rzeszów – Boguchwała 19-20 wrzesień 2008
6 Hajduga M. B., Hajduga M..: Identyfikacja zmian zawartości tlenu w warstwie wierzchniej powłok galwanicznych w kontakcie z tkanką żywą. IX Międzynarodowa Konferencja Mechanika w Medycynie; Rzeszów – Boguchwała 19-20 wrzesień 2008
7 Hajduga M. B., Hajduga M.: Ocena zmian powierzchni domózgowego implantu z powłoką cyny in vivo. „Ochrona przed korozją”, 2/2010, s. 49-51
8 Dejak B., Kacprzak M., Suliborski B., Smielak B.: Struktura i niektóre właściwości ceramik dentystycznych stosowanych w uzupełnieniach pełnoceramicznych w świetle literatury. „Protetyka Stom.”, 2006, LVI, 6, s. 471-77.
9 Andzejczuk M., Lewandowska M., Kosmać T., Kurzydłowski J.K.: Stabilność strukturalna tetragonalnego tlenku cyrkonu w środowiskach wodnych i kwaśnych. „Archives of Metallurgy and Materials”, 2006, 51.
10 Marciniak J., Kaczmarek M., Ziębowicz A.: „Biomateriały w stomatologii”. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008.
DOI :
Qute : Basiaga, M. ,Paszenda, Z. ,Błażkiewicz, M. ,Wit, A. ,Bućko, S. ,Wikłacz, M. ,Chuchnowska, I. ,Świder, J. ,Sękala, A. ,Baczyński, A. ,Floriańczyk, A. ,Wróblewski, G. ,Golas, A. ,Król, H. ,Gralewski, J. ,Grądzki, R. ,Wojciechowski, J. ,Bogusławski, G. ,Hajduga, M. ,Danel, D. ,Hajduga, M. ,Hajduga, M. B. ,Hajduga, M. B. , Nanopowłoki z metali szlachetnych jako jedna z alternatyw ochrony implantów przed korozją. Aktualne Problemy Biomechaniki z. 4/2010
[Top]

The red-bed-type precious metal deposit in the Sieroszowice-Polkowice copper mining district, SW Poland

Czasopismo : Annales Societatis Geologorum Poloniae
Tytuł artykułu : The red-bed-type precious metal deposit in the Sieroszowice-Polkowice copper mining district, SW Poland

Autorzy :
Pieczonka, J.
Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, AGH University of Science and Technology, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland, piestrz@geol.agh.edu.pl,
Abstrakty : Since 50 years copper-silver ores have been extracted from the Lubin-Sieroszowice deposit located on the border between the Lower and Upper Permian sediments. It is a world class stratoidal type deposit. In the whole world the Kupferschiefer unit is recognized as a black, clayey organic-rich shale. The Cu-Ag deposit is a part of the Fore-Sudetic Monocline, and is located on the border of the Lower and Upper Permian strata The monocline includes three rock complexes. The first is the basement, which comprises Proterozoic crystalline rocks and Carboniferous sediments. It is overlain by monoclinally dipping Permian and Triassic sedimentary rocks. In this work, study on ore mineralisation of the red variety of the Kupferschiefer are presented. Oxidation of the Kupferschiefer as an epigenetic phenomena.The oxidized zones reveal low concentrations of simple copper sulphides with the dominating chalcopyrite accompanied by bornite, pyrite, covellite, galena, clausthalite, chalcocite, digenite, spioncopite, geerite, native Au, electrum, tetraauricupride, naumannite, native Pb, Pd-arsenides and minerals of mixed composition: Au-Ag-Pb-Bi-Se-Te, Au-Ag-Pb-Te, Bi-Cu, Bi-Pd and Pd-As-O. Most important are natural alloys of precious metals, Pd-arsenides and oxidized phases (mostly Pd ones), which strongly influence the effectiveness of froth flotation. Precious metals form several parageneses: i – clausthalite – native Pb – electrum – AuPb2, ii – Pt-native Au – native Pd – sobolevskite – native Pb, iii – native Au – haematite – bornite – minerals of covellite-chalcocite group, iiii – electrum – tetraauricupride – chalcocite, iiiii – electrum – Pd-arsenides – tellurides – selenides – BiPd and CuBi natural alloys – Pd-oxides. The red Kupferschiefer variety is distinctly lower in carbonates and resembles rather a marl. Average Fe2O3 content is about 5 times higher than that in the grey Kupferschiefer. The average TOC content in the red Kupferschiefer is about 10 times lower than that in the black Kupferschiefer and about 5 times lower than that in the grey Kupferschiefer. Average Cu content is 1,070 ppm at variability coefficient 81% . The grey Kupferschiefer contains 3 times higher contents of Cu and its variability coefficient is 2 times higher, which points out to quantitative changes during the leaching of copper when secondary oxidation of deposit proceeded. Thus, low Cu and TOC values can be indicative for oxidizing environment and, consequently, can be good exploration guides to zones enriched in precious metals. Average Au content in the red Kupferschiefer is high 15.419 ppm, is much higher than that for the grey Kupferschiefer. Comparison of metal contents in samples from the oxidized zones reveal high variability of Au values in the red, which may change from a few ppm to over 100 ppm. Negative Cu-Au correlation supports the hypothesis on the introduction of gold into the red Kupferschiefer during the leaching of copper. Au horizon is continuous and located close to the bottom contour of Cu deposit. It includes the top part of the sandstone and extends down, even beneath 1 m from the top of the sandstone. The average thickness of the high-Au zones is 0.2 m, and various from 0 up to 1.4 meters. The Au and PGE deposit described in this paper fit well in the world criteria for economic-grade accumulations.

Słowa kluczowe : Kupferschiefer – Poland, precious metals, geology, petrology,
Wydawnictwo : Polskie Towarzystwo Geologiczne
Rocznik : 2008
Numer : Vol. 78, No 3
Strony : 151 – 280
Bibliografia : Armstrong, M., 1998. Basic linear geostatistics. Springer, Berlin, 153 pp.
Banaś, M. & Kijewski, P., 1987. Metale szlachetne w cechsztyńskim złożu rud miedzi w obszarze LGOM. (In Polish). In: Metale towarzyszące w złożu rud miedzi, stan badań i perspektywy dalszego wykorzystania. Konferencja naukowo-techniczna w Rydzynie. Komisja do Spraw Polityki Surowcowej NOT, Wrocław, pp. 49-63.
Barrie, C. T., 1995. Magmatic platinum group elements. In: Eck-strand, O.R. et al. (eds), Geology of Canadian Mineral Deposits Types, Geological Survey of Canada, 8: 605-614.
Barns, S. J. & Francis, D., 1995. The distribution of platinum-group elements, nickel, copper, and gold in the Muskox layered intrusion, Northwest Territories, Canada. Economic Geology, 90/1: 135-154.
Bierlein, F. P., Ramsay, W. R. H. & Arne, D. C., 1997. Tholeites and interflow sediments from the Cambrian Heathcote Greenstone Belt, Australia: Sources for gold mineralization in Victoria. In: Papunen, H. (ed.), Mineral Deposits: Research and Exploration, Where do They Meet? Proceedings of the Fourth Biennial SGA Meeting, Turku, Finland, Balkema, pp. 145-148.
Błaszczyk, J. K., 1981. Paleomorfologia stropu białego spągowca a miąższość złoża miedzi w piaskowcach. (In Polish). Rudy i Metale Nieżelazne, 26: 14-17.
Borg, G., Trdoux, M., Maiden, K. J., Sellschop, J. P. F. & Wayward, O.F.D., 1987. PGE and Au distribution in riftrelated volcanics, sediments and stratabound Cu/Ag ores of Middle Proterozoic age in central SWA/Namibia. In: Prichard, H.M. et al. (eds), Geo-Platinum, Elsevier, Amsterdam, pp. 303-317.
Cabral, A. L., Lehmann, B., Kwitko, R. & Cravo Costa, C. H., 2002. The Serra Pelada Au-Pd-Pt deposit, Carajas mineral province, Northern Brazil: Reconnaissance mineralogy and chemistry of very high grade palladian gold mineralization. Economic Geology, 97/5: 1127-1138.
Camisani-Calzolari, F. A., Knox, G., Woodend, A. & Lorenzini, M., 1992. The development of an integrated evaluation system for a Witwatersrand gold mine. In: Proceedings of the Fourth International Geostatistics Congress, 13-18 September. Troia, Portugal, pp. 937-951.
Carville, D. P., Leckie, J. F., Moorhead, C. F., Rayner, J. G. & Durbin, A. A., 1990. Coronation Hill gold platinum palladium deposit. In: Hughes, F.E. (ed.), Geology ofthe mineral deposits of Australia and Papua New Guinea, Australasian Institute of Mining and Metallurgy Monography, 14: 759-762.
Chakrabarti, D. J. & Laughlin, D. E., 1990. Bi-Cu. In: Massalski, T.B. et al. (eds), Binary alloy phase diagrams. ASM International, pp. 732-733.
Chernyshov, N. M. & Korobkina, T. P., 1995. New type of platin-oid mineralization in the Voronez province: platinoid-bearing highly carbonaceous black shales, Platinum of Russia. (In Russian). Moscow, Nauka 2/2: 55-83.
Chiles, J. P. & Liao, H. T., 1992. Estimating the recoverable reserves of gold deposits: Comparison between disjunctive kriging and indicator kriging. In: Proceedings of the Fourth International Geostatistics Congress, 13-18 September. Troia, Portugal, pp. 1053-1064.
Clifton, H. E., Hunter, R. E., Swanson, F. J. & Phillips, R. L., 1969. Sample size andmeaning full gold analysis. Geological Survey Professional Paper 625-C, US Government Office, Washigton, p.17.
Chmielewski, T., 1998. Hydrometalurgiczne odzyskiwanie złota i metali szlachetnych z rud i koncentratów LGOM. (In Polish). Prace Specjalne Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, 12: 63-81.
Collier, R. W., 1985. Molybdenum in the northeast Pacific Ocean. Limnology and Oceanography, 30: 1351-1354.
Coveney, R. M. & Nansheng, C., 1991. Ni-Mo-PGE-Au-rich ores in Chinese black shale and speculations on possible analogues in the United States. Mineralium Deposita, 26/2: 83-88.
Crocket, J. H., 1993. Distribution of gold in the Earth's crust. In: Forster, R.P. (ed.), Gold metallogeny and exploration, Chapman & Hall., pp. 1-36.
Czajowski, W., 1987. Występowanie i koncentracja metali towarzyszących w poszczególnych fazach technologicznych produkcji miedzi. (In Polish). In: Metale towarzyszące w złożu rud miedzi, stan badań i perspektywy dalszego wykorzystania. Konferencja naukowo-techniczna w Rydzynie. Komisja do Spraw Polityki Surowcowej NOT, Wrocław, pp. 81-100.
Daltry, V. D. C. & Wilson, A. H., 1997. Review of platinum-group mineralogy: composition and elemental associations of the PG-minerals and unidentified PGE-phases. Mineralogy and Petrology, 60: 185-229.
David, M., 1977. Geostatistical ore reserve estimation. Elsevier SPC, Amsterdam-Oxford-New York, 364 pp.
Deczkowski, Z., 1977. Budowa geologiczna pokrywy permsko-mezozoicznej i jej podłoża we wschodniej części monokliny przedsudeckiej. (In Polish). Prace Instytutu Geologicznego, 82: 1-63.
Deverly, F., 1983. Application de la geostatistique aux problemes d'echantillonage. Science de la Terre, S. Informatique Geologique, 18: 27-35.
Distler, V. V., Dyuzhikov, O.A. & Genkin, A. D., 1993. The Tal-nakh Ore Field: A copper-nickel-platinum giant. Geology of Ore Deposits, 35: 1-14.
Dyjor, S., 1978. Wykształcenie i stratygrafia utworów trzeciorzędowych na obszarze legnicko-głogowskim okręgu miedziowego. (In Polish). Przewodnik L Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Zielona Góra, pp. 210-214.
Eckstrand, O. R., 1995. Magmatic nickel-copper-platinum group elements. In: Eckstrand, O.R. et al. (eds), Geology of Canadian Mineral Deposits Types, Geological Survey of Canada, 8: 583-605.
Espitalié, J., Laporte, J., Madec, M., Marquis, F., Leplat, P., Paulet, J. & Boutefeu, A., 1977. Méthode rapide de characterisation des roches meres, leur potential petrolier et de leur degré d'evolution. Rev. IFP, 32: 23 – 42.
Espitalié, J., Deroo, G. & Marquis, F., 1985. La pyrolyse Rock Eval et ses applications. Revue IFP, 40, 41: 563 – 579, 755 -784.
Fan, D., 1983. Polyelements in the Lower Cambrian black shales series in Southern China. In: Augustithis, S.S. (ed.), The significance of trace metals in solving petrogenetic problems and controversies: Athens, Theophrastus Publications, pp. 447-474.
Foster, R. P., 1993. Gold metallogeny and exploration. Chapman & Hall., 432 pp.
Fulda, E., 1928. The problem of copper shale. Jahrbuch Preussische Geologie, L-A, 49.
Gillitzer, C., 1936. The geology of ore enrichments in the coppershale of the Central Germany. Jahrbuch Halle Verb., 15:1-19.
Goble, R. J., 1980. Copper sulphides from Alberta: yarrowite Cu9S8 and spionkopite Cu39S28. The Canadian Mineralogist, 18:511-518.
Goble, R. J., 1981. Then leaching of copper from anilite and the production of a metastable copper sulphide structure. The Canadian Mineralogist, 19: 583-591.
Gy, P., 1983. Leserreurs d'echantillonage. Analysis, 11/ 9: 413-440.
Harańczyk, Cz., 1972. Mineralizacja kruszcowa dolnocechsztyńskich osadów euksynicznych monokliny przedsudeckiej. (In Polish). Archiwum Mineralogiczne, XXX: 1-172.
Harańczyk, C. & Jarosz, J., 1966. Wtórne minerały w osadowym złożu miedzi. (In Polish). Rudy i Metale Nieżelazne, 6: 290-296.
Harańczyk, C. & Bryniarska, J., 1967. Badania stromeyerytu miedziowego z Lubina. (In Polish). Rudy i Metale Nieżelazne, 12:
408-412. Hudson, D. R., 1986. Platinum-group minerals from the Kambalda nickel deposits, Western Australia. Economic Geology, 81/5:
1218-1225. Hunt, J. M., 1979. Petroleum geochemistry and geology. W.H. Freeman, San Francisco, 617 pp.
Hunt, J. M., 1996. Petroleum geochemistry and geology. W.H. Freeman and Company, New York, 743 pp.
Hulbert, L., Carne, R. C., Gregoire, D. C. & Paktunc, D., 1992. Sedimentary nickel, zinc and platinum group element mineralization in Devonian black shales at the Nick property, Yu-kon, Canada: A new deposit type. Exploration and Mining Geology, 1: 39-62.
Inan, E. E. & Einaudi, M. T., 2002. Nukundamit (Cu3.38Fe0.62S4) bearing copper ore in the Bingham porphyry deposit, Utah: Result of upflow through quartzite. Economic Geology, 97/3:499-515.
Isaaks, E. H. & Srivastava, R. M., 1989. An Introduction to Applied Geostatistics. Oxford University Press, New York, 561 pp.
Jacobs, L., Emerson, S. & Huested, S. S., 1987. Trace metal chemistry of the Cariaco trench. Deep-Sea Research, 34: 965-981.
Janczyszyn, J., Loska, L., Mayer, W., Piestrzyński, A. & Domańska, G., 1986. Badania łupków miedzionośnych metodą neutronowej analizy aktywacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem metali szlachetnych, pierwiastków ziem rzadkich oraz uranu i toru. (In Polish). Gospodarka Surowcami Minralnymi, 2/3-4: 483-496.
Jarosz, J., 1966. Minerały z grupy stromeyerytu w piaskowcach miedzionośnych. (In Polish). Rudy i Metale Nieżelazne, 11: 464^65.
Jerzykiewicz, T., Kijewski, P., Mroczkowski, J. & Teisseyre, A. K., 1976. Geneza osadów białego spągowca monokliny przedsudeckiej. (In Polish, English summary). Geologia Sudetica, 11(1): 57-89.
Journel, A. C. & Huijbregts, Ch.J., 1978. Mining Geostatistics. Academic Press., London, 600 pp.
Jowett, E. C., 1986. Genesis of Kupferschiefer Cu-Ag deposits by convective flow of Rotliegendes brines during Triassic rift-ing. Economic Geology, 81: 1823-1837.
Jowett, E. C., Roth, T., Rydzewski, A. & Oszczepalski, S., 1991. “Background” 34S values of Kupferschiefer sulphides in Poland: Pyrite-markasite nodules. Mineralium Deposita, 26: 89-98.
Jung, W., 1960. The conditions of sedimentation during the Upper Rotliegendes and the Zechstein times in SE Fore-Harz region. Zeitschrift für angewandte Geologie, 6/12: 598-604.
Jung, W. & Knitzschke G., 1976. Kupferschiefer in the German Democratic Republic (GDR) with special references to the Kupferschiefer deposits in the southeastern Harz foreland. In: Wolf, K.H. (ed.), Handbook of stratabound and stratiform ore deposits, Elsevier, Amsterdam, 6: 353-406.
Juroszek, C., Kłapciński, J. & Sachanbiński, M., 1981. Wulkanity dolnego permu południowej części monokliny przedsudeckiej i perykliny Żar. (In Polish, English summary). Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 51: 517-544.
Karakaya, I. & Thompson, W.T., 1990. Ag-Se. In: Massalski, T. B. et al. (eds), Binary alloy phase diagrams, ASM International, pp. 88-92.
Kautzch, E., 1942. Untersuchungsergebnisse über die Metallverteilung im Kupferschiefer. Archivum Lagerstättenforsch., Berlin, 74 pp.
Kerswill, J. A., 1995. Iron-formation-hosted stratabound gold. In: Eckstrand, O.R. et al. (eds), Geology of Canadian Mineral Deposits Types, Geological Survey of Canada, 8: 367-382.
Kijewski, P. & Jarosz J., 1987. Mineralizacja kruszcowa i formy występowania pierwiastków towarzyszących w złożu rud miedzi. (In Polish). In: Metale towarzyszące w złożu rud miedzi, stan badań i perspektywy dalszego wykorzystania. Konferencja naukowo-techniczna w Rydzynie. Komisja do Spraw Polityki Surowcowej NOT, Wrocław, pp. 21-47.
Kim, Y. C., Medhi, P. K. & Roditis, I. S., 1987. Performance evaluation of indicator kriging in a gold deposit. Mining Engineering, 39/10: 947-952.
Kłapciński, J., 1958. Trias na północny-wschód od wału przedsudeckiego. (In Polish, English summary). Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 28: 361-408.
Kłapciński, J., 1964. Stratygrafia cechsztynu okolic Lubina, Sieroszowic i Wschowy (monoklina przedsudecka). (In Polish, English summary). Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 34: 65-93.
Kłapciński, J., 1966. Stratygrafia anhydrytów Werra w rejonie Lubina i Sieroszowic (monoklina przedsudecka). (In Polish, English summary). Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 36: 65-78.
Kłapciński, J., 1967. Stratygrafia anhydrytów Stassfurt w rejonie Lubina i Sieroszowic. (In Polish, English summary). Kwartalnik Geologiczny, 11: 303-311.
Kłapciński, J., 1971. Litologia, fauna, stratygrafia i paleogeografia permu monokliny przedsudeckiej. (In Polish, English summary). Geologia Sudetica, 5: 1-135.
Kłapciński, J., 1986. The Leine Anhydrite of the Polish Zechstein: a significant lithostratigraphical marker-unit. Geological Society London, Special Publication, 22: 217-222.
Kłapciński, J., 1991. Zechstein anhydrites in western Poland. Zentralblatt für Mineralogie, Geologie und Paläontologie, I/4: 1171-1188.
Kłapciński, J. & Peryt, T. M., 1996. Budowa geologiczna monokliny przedsudeckiej. (In Polish). In: Piestrzyński, A. et al. (eds), Monografia KGHM Polska Miedź S.A., pp. 75-88.
Kłapciński, J., Juroszek, C. & Sachanbiński, M., 1975. Nowe dane o geologii fundamentu krystalicznego obszaru przedsudeckiego. (In Polish, English summary). Geologia Sudetica, 10 (2): 7-46.
Kłapciński, J., Juroszek, Cz. & Sachanbiński, M., 1988. Wulkanity dolnego permu północnej części monokliny przedsudeckiej. (In Polish, English summary). Acta Universitatis Wratislaviensis, 875, Prace Geologiczno-Mineralogiczne, 11(1): 3-31.
Kłapciński, J., Konstantynowicz, E., Salski, W., Kienig, E., Preidl, M., Dubiński, K. & Drozdowski S., 1984. Atlas obszaru miedzionośnego (monoklina przedsudecka). (In Polish). Wydawnictwo “Śląsk”, Katowice.
Koblański, A., 1996. Budowa geologiczna podłoża monokliny w ujęciu geofizycznym. (In Polish). In: A. Piestrzyński et al. (eds), Monografia KGHM Polska Miedź S.A., pp. 109-114.
Konstantynowicz, E., 1965. Mineralizacja utworów cechsztynu niecki północno-sudeckiej (Dolny Śląsk). (In Polish, English summary). Prace Geologiczne Komisji Nauk Geologicznych PAN, Oddział w Krakowie, 18: 1-99.
Konstantynowicz, E., 1971. Geologia złóż rud miedzi i przejawów miedzionośnych w Polsce. (In Polish). In: Konstantynowicz, E. (ed.), Monografia przemysłu miedziowego w Polsce, Wyd. Geol., Warszawa, 432 pp.
Kotarba, M. & Szafran, S., 1985. Zastosowanie analizatorów Rock-Eval i Oil Show w poszukiwaniach naftowych. (In Polish). Nafta, 41: 81-88.
Kotarba, M. J., Peryt, T. M., Kosakowski, P. & Więcław, D., 2006. Organic geochemistry, depositional history and hydrocarbon generation modelling of the Upper Permian Kupferschiefer and Zechstein Limestone strata in south-west Poland. Marine Petrol. Geol., 23: 371-386.
Krasoń, J., 1964. Podział stratygraficzny cechsztynu północno-sudeckiego w świetle badań facjalnych. (In Polish). Geologia Sudetica, 1: 221-255.
Krasoń, J. & Grodzicki, A., 1964. Uwagi o genezie, wieku i mineralizacji białego spągowca. (In Polish). Przegląd Geologiczny, 12: 323-325.
Krasoń, J. & Grodzicki, A., 1965. Die Sedimentations-und Mineralisationsbedingungen des “Weissliegenden” in Dolny Śląsk (VR Polen). In: Freiberger Forschungshefte, Kupferschiefer und “RoteFäule”, C 193: 183-195.
Krige, D. G., 1968. Rol matematicheskoy statistiki w metodakh utochnennoy otsenki promyshhlennogo orudenenia na rudnikach Yuzhnoy Afriki. (In Russian). Voprosy matematicheskoj gieologii, Nauka, AN SSSR, Leningrad, pp. 252-272.
Krige, D. G., 1976. Some basic cosiderations in the application of geostatistics to the evaluation of ore in South African gold mines. Journal of the South African Institute of Mining and Metallurgy, 76/9: 383 – 391.
Krige, D. H., 1978. Obzor nekotorykh geostatisticheskich modeley dla otsenki zolotonosnykh rud w Yuzhnoy Afrikie. (In Russian). Issledowania po matematicheskoj geologii. Nauka, AN SSSR, Leningrad, pp. 124-133.
Krige, D. G. & Ueckermann, H. J., 1963. Value contours in im-proved regressions techniques for ore reserve valuations. Journal of the South African Institute of Mining and Metallurgy, Johannesburg, pp. 429-452.
Krup, R. E. & Weiser, T., 1992. On the stability of gold-silver alloys in the weathering environment. Mineralium Deposita, 27: 268-275.
Kucha, H., 1973. Organiczne związki złota w łupku miedzionośnym z monokliny przedsudeckiej. (In Polish). Rudy i Metale Nieżelazne, 6: 302-303.
Kucha, H., 1974: Złoto rodzime w złożach miedzi na monoklinie przedsudeckiej. (In Polish). Rudy i Metale Nieżelazne, 4: 174-175.
Kucha, H., 1975. Preliminary report on the occurrence of palladium minerals in Zechstein rocks of the Fore-Sudetic Monocline. Mineralogia Polonica, 6/2: 87-92.
Kucha, H., 1976a. Platyna, pallad, rtęć i złoto w utworach cechsz-tyńskich monokliny przedsudeckiej. (In Polish). Rudy i Metale Nieżelazne, 1: 24-26.
Kucha, H., 1976b. Materia organiczna Au, Ni i Co w utworach cechsztynu monokliny przedsudeckiej. (In Polish, English summary). Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 46: 369-417.
Kucha, H., 1981. Precious metal, alloys and organic matter in the Zechstein copper deposits, Poland. TMPM Tschermaks Mineralogische und Petrographische Mitteilungen, 28: 1-16.
Kucha, H., 1982a. Platinum-group metals in the Zechstein copper deposits, Poland. Economic Geology, 77: 1578-1591.
Kucha, H., 1982b. Rozmieszczenie złota i metali grupy platyny w złożach miedzi na monoklinie przedsudeckiej. (In Polish). Rudy i Metale Nieżelazne, 5: 211-213.
Kucha, H., 1984. Palladium minerals in the Zechstein copper deposits in Poland. Chemie der Erde, 43: 27^3.
Kucha, H., 1986. Eugenite, Ag11Hg2 – a new mineral from Zechstein copper deposits in Poland. Mineralogia Polonica, 17(2): 3-12.
Kucha, H., 1995. Redefinition of Rote Fäule, Kupferschiefer, Poland. In: Pasava, J., Kribek, B. & Zak, K. (eds), Mineral deposits from their origin to their environmental impacts. Proceedings of the III Biennial SGA Meeting, Balkema, Prague, pp. 953-965.
Kucha, H. & Pocheæ. J., 1983. Organogeniczny wapień ankerytowy z glaukonitem i metalami rodzimymi Au, Pt, Pd i Pb z rejonu Lubina Zachodniego. (In Polish, English summary). Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 53: 169- 176.
Kucha, H. & Pawlikowski, M., 1986. Two brine model of the genesis of strata-bound Zechstein deposits (Kupferschiefer Type), Poland. Mineralium Deposita, 21: 70-80.
Kucha, H. & Piestrzyński A., 1991. The role of thiosulphates in the accumulation of sulphur and metals in Kupferschiefer, Poland. In: Pagel, M. & Leroy, J. L. (eds), Source, Transport andDeposition of Metals, pp. 197-200.
Kucha, H. & Mayer, W., 1996. Geochemia. (In Polish). W: Piestrzyński, A. et al. (eds), Monografia KGHM Polska Miedź S.A.,pp. 237-251.
Kucha, H. & Przybyłowicz, W., 1999. Noble metals in organic matter and clay-organic matrices, Kupferschiefer, Poland. Economic Geology, 94: 1137-1162.
Kucha, H. & Plimer, J., 2001. Au-silicates from mesothermal gold deposits. In: Piestrzyński A. et al. (eds), Mineral deposits at the beginning of the 21 st century. Proceedings of the Sixth Biennial SGA-SEG Meeting, Kraków, Poland, pp. 775-778.
Kucha, H., Mayer, W. & Piestrzyński A., 1982. Mineralogia i geochemia srebra złoża kopalni Konrad. (In Polish). Rudy i Metale Nieżelazne, 6: 254-258.
Kucha, H., Stumpf, E.F. & Prochaska, W., 1997. Au-oxysulphide inclusions in gold and their meaning for gold transport and deposition, Mitterberg, Austria. In: Papunen, H. (ed.), Mineral Deposits: Research and Exploration, Where do They Meet? Proceedings of the Fourth Biennial SGA Meeting, Turku, Finland, pp. 225-228.
Kucha, H., Mayer, W., Piestrzyńsk,i A. & Wieczorek, A., 1981. The replacement of rutile by chalcocite in the Zechstein copper ores of the Fore-Sudetic Monocline. Mineralogia Polonica, 12/1: 69-74.
Langford, F. F. & Blanc-Valleron, M. M., 1990. Interpreting Rock-Eval pyrolysis data using graphs of pyrolizable hydrocarbons vs. Total organic carbon. AAPG Bulletin, 74: 799 -804.
Leenheer, M. J., 1984. Missisippian Bakken and equivalent formations as source rocks in the Western Canadian Basin. Organogenic Geochemistry, 6: 521-532.
Loukola-Ruskeeniemi, K., 1991. Geochemical evidence for the hydrothermal origin of sulphur, base metals and gold in proterozoic metamorphosed blac shales, Kainuu and Outokumpu areas, Finland. Mineralium Deposita, 26/2: 152-164.
Loukola-Ruskeeniemi, K. & Heino T., 1996. Geochemistry and genesis of the black shalehosted Ni-Cu-Zn deposit at Talvivaara, Finland, Economic Geology, 91: 80-110.
Łuszczkiewicz, A., 1998. Wydzielenie koncentratów złota i platynowców z pozabilansowej rudy miedzi. (In Polish). Prace Specjalne Polskiego Towarzystwa Minineralogicznego, 12: 41-62.
Maier, W. D. & Barnes, S.-J., 2003. Platinum-group elements in the Boulder Bed western Bushveld Complex, South Africa. Mineralium Deposita, 98: 370-380.
Maier, W. D., Marsh, J. S., Barnes, S.-J. & Dodd, D. C., 2002. The distribution of platinum group elements inthe Insizawa Lobe, Mount Ayliff Complex, South Africa: Implication for Ni-Cu-PGE sulphide exploration in the Karoo Igneous Province. Economic Geology, 97: 1293-1306.
Makariev, L. B., Bylinskaya, L. V. & Pavlov, M. V., 1999. Platinum group elements in the Kodar-Udokan copper district. In: Orlov, V.P. (ed.), Platinum of Russia, Moskva, Geoinformmark, 3: 300-306.
Mao, J., Lehmann, B., Du, A., Zhang, G., Ma, D., Wan, Y., Zeng, M. & Kerrich, R., 2002. Re-Os dating of polymetallic Ni-Mo-PGE-Au mineralization in Lower Cambrian black shales of South China and its geologic significance. Economic Geology, 97/5: 1051-1061.
Matheron, G., 1962. Traîté de géostatistique appliquée. T.1, Editions Technip, Paris, 334 pp.
Matheron, G., 1963. Traîté de géostatistique appliquée. T.2, Editions Technip, Paris, 172 pp.
Mayer, W. & Piestrzyński, A., 1982. Geologia i okruszcowanie złoża miedzi Rudna. (In Polish). Unpublished PhD Thesis, AGH-University of Science and Technology, Kraków, 232 ms. pp.
Mayer, W. & Piestrzyński, A., 1985. Ore minerals from Lower Zechstein sediments at Rudna mine, Fore-Sudetic monocline, SW Poland. Prace Mineralogiczne PAN, Oddział w Krakowie, 75: 1-80.
Mączka, W., Piestrzyński, A. & Pieczonka, J., 2003. Wzbogacanie grawitacyjne złota występującego w łupku czerwonym. (In Polish). Inżynieria Mineralna, 3 (10): 141-149.
Michalik, M., 1979. Utwory plamiste (rote Fäule) występujące w cechsztynie Z-1 na południe od Głogowa. (In Polish). In: Z badań mineralogicznych skał Polski. Prace Mineralogiczne PAN, Oddział w Krakowie, 54: 23-41.
Nemec, W. & Porębski, S., 1977. Weissliegendes sandstones: a transition from fluvial-aeolian to shallow-marine sedimentation (Lower Permian ofthe Fore-Sudetic Monocline) 1. Sedimentary structures and textural differentiation. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 47: 387-418.
Nieæ, M. & Piestrzyński, A., 1996. Forma i budowa złoża. (In Polish). In: Piestrzyński, A. et al. (eds), Monografia KGHM Polska Miedź S.A.,pp. 185-194.
Nowak G. J., Speczik S., Oszczepalski S., 2001. Petrographic composition of organic matter in the Kupferschiefer horizon of Poland. In: A. Piestrzyński et al. (eds), Mineral Deposits. Balkema, Rotterdam, 67-70.
Oberc, J., 1967. Budowa tektoniczna terenów XL Zjazdu PTG w Zgorzelcu. (In Polish). Przegląd Geologiczny, 6: 253-261.
Oberc, J., 1995. Schemat budowy geologicznej Dolnego Śląska. (In Polish). Materiały Sesji LXVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, pp. 2-9.
Oberc, J. & Tomaszewski, J., 1963. Niektóre zagadnienia stratygrafii i podziału cechsztynu monokliny przedsudeckiej. (In Polish). Przegląd Geologiczny, 11: 505-509.
Obermajer, M., Fowler, M. G. & Snowdon, L. R., 1999. Depositional environment and oil generation in Ordovican source rocks from southwestern Ontario, Canada: organic geochemical and petrological approach. AAPG Bulletin, 83: 1426 -1453.
Oberthür, T., Weise, T. W., Gast, L. & Kojonen, K., 2003. Geochemistry and mineralogy of platinum-group elements at Hartley Platinum Mine, Zimbabwe. Mineralium Deposita, 38: 327-343.
Okamoto, H., 1990: As-Pd. In: Massalski, T. B. et al. (eds), Binary alloy phase diagrams. ASM International, pp. 308-310.
Oszczepalski, S., 1980. Paleogeography, sedimentation and mineralization of the Z1 carbonate series (Zechstein) in the western part of the Fore-Sudetic Monocline (western Poland). Contribution to Sedimentology, 9: 307-323.
Oszczepalski, S., 1989. Kupferschiefer in southwestern Poland: sedimentary environments, metal zoning and ore controls. Geological Associacion of Canada Special Paper, 36: 571- 600.
Oszczepalski, S., 1999. Origin of the Kupferschiefer polymetallic mineralization in Poland. Mineralium Deposita, 34: 599-613.
Oszczepalski, S. & Rydzewski, A., 1983. Miedzionośność utworów permu na obszarze przylegającym do złoża Lubin-Sieroszowice. (In Polish). Przegląd Geologiczny, 31: 437-444.
Oszczepalski, S. & Rydzewski, A., 1996. Rozmieszczenie metali w basenie cechsztyńskim. (In Polish). In: Piestrzyński, A. et al. (eds), Monografia KGHM Polska Miedź S.A., pp. 115-122.
Oszczepalski, S. & Rydzewski, A., 1997. Atlas metalogeniczny cechsztyńskiej serii miedzionośnej w Polsce. (In Polish). Państwowy Instytut Geologiczmy, Warszawa.
Ottley, D. J., 1965. Gy's sampling sliderule. Revue de V industrie minerale, 8 pp.
Parker, H. M., 1991. Statistical treatment of outlier data in epithermal gold deposit reserve estimation. Mathematical Geology, 23: 175-199.
Pasava, J., Hladikova, J. & Dobes, P., 1990. Comparison between the distribution of PGM in black shales from the Bohemian Massif (CSFR) and other black shale occurrences. Mineralium Deposita, 26: 99-103.
Pasava, J., Vavrin, I., Fryda, J., Janousek, V. & Jelinek, E., 2003. Geochemistry and mineralogy of Platinum-group elements in the Ransko gabro-peridotite massif, Bohemian Massif (Czech Republic). Mineralium Deposita, 38/3: 298-311.
Peryt, T. M., 1977. Cechsztyn w rejonie Wrocławia. (In Polish, English summary). Kwartalnik Geologiczny, 21: 741-756.
Peryt, T. M., 1984. Sedymentacja i wczesna diageneza utworów wapienia cechsztyńskiego w Polsce zachodniej. (In Polish, English summary). Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 109: 1-80.
Peryt, T. M., 1988. Cechsztyński dolomit płytowy (Ca3) w rejonie Wrocławia. (In Polish, English summary). Biuletyn Instytutu Geologicznego, 358: 5-24.
Peters, K. E., 1986. Guidelines for evaluating petroleum source rock using programmed pyrolisis. AAPG Bulletin, 70: 318-329.
Pieczonka, J., 1998. Okruszcowanie utworów typu rote Fäule w złożu rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej w obszarze Polkowice-Sieroszowice. (In Polish). Unpublished PhD Thesis, AGH-University of Science and Technology, Kraków, 158 ms. pp.
Pieczonka, J., 2000. Strefy utlenienia w złożu rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej. (In Polish). Prace Specjalne Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, 16: 9-54.
Pieczonka, J. & Piestrzyński, A., 2000. Model genetyczny koncentracji złota w obszarze występowania złóż rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej. (In Polish). Prace Specjalne Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, 16: 55-82.
Pieczonka, J. & Piestrzyński, A., 2001. Złoże złota na monoklinie przedsudeckiej – fakty i hipotezy. (In Polish). Geologia, Kwartalnik AGH, 27: 411^34.
Piestrzyński, A., 1989. Uranium and thorium in copper ore deposits in the Fore-Sudetic Monocline (SW Poland). Mineralogia Polonica, 20/1: 41-57.
Piestrzyński, A., 1990. Uranium and thorium in the Kupferschiefer formation, Lower Zechstein. Mineralium Deposita, 25/2: 146-152.
Piestrzyński, A., 1995. Materiały archiwalne dotyczące obrony pracy habilitacyjnej. (In Polish). AGH Kraków. Archival data.
Piestrzyński, A., 1996a. Okruszcowanie. (In Polish). In: Piestrzyński, A. et al. (eds), Monografia KGHM Polska Miedź S.A., pp. 200-237.
Piestrzyński, A., 1996b. Geneza złoża. (In Polish). In: Piestrzyński, A. et al. (eds), Monografia KGHM Polska Miedź S.A., pp. 282-302.
Piestrzyński, A. & Pieczonka, J., 1997a. Analiza mineralogiczno-złożowa w strefach wzbogaconych w metale szlachetne. Praca wykonana na zlecenie KGHM Polska Miedź S.A., ZG Polkowice-Sieroszowice. (In Polish, English summary). Archiwum Zakładu Złóż Rud i Soli AGH Kraków, 250 pp.
Piestrzyński, A. & Pieczonka, J., 1997b. Gold and PGE on an oxide-reducing interface in Lower Zechstein sediments of the Fore-Sudetic Monocline, SW Poland. In: Papunen, H. (ed.), Mineral Deposits: Research and Exploration, Where do They Meet? Proceedings of the Fourth Biennial SGA Meeting, Turku, Finland, pp. 99-102.
Piestrzyński, A. & Pieczonka, J., 1998. Tetraauricupride from the Kupferschiefer type deposit, SW Poland – first occurrence. Mineralogia Polonica, 29/1: 11-18.
Piestrzyński, A. & Wodzicki, A., 2000. Origin of the gold deposit in the Polkowice-West Mine, Lubin-Sieroszowice Mining District, Poland. Mineralium Deposita, 35: 37-47.
Piestrzyński, A., Wodzicki, A. & Banaszak, A., 1996a. Złoto w złożu rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej. (In Polish). Przegląd Geologiczny, 44(11): 1098-1102.
Piestrzyński, A., Schmidt, S. & Franco, H., 1991. Gold-bearing chalcopyrite from the Philex-Sto. Tomas II porphyry copper deposit, Tuba, Beguet, Philippines. Neues Jahrbuch Miner. Abh., 163:238-241.
Piestrzyński, A., Schmidt, S. Th. & Franco, H., 1994. Pd-minerals in the Sto. Tomas II, porphyry copper deposit, Tuba Benguet, Philippines. Mieralogia Polonica, 25/2: 21-31.
Piestrzyński, A., Głuszek, A. & Michalik, A., 1996c. Istrukcja opróbowania horyzontu z metalami szlachetnymi. (In Polish). Archival data. Archiwum ZG Polkowice.
Piestrzyński, A., Kucha, H. & Reut, R., 2000. Występowanie żył kruszcowych typu Rücken w złożu rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej (In Polish). Prace Specjalne Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, 16: 83-94.
Piestrzyński, A., Pieczonka, J. & Głuszek, A., 2002. Redbed-type gold mineralisation, Kupferschiefer, south-west Poland. Mineralium Deposita, 37: 512-528.
Piestrzyński, A., Banaszak, A., Oszczepalski, S., Rydzewski, A.& Speczik, S., 1996b. Jakość złoża KGHM Polska Miedź S.A. w świetle najnowszych wyników badań. (In Polish). In: Uroczysta Sesja Naukowa, 40-lecie odkrycia złóż rud miedzi i 35-lecie KGHM Polska Miedź S.A., pp. 24-29.
Podemski, M., 1973. Sedymentacja cechsztyńska w zachodniej części monokliny przedsudeckiej na przykładzie okolic Nowej Soli. (In Polish, English summary). Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 71: 1-101.
Pokorski, J., 1978. Zarys rozwoju basenu czerwonego spągowca na obszarze Niżu Polskiego. (In Polish, English summary). Przegląd Geologiczny, 12: 686-694.
Pokorski, J., 1981. Propozycja formalnego podziału litostraty-graficznego czerwonego spągowca na Niżu Polskim. (In Polish, English summary). Kwartalnik Geologiczny, 25: 41-57.
Pokorski, J. & Ryka, W., 1978. Rotliegend. In: Piątkowski, T.S., Pokorski, J. & Wagner, R. (eds), Symposium on Central European Permian. Guide to Excursions, Pt. 1: Permian ofthe Polish Lowlands, Warszawa, pp. 34-43.
Preidl, M., 1967. Budowa tektoniczna obszaru Lubina i Sieroszowic. (In Polish). Przegląd Geologiczny, 6: 265-267.
Rendu, J. M.,1976. The optimization of sample spacing in South African gold mines. Journal ofthe South African Institute of Mining and Metallurgy, 76/ 9: 392-399.
Rentzsch, J., 1991. Die Rote-Fäule-Fazies als wichtigster erzkontrollierender Faktor der Vererzung des Typs Kupferschiefer. Zbl. Geologie undPaläontologie, I/4: 945-956.
Rentzsch, J., 1995. Revision ofthe metal distribution controls in the Kupferschiefer of Germany. In: Pasava, J., Kribek, B. & Zak, K. (eds), Mineral deposits from their origin to their environmental impacts. Proceedings of the III Biennial SGA Meeting, Balkema, Prague, pp. 975-976.
Report AGH, 1996. Występowanie Au, Pt i Pd w złożach rud miedzi i zachowanie się tych pierwiastków w procesach technologicznych. Praca zbiorowa pod kierunkiem A. Pie-strzyńskiego (In Polish). Archival data. Archiwum Zakładu Złóż Rud i Soli, WGGiOŚ, AGH Kraków, manuscript, 450 pp.
Report AGH, 1997. Analiza mineralogiczno-złożowa w strefach wzbogacenia w metale szlachetne. Praca zbiorowa pod kierunkiem A. Piestrzyńskiego. (In Polish). Archival data. Archiwum Zakładu Złóż Rud i Soli, WGGiOŚ, AGH Kraków, manuscript, 350 pp.
Richter, G., 1941. Geologische Gesetzmässigkeite in der Metall-führung des Kupferschiefers – Zwei Beitrage zu Fazies, Tektonik und Kupferführung des Zechsteins I, Waldeck II Nordsudeten. Berlin, 61 pp.
Rospondek, M. J., Fijałkowska, A. & Lewandowska, A., 1993 -The origin of organic matter in Lower Silesian copper-bearing shales. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 63: 85- 89.
Rydzewski, A., 1969. Petrografia łupków miedzionośnych cechsztynu na monoklinie przedsudeckiej. (In Polish, English summary). Biuletyn Instytutu Geologicznego, 217: 113-167.
Rydzewski, A., 1976. Genezapolimetalicznej mineralizacji dolno-cechsztyńskiej. (In Polish). Przegląd Geologiczny, 4: 176-181.
Rydzewski, A., 1978. Facja utleniona cechsztyńskiego łupku miedzionośnego na obszarze monokliny przedsudeckiej. (In Polish). Przegląd Geologiczny, 2: 102-107.
Ryka, W., 1978. Skały wylewne czerwonego spągowca w Polsce. (In Polish). Przegląd Geologiczny, 12: 694-698.
Ryka, W., 1981. Some problems of the Autunian volcanism in Poland. In: Proceedings, International Symposium Central European Permian, Warszawa: 165-179.
Ryka, W. & Mali szewska, A., 1982. Słownik petrograficzny. (in Polish). Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 403 pp.
Salamon, W., 1976. Metale szlachetne w czarnych łupkach cech-sztyńskich na monoklinie przedsudeckiej. (In Polish). Rudy i Metale Nieżelazne, 12: 472-477.
Salamon, W., 1979. Ag i Mo w cechsztyńskich osadach monokliny przedsudeckiej. (In Polish, English summary). Prace Mineralogiczne PAN, Oddział w Krakowie, 62: 1-56.
Salski, W., 1965. Problemy małej tektoniki w rejonie Lubina. (In Polish). Rudy i Metale Nieżelazne, 4: 485- 489.
Salski, W., 1968. Charakterystyka litologiczna i drobne struktury łupków miedzionośnych monokliny przedsudeckiej. (In Polish, English summary). Kwartalnik Geologiczny, 12: 855-873.
Salski, W., 1975a. Tektonika okolic Lubina. (In Polish, English summary). Biuletyn Instytutu Geologicznego, 287: 61-178.
Salski, W., 1975b. Zmiany układu spękań w cechsztyńskich skałach węglanowych monokliny przedsudeckiej. (In Polish, English summary). Kwartalnik Geologiczny, 19: 583-595.
Salski, W., 1977. Rozwój tektoniczny obszaru miedzionośnego monokliny przedsudeckiej. (In Polish, English summary). Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 47: 27-48.
Salski, W., 1996. Tektonika złoża. (In Polish). In: Piestrzyński, A. et al. (eds), Monografia KGHM Polska Miedź S.A., pp. 141- 155.
Sawłowicz, Z., 1993. Iridium and other platinum-group elements as geochemical markers in sedimentary environments. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 104: 253- 270.
Sawłowicz, Z., 1994. PGE and Re in the Zechstein Cu-Deposit (Kupferschiefer) from the Lubin-Glogow Mining Area (Po-land). IX Symposium of International Association on the Genesis of Ore Deposits. Beijing, China, pp. 884-885.
Sawłowicz, Z., Gize, A. P. & Rospondek, M., 2000. Organic matter from Zechstein copper deposits (Kupferschiefer) in Poland. In: Gikson, M., Mastalerz, M. (eds), Organic matter and mineralization: thermal alternation, hydrocarbon generation and role in metallogenesis. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London: 220-242.
Schissel, D., Tsvetkov, A. A., Mitrofanov, F. P. & Korchagin, A. U., 2002. Basal Platinum-group element mineralization in the Federov Pansky Layerd mafic intrusion, Kola Peninsula, Russia. Economic Geology, 97: 1657-1677.
Schneiderhöhn, H., 1926. Erzführung und Gefüge des Mansfelder Kupferschiefers. Metall undErz, 23: 143-146.
Schröcke, H. & Weiner, K. L., 1981. Mineralogie. W De G Berlin, New York, 952 pp.
Scott, B. C. & Whateley, M.K.G.,1995. Evaluationtechniques. In: Evans, A.M. (ed.), Introduction to mineral exploration. Blackwell Science Ltd, London: 61-202.
Sharapov J. P., 1971. Primienienie matiematicheskoy statistiki w geologii. (In Russian). Nedra, Moskwa, 245 pp.
Siemaszko, E., 1978. Permskie skały wylewne w południowo-zachodniej części monokliny przedsudeckiej. (In Polish, English summary). Kwartalnik Geologiczny, 22: 571-581.
Sillito, R. H., 2003. Iron oxide-copper-gold deposits: an Andean view. Mineralium Deposita, 38: 787-812.
Skirrow, R. G. & Walshe, J. L., 2002. Reduced and oxidized Au-Cu-Bi iron oxide deposit of the Tennant Creek Inlier, Australia: An intergraded geologic and chemical model. Economic Geology, 97: 1167-1202.
Skowronek, C., 1968. Czerwone plamy w utworach dolnego cechsztynu. (In Polish). Rudy i Metale Nieżelazne, 3: 134- 137.
Smith J. T., 1994. Petroleum system logic as an exploration tool in a frontier setting. In: Magoon L.B. & Dow W.G. (eds), The petroleum system -from source to trap. AAPG Memoir 60: 25-49.
Sofer, Z., 1984. Stable carbon isotope compositions of crude oils: applicaton to source depositional environments and petroleum alteration. AAPG Bulletin, 68: 31^9.
Sokołowski, J., 1967. Charakterystyka geologiczna i strukturalna obszaru przedsudeckiego. (In Polish, English summary). Geologia Sudetica, 3: 297-367.
Speczik, S., 1979. Mineralizacja kruszcowa w utworach karboń-skich podłoża monokliny przedsudeckiej. (In Polish, English summary). Geologia Sudetica, 14(1): 77-124.
Speczik, S., 1985. Metalogeneza podłoża podcechsztyńskiego monokliny przedsudeckiej. (In Polish, English summary). Geologia Sudetica, 20(1): 37-97.
Speczik S., Püttmann W. 1987. Origin of Kupferschiefer mineralization as suggested by coal petrology and organic geochemical studies.Acta Geologica Polonica, 37: 167-187.
Stenina, N.G., 1997. Behaviour of gold and platinum in natural processes. In: Papunen, H. (ed.), Mineral Deposits: Research and Exploration, Where do They Meet? Proceedings of the Fourth Biennial SGA Meeting, Turku, Finland, pp. 319-321.
Stenina, N. G., Alabin, L. V. & Dolzhenko, V. N., 2001. Metamorphic reaction as a basis of gold mineralization. In: Piestrzyński, A. et al. (eds), Mineral deposits at the beginning of the 21st centuary, Proceedings ofthe VI Biennial SGA-SEG Meeting, Kraków: 917-920.
Sullivan, J., 1984. Conditional recovery estimation through probability kriging – theory and practice. In: Verly, G. (ed.), Geostatistics for natural Resources Characterization. Part 1, Reidel Publishing Company, pp. 365-384.
Talkington, R. W. & Lipin, B. R., 1986. Platinum-group minerals in chromite seams ofthe Stillwater Complex, Montana. Economic Geology, 81/5: 1179-1186.
Tarkian, M., Economu-Eliopulos, M. & Eliopulos, D. G., 1992. Platinum-group minerals and tetraauricupride in ophiolite rocks of Skyros island, Greece. Mineralogy and Petrology, 47: 55-66.
The 2001.18.12. Regulation ofthe Minister of Environment on the economic criteria for deposits of mineral raw-materials, Dz. U. (Official Journal) No. 153, item 1774.
Tomaszewski, J. B., 1962a. Problemy stratygrafii monokliny przedsudeckiej. (In Polish). Rudy i Metale Nieżelazne, 7: 547-551.
Tomaszewski, J.B., 1962b. Utwory solne cechsztynu monokliny przedsudeckiej w rejonie Lubin-Sieroszowice. (In Polish). Przegląd Geologiczny, 12: 668-671.
Tomaszewski, J. B., 1963. Tektonika brzeżnej części monokliny przedsudeckiej. (In Polish). Rudy i Metale Nieżelazne, 2:207-210.
Tomaszewski, J. B., 1966. Charakterystyka litofacjalna utworów cechsztyńskich brzeżnej części monokliny przedsudeckiej. (In Polish). In: Z geologii Ziem Zachodnich. PWN, Wrocław: 265-276.
Tomaszewski, J. B., 1978. Budowa geologiczna okolic Lubina i Sieroszowic (Dolny Śląsk). (In Polish, English summary). Geologia Sudetica, 13(2): 85-132. Tomaszewski, J. B., 1981. Development of Zechstein deposits in the vicinity of Lubin and Sieroszowice. Proceedings of the International Symposium on Central European Permian. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, pp. 341-355.
Tomaszewski, J. B. & Kienig, E., 1972. Zagadnienie dolomitu lubińskiego w osadach cechsztynu monokliny przedsudeckiej. (In Polish). CBiPM “Cuprum”, 2: 26-33.
Verly, G. & Sullivan, J., 1985. Multigaussian and probability krigings – application to the Jerritt Canyon deposit. Mining Engineering, 37: 586-574.
Wagner, R., Piątkowski, T. S. & Peryt, T. M., 1978. Polski basen cechsztyński. (In Polish). Przegląd Geologiczny, 26: 673-685.
de Wijs, H. J., 1951. Statistics of ore distribution. Geologie en Mijnbouw, I/11:365-375.
de Wijs, H. J., 1953. Statistics of ore distribution. Geologie en Mijnbouw, II/ 1: 12-24. Wilczek, T. & Merta, H., 1992. Wstępne wyniki badań pirolityczych metody Rock Eval. (In Polish). Nafta, 48: 109 – 116.
Wild, A., Edwards, A. & Yakubchuk, A., 2003. Unconventional deposits of Pt and Pd: A review with implications for exploration. SEG Newsletter, 52: 1, 10-18.
Wieniewski, A., Kubacz, N. & Kowalska, M., 1998. Wyniki wstępnych badań wzbogacania pozabilansowej rudy miedzi o podwyższonej zawartości złota. (In Polish). Prace Specjalne Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, 12: 11-28.
Więcław, D., Kotarba M. J., Pieczonka J., Piestrzyński A., Oszczepalski S. & Marynowski, L., 2007. The new view on reduced, transitional and oxidised zones distribution in the Kupferschiefer in Foresudetic Monocline (SW Poland) based on indices of organic matter. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 423: 125-138.
Wodzicki, A. & Piestrzyński, A., 1994. An ore genetic model for the Lubin-Sieroszowice mining district, Poland. Mineralium Deposita, 29: 30-43.
Wojciechowska, J. & Serkies, J., 1967. Traces of gold in the Fore-Sudetic copper deposits of the Lubin region. Bulletin de L Academie Polonaise des Sciences, serie des sciences géologiques et geographiques, 3: 107-112.
Wyżykowski, J., 1961. Północno-zachodni zasięg krystaliniku bloku przedsudeckiego i możliwości poszukiwań cechsztyńskich rud miedzi w tym rejonie. (In Polish). Przegląd Geologiczny, 4: 182-186.
Wyżykowski, J., 1964. Utwory czerwonego spągowca na przedgórzu Sudetów. (In Polish). Przegląd Geologiczny, 12: 319-323.
Wyżykowski, J., 1971. Cechsztyńska formacja miedzionośna w Polsce. (In Polish). Przegląd Geologiczny, 3: 117-122.
DOI :
Cytuj : Pieczonka, J. , The red-bed-type precious metal deposit in the Sieroszowice-Polkowice copper mining district, SW Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae Vol. 78, No 3/2008
[Top]

Journal : Annales Societatis Geologorum Poloniae
Article : The red-bed-type precious metal deposit in the Sieroszowice-Polkowice copper mining district, SW Poland

Authors :
Pieczonka, J.
Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, AGH University of Science and Technology, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland, piestrz@geol.agh.edu.pl,
Abstract : Since 50 years copper-silver ores have been extracted from the Lubin-Sieroszowice deposit located on the border between the Lower and Upper Permian sediments. It is a world class stratoidal type deposit. In the whole world the Kupferschiefer unit is recognized as a black, clayey organic-rich shale. The Cu-Ag deposit is a part of the Fore-Sudetic Monocline, and is located on the border of the Lower and Upper Permian strata The monocline includes three rock complexes. The first is the basement, which comprises Proterozoic crystalline rocks and Carboniferous sediments. It is overlain by monoclinally dipping Permian and Triassic sedimentary rocks. In this work, study on ore mineralisation of the red variety of the Kupferschiefer are presented. Oxidation of the Kupferschiefer as an epigenetic phenomena.The oxidized zones reveal low concentrations of simple copper sulphides with the dominating chalcopyrite accompanied by bornite, pyrite, covellite, galena, clausthalite, chalcocite, digenite, spioncopite, geerite, native Au, electrum, tetraauricupride, naumannite, native Pb, Pd-arsenides and minerals of mixed composition: Au-Ag-Pb-Bi-Se-Te, Au-Ag-Pb-Te, Bi-Cu, Bi-Pd and Pd-As-O. Most important are natural alloys of precious metals, Pd-arsenides and oxidized phases (mostly Pd ones), which strongly influence the effectiveness of froth flotation. Precious metals form several parageneses: i – clausthalite – native Pb – electrum – AuPb2, ii – Pt-native Au – native Pd – sobolevskite – native Pb, iii – native Au – haematite – bornite – minerals of covellite-chalcocite group, iiii – electrum – tetraauricupride – chalcocite, iiiii – electrum – Pd-arsenides – tellurides – selenides – BiPd and CuBi natural alloys – Pd-oxides. The red Kupferschiefer variety is distinctly lower in carbonates and resembles rather a marl. Average Fe2O3 content is about 5 times higher than that in the grey Kupferschiefer. The average TOC content in the red Kupferschiefer is about 10 times lower than that in the black Kupferschiefer and about 5 times lower than that in the grey Kupferschiefer. Average Cu content is 1,070 ppm at variability coefficient 81% . The grey Kupferschiefer contains 3 times higher contents of Cu and its variability coefficient is 2 times higher, which points out to quantitative changes during the leaching of copper when secondary oxidation of deposit proceeded. Thus, low Cu and TOC values can be indicative for oxidizing environment and, consequently, can be good exploration guides to zones enriched in precious metals. Average Au content in the red Kupferschiefer is high 15.419 ppm, is much higher than that for the grey Kupferschiefer. Comparison of metal contents in samples from the oxidized zones reveal high variability of Au values in the red, which may change from a few ppm to over 100 ppm. Negative Cu-Au correlation supports the hypothesis on the introduction of gold into the red Kupferschiefer during the leaching of copper. Au horizon is continuous and located close to the bottom contour of Cu deposit. It includes the top part of the sandstone and extends down, even beneath 1 m from the top of the sandstone. The average thickness of the high-Au zones is 0.2 m, and various from 0 up to 1.4 meters. The Au and PGE deposit described in this paper fit well in the world criteria for economic-grade accumulations.

Keywords : Kupferschiefer – Poland, precious metals, geology, petrology,
Publishing house : Polskie Towarzystwo Geologiczne
Publication date : 2008
Number : Vol. 78, No 3
Page : 151 – 280

Bibliography
: Armstrong, M., 1998. Basic linear geostatistics. Springer, Berlin, 153 pp.
Banaś, M. & Kijewski, P., 1987. Metale szlachetne w cechsztyńskim złożu rud miedzi w obszarze LGOM. (In Polish). In: Metale towarzyszące w złożu rud miedzi, stan badań i perspektywy dalszego wykorzystania. Konferencja naukowo-techniczna w Rydzynie. Komisja do Spraw Polityki Surowcowej NOT, Wrocław, pp. 49-63.
Barrie, C. T., 1995. Magmatic platinum group elements. In: Eck-strand, O.R. et al. (eds), Geology of Canadian Mineral Deposits Types, Geological Survey of Canada, 8: 605-614.
Barns, S. J. & Francis, D., 1995. The distribution of platinum-group elements, nickel, copper, and gold in the Muskox layered intrusion, Northwest Territories, Canada. Economic Geology, 90/1: 135-154.
Bierlein, F. P., Ramsay, W. R. H. & Arne, D. C., 1997. Tholeites and interflow sediments from the Cambrian Heathcote Greenstone Belt, Australia: Sources for gold mineralization in Victoria. In: Papunen, H. (ed.), Mineral Deposits: Research and Exploration, Where do They Meet? Proceedings of the Fourth Biennial SGA Meeting, Turku, Finland, Balkema, pp. 145-148.
Błaszczyk, J. K., 1981. Paleomorfologia stropu białego spągowca a miąższość złoża miedzi w piaskowcach. (In Polish). Rudy i Metale Nieżelazne, 26: 14-17.
Borg, G., Trdoux, M., Maiden, K. J., Sellschop, J. P. F. & Wayward, O.F.D., 1987. PGE and Au distribution in riftrelated volcanics, sediments and stratabound Cu/Ag ores of Middle Proterozoic age in central SWA/Namibia. In: Prichard, H.M. et al. (eds), Geo-Platinum, Elsevier, Amsterdam, pp. 303-317.
Cabral, A. L., Lehmann, B., Kwitko, R. & Cravo Costa, C. H., 2002. The Serra Pelada Au-Pd-Pt deposit, Carajas mineral province, Northern Brazil: Reconnaissance mineralogy and chemistry of very high grade palladian gold mineralization. Economic Geology, 97/5: 1127-1138.
Camisani-Calzolari, F. A., Knox, G., Woodend, A. & Lorenzini, M., 1992. The development of an integrated evaluation system for a Witwatersrand gold mine. In: Proceedings of the Fourth International Geostatistics Congress, 13-18 September. Troia, Portugal, pp. 937-951.
Carville, D. P., Leckie, J. F., Moorhead, C. F., Rayner, J. G. & Durbin, A. A., 1990. Coronation Hill gold platinum palladium deposit. In: Hughes, F.E. (ed.), Geology ofthe mineral deposits of Australia and Papua New Guinea, Australasian Institute of Mining and Metallurgy Monography, 14: 759-762.
Chakrabarti, D. J. & Laughlin, D. E., 1990. Bi-Cu. In: Massalski, T.B. et al. (eds), Binary alloy phase diagrams. ASM International, pp. 732-733.
Chernyshov, N. M. & Korobkina, T. P., 1995. New type of platin-oid mineralization in the Voronez province: platinoid-bearing highly carbonaceous black shales, Platinum of Russia. (In Russian). Moscow, Nauka 2/2: 55-83.
Chiles, J. P. & Liao, H. T., 1992. Estimating the recoverable reserves of gold deposits: Comparison between disjunctive kriging and indicator kriging. In: Proceedings of the Fourth International Geostatistics Congress, 13-18 September. Troia, Portugal, pp. 1053-1064.
Clifton, H. E., Hunter, R. E., Swanson, F. J. & Phillips, R. L., 1969. Sample size andmeaning full gold analysis. Geological Survey Professional Paper 625-C, US Government Office, Washigton, p.17.
Chmielewski, T., 1998. Hydrometalurgiczne odzyskiwanie złota i metali szlachetnych z rud i koncentratów LGOM. (In Polish). Prace Specjalne Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, 12: 63-81.
Collier, R. W., 1985. Molybdenum in the northeast Pacific Ocean. Limnology and Oceanography, 30: 1351-1354.
Coveney, R. M. & Nansheng, C., 1991. Ni-Mo-PGE-Au-rich ores in Chinese black shale and speculations on possible analogues in the United States. Mineralium Deposita, 26/2: 83-88.
Crocket, J. H., 1993. Distribution of gold in the Earth's crust. In: Forster, R.P. (ed.), Gold metallogeny and exploration, Chapman & Hall., pp. 1-36.
Czajowski, W., 1987. Występowanie i koncentracja metali towarzyszących w poszczególnych fazach technologicznych produkcji miedzi. (In Polish). In: Metale towarzyszące w złożu rud miedzi, stan badań i perspektywy dalszego wykorzystania. Konferencja naukowo-techniczna w Rydzynie. Komisja do Spraw Polityki Surowcowej NOT, Wrocław, pp. 81-100.
Daltry, V. D. C. & Wilson, A. H., 1997. Review of platinum-group mineralogy: composition and elemental associations of the PG-minerals and unidentified PGE-phases. Mineralogy and Petrology, 60: 185-229.
David, M., 1977. Geostatistical ore reserve estimation. Elsevier SPC, Amsterdam-Oxford-New York, 364 pp.
Deczkowski, Z., 1977. Budowa geologiczna pokrywy permsko-mezozoicznej i jej podłoża we wschodniej części monokliny przedsudeckiej. (In Polish). Prace Instytutu Geologicznego, 82: 1-63.
Deverly, F., 1983. Application de la geostatistique aux problemes d'echantillonage. Science de la Terre, S. Informatique Geologique, 18: 27-35.
Distler, V. V., Dyuzhikov, O.A. & Genkin, A. D., 1993. The Tal-nakh Ore Field: A copper-nickel-platinum giant. Geology of Ore Deposits, 35: 1-14.
Dyjor, S., 1978. Wykształcenie i stratygrafia utworów trzeciorzędowych na obszarze legnicko-głogowskim okręgu miedziowego. (In Polish). Przewodnik L Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Zielona Góra, pp. 210-214.
Eckstrand, O. R., 1995. Magmatic nickel-copper-platinum group elements. In: Eckstrand, O.R. et al. (eds), Geology of Canadian Mineral Deposits Types, Geological Survey of Canada, 8: 583-605.
Espitalié, J., Laporte, J., Madec, M., Marquis, F., Leplat, P., Paulet, J. & Boutefeu, A., 1977. Méthode rapide de characterisation des roches meres, leur potential petrolier et de leur degré d'evolution. Rev. IFP, 32: 23 – 42.
Espitalié, J., Deroo, G. & Marquis, F., 1985. La pyrolyse Rock Eval et ses applications. Revue IFP, 40, 41: 563 – 579, 755 -784.
Fan, D., 1983. Polyelements in the Lower Cambrian black shales series in Southern China. In: Augustithis, S.S. (ed.), The significance of trace metals in solving petrogenetic problems and controversies: Athens, Theophrastus Publications, pp. 447-474.
Foster, R. P., 1993. Gold metallogeny and exploration. Chapman & Hall., 432 pp.
Fulda, E., 1928. The problem of copper shale. Jahrbuch Preussische Geologie, L-A, 49.
Gillitzer, C., 1936. The geology of ore enrichments in the coppershale of the Central Germany. Jahrbuch Halle Verb., 15:1-19.
Goble, R. J., 1980. Copper sulphides from Alberta: yarrowite Cu9S8 and spionkopite Cu39S28. The Canadian Mineralogist, 18:511-518.
Goble, R. J., 1981. Then leaching of copper from anilite and the production of a metastable copper sulphide structure. The Canadian Mineralogist, 19: 583-591.
Gy, P., 1983. Leserreurs d'echantillonage. Analysis, 11/ 9: 413-440.
Harańczyk, Cz., 1972. Mineralizacja kruszcowa dolnocechsztyńskich osadów euksynicznych monokliny przedsudeckiej. (In Polish). Archiwum Mineralogiczne, XXX: 1-172.
Harańczyk, C. & Jarosz, J., 1966. Wtórne minerały w osadowym złożu miedzi. (In Polish). Rudy i Metale Nieżelazne, 6: 290-296.
Harańczyk, C. & Bryniarska, J., 1967. Badania stromeyerytu miedziowego z Lubina. (In Polish). Rudy i Metale Nieżelazne, 12:
408-412. Hudson, D. R., 1986. Platinum-group minerals from the Kambalda nickel deposits, Western Australia. Economic Geology, 81/5:
1218-1225. Hunt, J. M., 1979. Petroleum geochemistry and geology. W.H. Freeman, San Francisco, 617 pp.
Hunt, J. M., 1996. Petroleum geochemistry and geology. W.H. Freeman and Company, New York, 743 pp.
Hulbert, L., Carne, R. C., Gregoire, D. C. & Paktunc, D., 1992. Sedimentary nickel, zinc and platinum group element mineralization in Devonian black shales at the Nick property, Yu-kon, Canada: A new deposit type. Exploration and Mining Geology, 1: 39-62.
Inan, E. E. & Einaudi, M. T., 2002. Nukundamit (Cu3.38Fe0.62S4) bearing copper ore in the Bingham porphyry deposit, Utah: Result of upflow through quartzite. Economic Geology, 97/3:499-515.
Isaaks, E. H. & Srivastava, R. M., 1989. An Introduction to Applied Geostatistics. Oxford University Press, New York, 561 pp.
Jacobs, L., Emerson, S. & Huested, S. S., 1987. Trace metal chemistry of the Cariaco trench. Deep-Sea Research, 34: 965-981.
Janczyszyn, J., Loska, L., Mayer, W., Piestrzyński, A. & Domańska, G., 1986. Badania łupków miedzionośnych metodą neutronowej analizy aktywacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem metali szlachetnych, pierwiastków ziem rzadkich oraz uranu i toru. (In Polish). Gospodarka Surowcami Minralnymi, 2/3-4: 483-496.
Jarosz, J., 1966. Minerały z grupy stromeyerytu w piaskowcach miedzionośnych. (In Polish). Rudy i Metale Nieżelazne, 11: 464^65.
Jerzykiewicz, T., Kijewski, P., Mroczkowski, J. & Teisseyre, A. K., 1976. Geneza osadów białego spągowca monokliny przedsudeckiej. (In Polish, English summary). Geologia Sudetica, 11(1): 57-89.
Journel, A. C. & Huijbregts, Ch.J., 1978. Mining Geostatistics. Academic Press., London, 600 pp.
Jowett, E. C., 1986. Genesis of Kupferschiefer Cu-Ag deposits by convective flow of Rotliegendes brines during Triassic rift-ing. Economic Geology, 81: 1823-1837.
Jowett, E. C., Roth, T., Rydzewski, A. & Oszczepalski, S., 1991. “Background” 34S values of Kupferschiefer sulphides in Poland: Pyrite-markasite nodules. Mineralium Deposita, 26: 89-98.
Jung, W., 1960. The conditions of sedimentation during the Upper Rotliegendes and the Zechstein times in SE Fore-Harz region. Zeitschrift für angewandte Geologie, 6/12: 598-604.
Jung, W. & Knitzschke G., 1976. Kupferschiefer in the German Democratic Republic (GDR) with special references to the Kupferschiefer deposits in the southeastern Harz foreland. In: Wolf, K.H. (ed.), Handbook of stratabound and stratiform ore deposits, Elsevier, Amsterdam, 6: 353-406.
Juroszek, C., Kłapciński, J. & Sachanbiński, M., 1981. Wulkanity dolnego permu południowej części monokliny przedsudeckiej i perykliny Żar. (In Polish, English summary). Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 51: 517-544.
Karakaya, I. & Thompson, W.T., 1990. Ag-Se. In: Massalski, T. B. et al. (eds), Binary alloy phase diagrams, ASM International, pp. 88-92.
Kautzch, E., 1942. Untersuchungsergebnisse über die Metallverteilung im Kupferschiefer. Archivum Lagerstättenforsch., Berlin, 74 pp.
Kerswill, J. A., 1995. Iron-formation-hosted stratabound gold. In: Eckstrand, O.R. et al. (eds), Geology of Canadian Mineral Deposits Types, Geological Survey of Canada, 8: 367-382.
Kijewski, P. & Jarosz J., 1987. Mineralizacja kruszcowa i formy występowania pierwiastków towarzyszących w złożu rud miedzi. (In Polish). In: Metale towarzyszące w złożu rud miedzi, stan badań i perspektywy dalszego wykorzystania. Konferencja naukowo-techniczna w Rydzynie. Komisja do Spraw Polityki Surowcowej NOT, Wrocław, pp. 21-47.
Kim, Y. C., Medhi, P. K. & Roditis, I. S., 1987. Performance evaluation of indicator kriging in a gold deposit. Mining Engineering, 39/10: 947-952.
Kłapciński, J., 1958. Trias na północny-wschód od wału przedsudeckiego. (In Polish, English summary). Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 28: 361-408.
Kłapciński, J., 1964. Stratygrafia cechsztynu okolic Lubina, Sieroszowic i Wschowy (monoklina przedsudecka). (In Polish, English summary). Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 34: 65-93.
Kłapciński, J., 1966. Stratygrafia anhydrytów Werra w rejonie Lubina i Sieroszowic (monoklina przedsudecka). (In Polish, English summary). Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 36: 65-78.
Kłapciński, J., 1967. Stratygrafia anhydrytów Stassfurt w rejonie Lubina i Sieroszowic. (In Polish, English summary). Kwartalnik Geologiczny, 11: 303-311.
Kłapciński, J., 1971. Litologia, fauna, stratygrafia i paleogeografia permu monokliny przedsudeckiej. (In Polish, English summary). Geologia Sudetica, 5: 1-135.
Kłapciński, J., 1986. The Leine Anhydrite of the Polish Zechstein: a significant lithostratigraphical marker-unit. Geological Society London, Special Publication, 22: 217-222.
Kłapciński, J., 1991. Zechstein anhydrites in western Poland. Zentralblatt für Mineralogie, Geologie und Paläontologie, I/4: 1171-1188.
Kłapciński, J. & Peryt, T. M., 1996. Budowa geologiczna monokliny przedsudeckiej. (In Polish). In: Piestrzyński, A. et al. (eds), Monografia KGHM Polska Miedź S.A., pp. 75-88.
Kłapciński, J., Juroszek, C. & Sachanbiński, M., 1975. Nowe dane o geologii fundamentu krystalicznego obszaru przedsudeckiego. (In Polish, English summary). Geologia Sudetica, 10 (2): 7-46.
Kłapciński, J., Juroszek, Cz. & Sachanbiński, M., 1988. Wulkanity dolnego permu północnej części monokliny przedsudeckiej. (In Polish, English summary). Acta Universitatis Wratislaviensis, 875, Prace Geologiczno-Mineralogiczne, 11(1): 3-31.
Kłapciński, J., Konstantynowicz, E., Salski, W., Kienig, E., Preidl, M., Dubiński, K. & Drozdowski S., 1984. Atlas obszaru miedzionośnego (monoklina przedsudecka). (In Polish). Wydawnictwo “Śląsk”, Katowice.
Koblański, A., 1996. Budowa geologiczna podłoża monokliny w ujęciu geofizycznym. (In Polish). In: A. Piestrzyński et al. (eds), Monografia KGHM Polska Miedź S.A., pp. 109-114.
Konstantynowicz, E., 1965. Mineralizacja utworów cechsztynu niecki północno-sudeckiej (Dolny Śląsk). (In Polish, English summary). Prace Geologiczne Komisji Nauk Geologicznych PAN, Oddział w Krakowie, 18: 1-99.
Konstantynowicz, E., 1971. Geologia złóż rud miedzi i przejawów miedzionośnych w Polsce. (In Polish). In: Konstantynowicz, E. (ed.), Monografia przemysłu miedziowego w Polsce, Wyd. Geol., Warszawa, 432 pp.
Kotarba, M. & Szafran, S., 1985. Zastosowanie analizatorów Rock-Eval i Oil Show w poszukiwaniach naftowych. (In Polish). Nafta, 41: 81-88.
Kotarba, M. J., Peryt, T. M., Kosakowski, P. & Więcław, D., 2006. Organic geochemistry, depositional history and hydrocarbon generation modelling of the Upper Permian Kupferschiefer and Zechstein Limestone strata in south-west Poland. Marine Petrol. Geol., 23: 371-386.
Krasoń, J., 1964. Podział stratygraficzny cechsztynu północno-sudeckiego w świetle badań facjalnych. (In Polish). Geologia Sudetica, 1: 221-255.
Krasoń, J. & Grodzicki, A., 1964. Uwagi o genezie, wieku i mineralizacji białego spągowca. (In Polish). Przegląd Geologiczny, 12: 323-325.
Krasoń, J. & Grodzicki, A., 1965. Die Sedimentations-und Mineralisationsbedingungen des “Weissliegenden” in Dolny Śląsk (VR Polen). In: Freiberger Forschungshefte, Kupferschiefer und “RoteFäule”, C 193: 183-195.
Krige, D. G., 1968. Rol matematicheskoy statistiki w metodakh utochnennoy otsenki promyshhlennogo orudenenia na rudnikach Yuzhnoy Afriki. (In Russian). Voprosy matematicheskoj gieologii, Nauka, AN SSSR, Leningrad, pp. 252-272.
Krige, D. G., 1976. Some basic cosiderations in the application of geostatistics to the evaluation of ore in South African gold mines. Journal of the South African Institute of Mining and Metallurgy, 76/9: 383 – 391.
Krige, D. H., 1978. Obzor nekotorykh geostatisticheskich modeley dla otsenki zolotonosnykh rud w Yuzhnoy Afrikie. (In Russian). Issledowania po matematicheskoj geologii. Nauka, AN SSSR, Leningrad, pp. 124-133.
Krige, D. G. & Ueckermann, H. J., 1963. Value contours in im-proved regressions techniques for ore reserve valuations. Journal of the South African Institute of Mining and Metallurgy, Johannesburg, pp. 429-452.
Krup, R. E. & Weiser, T., 1992. On the stability of gold-silver alloys in the weathering environment. Mineralium Deposita, 27: 268-275.
Kucha, H., 1973. Organiczne związki złota w łupku miedzionośnym z monokliny przedsudeckiej. (In Polish). Rudy i Metale Nieżelazne, 6: 302-303.
Kucha, H., 1974: Złoto rodzime w złożach miedzi na monoklinie przedsudeckiej. (In Polish). Rudy i Metale Nieżelazne, 4: 174-175.
Kucha, H., 1975. Preliminary report on the occurrence of palladium minerals in Zechstein rocks of the Fore-Sudetic Monocline. Mineralogia Polonica, 6/2: 87-92.
Kucha, H., 1976a. Platyna, pallad, rtęć i złoto w utworach cechsz-tyńskich monokliny przedsudeckiej. (In Polish). Rudy i Metale Nieżelazne, 1: 24-26.
Kucha, H., 1976b. Materia organiczna Au, Ni i Co w utworach cechsztynu monokliny przedsudeckiej. (In Polish, English summary). Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 46: 369-417.
Kucha, H., 1981. Precious metal, alloys and organic matter in the Zechstein copper deposits, Poland. TMPM Tschermaks Mineralogische und Petrographische Mitteilungen, 28: 1-16.
Kucha, H., 1982a. Platinum-group metals in the Zechstein copper deposits, Poland. Economic Geology, 77: 1578-1591.
Kucha, H., 1982b. Rozmieszczenie złota i metali grupy platyny w złożach miedzi na monoklinie przedsudeckiej. (In Polish). Rudy i Metale Nieżelazne, 5: 211-213.
Kucha, H., 1984. Palladium minerals in the Zechstein copper deposits in Poland. Chemie der Erde, 43: 27^3.
Kucha, H., 1986. Eugenite, Ag11Hg2 – a new mineral from Zechstein copper deposits in Poland. Mineralogia Polonica, 17(2): 3-12.
Kucha, H., 1995. Redefinition of Rote Fäule, Kupferschiefer, Poland. In: Pasava, J., Kribek, B. & Zak, K. (eds), Mineral deposits from their origin to their environmental impacts. Proceedings of the III Biennial SGA Meeting, Balkema, Prague, pp. 953-965.
Kucha, H. & Pocheæ. J., 1983. Organogeniczny wapień ankerytowy z glaukonitem i metalami rodzimymi Au, Pt, Pd i Pb z rejonu Lubina Zachodniego. (In Polish, English summary). Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 53: 169- 176.
Kucha, H. & Pawlikowski, M., 1986. Two brine model of the genesis of strata-bound Zechstein deposits (Kupferschiefer Type), Poland. Mineralium Deposita, 21: 70-80.
Kucha, H. & Piestrzyński A., 1991. The role of thiosulphates in the accumulation of sulphur and metals in Kupferschiefer, Poland. In: Pagel, M. & Leroy, J. L. (eds), Source, Transport andDeposition of Metals, pp. 197-200.
Kucha, H. & Mayer, W., 1996. Geochemia. (In Polish). W: Piestrzyński, A. et al. (eds), Monografia KGHM Polska Miedź S.A.,pp. 237-251.
Kucha, H. & Przybyłowicz, W., 1999. Noble metals in organic matter and clay-organic matrices, Kupferschiefer, Poland. Economic Geology, 94: 1137-1162.
Kucha, H. & Plimer, J., 2001. Au-silicates from mesothermal gold deposits. In: Piestrzyński A. et al. (eds), Mineral deposits at the beginning of the 21 st century. Proceedings of the Sixth Biennial SGA-SEG Meeting, Kraków, Poland, pp. 775-778.
Kucha, H., Mayer, W. & Piestrzyński A., 1982. Mineralogia i geochemia srebra złoża kopalni Konrad. (In Polish). Rudy i Metale Nieżelazne, 6: 254-258.
Kucha, H., Stumpf, E.F. & Prochaska, W., 1997. Au-oxysulphide inclusions in gold and their meaning for gold transport and deposition, Mitterberg, Austria. In: Papunen, H. (ed.), Mineral Deposits: Research and Exploration, Where do They Meet? Proceedings of the Fourth Biennial SGA Meeting, Turku, Finland, pp. 225-228.
Kucha, H., Mayer, W., Piestrzyńsk,i A. & Wieczorek, A., 1981. The replacement of rutile by chalcocite in the Zechstein copper ores of the Fore-Sudetic Monocline. Mineralogia Polonica, 12/1: 69-74.
Langford, F. F. & Blanc-Valleron, M. M., 1990. Interpreting Rock-Eval pyrolysis data using graphs of pyrolizable hydrocarbons vs. Total organic carbon. AAPG Bulletin, 74: 799 -804.
Leenheer, M. J., 1984. Missisippian Bakken and equivalent formations as source rocks in the Western Canadian Basin. Organogenic Geochemistry, 6: 521-532.
Loukola-Ruskeeniemi, K., 1991. Geochemical evidence for the hydrothermal origin of sulphur, base metals and gold in proterozoic metamorphosed blac shales, Kainuu and Outokumpu areas, Finland. Mineralium Deposita, 26/2: 152-164.
Loukola-Ruskeeniemi, K. & Heino T., 1996. Geochemistry and genesis of the black shalehosted Ni-Cu-Zn deposit at Talvivaara, Finland, Economic Geology, 91: 80-110.
Łuszczkiewicz, A., 1998. Wydzielenie koncentratów złota i platynowców z pozabilansowej rudy miedzi. (In Polish). Prace Specjalne Polskiego Towarzystwa Minineralogicznego, 12: 41-62.
Maier, W. D. & Barnes, S.-J., 2003. Platinum-group elements in the Boulder Bed western Bushveld Complex, South Africa. Mineralium Deposita, 98: 370-380.
Maier, W. D., Marsh, J. S., Barnes, S.-J. & Dodd, D. C., 2002. The distribution of platinum group elements inthe Insizawa Lobe, Mount Ayliff Complex, South Africa: Implication for Ni-Cu-PGE sulphide exploration in the Karoo Igneous Province. Economic Geology, 97: 1293-1306.
Makariev, L. B., Bylinskaya, L. V. & Pavlov, M. V., 1999. Platinum group elements in the Kodar-Udokan copper district. In: Orlov, V.P. (ed.), Platinum of Russia, Moskva, Geoinformmark, 3: 300-306.
Mao, J., Lehmann, B., Du, A., Zhang, G., Ma, D., Wan, Y., Zeng, M. & Kerrich, R., 2002. Re-Os dating of polymetallic Ni-Mo-PGE-Au mineralization in Lower Cambrian black shales of South China and its geologic significance. Economic Geology, 97/5: 1051-1061.
Matheron, G., 1962. Traîté de géostatistique appliquée. T.1, Editions Technip, Paris, 334 pp.
Matheron, G., 1963. Traîté de géostatistique appliquée. T.2, Editions Technip, Paris, 172 pp.
Mayer, W. & Piestrzyński, A., 1982. Geologia i okruszcowanie złoża miedzi Rudna. (In Polish). Unpublished PhD Thesis, AGH-University of Science and Technology, Kraków, 232 ms. pp.
Mayer, W. & Piestrzyński, A., 1985. Ore minerals from Lower Zechstein sediments at Rudna mine, Fore-Sudetic monocline, SW Poland. Prace Mineralogiczne PAN, Oddział w Krakowie, 75: 1-80.
Mączka, W., Piestrzyński, A. & Pieczonka, J., 2003. Wzbogacanie grawitacyjne złota występującego w łupku czerwonym. (In Polish). Inżynieria Mineralna, 3 (10): 141-149.
Michalik, M., 1979. Utwory plamiste (rote Fäule) występujące w cechsztynie Z-1 na południe od Głogowa. (In Polish). In: Z badań mineralogicznych skał Polski. Prace Mineralogiczne PAN, Oddział w Krakowie, 54: 23-41.
Nemec, W. & Porębski, S., 1977. Weissliegendes sandstones: a transition from fluvial-aeolian to shallow-marine sedimentation (Lower Permian ofthe Fore-Sudetic Monocline) 1. Sedimentary structures and textural differentiation. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 47: 387-418.
Nieæ, M. & Piestrzyński, A., 1996. Forma i budowa złoża. (In Polish). In: Piestrzyński, A. et al. (eds), Monografia KGHM Polska Miedź S.A.,pp. 185-194.
Nowak G. J., Speczik S., Oszczepalski S., 2001. Petrographic composition of organic matter in the Kupferschiefer horizon of Poland. In: A. Piestrzyński et al. (eds), Mineral Deposits. Balkema, Rotterdam, 67-70.
Oberc, J., 1967. Budowa tektoniczna terenów XL Zjazdu PTG w Zgorzelcu. (In Polish). Przegląd Geologiczny, 6: 253-261.
Oberc, J., 1995. Schemat budowy geologicznej Dolnego Śląska. (In Polish). Materiały Sesji LXVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, pp. 2-9.
Oberc, J. & Tomaszewski, J., 1963. Niektóre zagadnienia stratygrafii i podziału cechsztynu monokliny przedsudeckiej. (In Polish). Przegląd Geologiczny, 11: 505-509.
Obermajer, M., Fowler, M. G. & Snowdon, L. R., 1999. Depositional environment and oil generation in Ordovican source rocks from southwestern Ontario, Canada: organic geochemical and petrological approach. AAPG Bulletin, 83: 1426 -1453.
Oberthür, T., Weise, T. W., Gast, L. & Kojonen, K., 2003. Geochemistry and mineralogy of platinum-group elements at Hartley Platinum Mine, Zimbabwe. Mineralium Deposita, 38: 327-343.
Okamoto, H., 1990: As-Pd. In: Massalski, T. B. et al. (eds), Binary alloy phase diagrams. ASM International, pp. 308-310.
Oszczepalski, S., 1980. Paleogeography, sedimentation and mineralization of the Z1 carbonate series (Zechstein) in the western part of the Fore-Sudetic Monocline (western Poland). Contribution to Sedimentology, 9: 307-323.
Oszczepalski, S., 1989. Kupferschiefer in southwestern Poland: sedimentary environments, metal zoning and ore controls. Geological Associacion of Canada Special Paper, 36: 571- 600.
Oszczepalski, S., 1999. Origin of the Kupferschiefer polymetallic mineralization in Poland. Mineralium Deposita, 34: 599-613.
Oszczepalski, S. & Rydzewski, A., 1983. Miedzionośność utworów permu na obszarze przylegającym do złoża Lubin-Sieroszowice. (In Polish). Przegląd Geologiczny, 31: 437-444.
Oszczepalski, S. & Rydzewski, A., 1996. Rozmieszczenie metali w basenie cechsztyńskim. (In Polish). In: Piestrzyński, A. et al. (eds), Monografia KGHM Polska Miedź S.A., pp. 115-122.
Oszczepalski, S. & Rydzewski, A., 1997. Atlas metalogeniczny cechsztyńskiej serii miedzionośnej w Polsce. (In Polish). Państwowy Instytut Geologiczmy, Warszawa.
Ottley, D. J., 1965. Gy's sampling sliderule. Revue de V industrie minerale, 8 pp.
Parker, H. M., 1991. Statistical treatment of outlier data in epithermal gold deposit reserve estimation. Mathematical Geology, 23: 175-199.
Pasava, J., Hladikova, J. & Dobes, P., 1990. Comparison between the distribution of PGM in black shales from the Bohemian Massif (CSFR) and other black shale occurrences. Mineralium Deposita, 26: 99-103.
Pasava, J., Vavrin, I., Fryda, J., Janousek, V. & Jelinek, E., 2003. Geochemistry and mineralogy of Platinum-group elements in the Ransko gabro-peridotite massif, Bohemian Massif (Czech Republic). Mineralium Deposita, 38/3: 298-311.
Peryt, T. M., 1977. Cechsztyn w rejonie Wrocławia. (In Polish, English summary). Kwartalnik Geologiczny, 21: 741-756.
Peryt, T. M., 1984. Sedymentacja i wczesna diageneza utworów wapienia cechsztyńskiego w Polsce zachodniej. (In Polish, English summary). Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 109: 1-80.
Peryt, T. M., 1988. Cechsztyński dolomit płytowy (Ca3) w rejonie Wrocławia. (In Polish, English summary). Biuletyn Instytutu Geologicznego, 358: 5-24.
Peters, K. E., 1986. Guidelines for evaluating petroleum source rock using programmed pyrolisis. AAPG Bulletin, 70: 318-329.
Pieczonka, J., 1998. Okruszcowanie utworów typu rote Fäule w złożu rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej w obszarze Polkowice-Sieroszowice. (In Polish). Unpublished PhD Thesis, AGH-University of Science and Technology, Kraków, 158 ms. pp.
Pieczonka, J., 2000. Strefy utlenienia w złożu rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej. (In Polish). Prace Specjalne Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, 16: 9-54.
Pieczonka, J. & Piestrzyński, A., 2000. Model genetyczny koncentracji złota w obszarze występowania złóż rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej. (In Polish). Prace Specjalne Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, 16: 55-82.
Pieczonka, J. & Piestrzyński, A., 2001. Złoże złota na monoklinie przedsudeckiej – fakty i hipotezy. (In Polish). Geologia, Kwartalnik AGH, 27: 411^34.
Piestrzyński, A., 1989. Uranium and thorium in copper ore deposits in the Fore-Sudetic Monocline (SW Poland). Mineralogia Polonica, 20/1: 41-57.
Piestrzyński, A., 1990. Uranium and thorium in the Kupferschiefer formation, Lower Zechstein. Mineralium Deposita, 25/2: 146-152.
Piestrzyński, A., 1995. Materiały archiwalne dotyczące obrony pracy habilitacyjnej. (In Polish). AGH Kraków. Archival data.
Piestrzyński, A., 1996a. Okruszcowanie. (In Polish). In: Piestrzyński, A. et al. (eds), Monografia KGHM Polska Miedź S.A., pp. 200-237.
Piestrzyński, A., 1996b. Geneza złoża. (In Polish). In: Piestrzyński, A. et al. (eds), Monografia KGHM Polska Miedź S.A., pp. 282-302.
Piestrzyński, A. & Pieczonka, J., 1997a. Analiza mineralogiczno-złożowa w strefach wzbogaconych w metale szlachetne. Praca wykonana na zlecenie KGHM Polska Miedź S.A., ZG Polkowice-Sieroszowice. (In Polish, English summary). Archiwum Zakładu Złóż Rud i Soli AGH Kraków, 250 pp.
Piestrzyński, A. & Pieczonka, J., 1997b. Gold and PGE on an oxide-reducing interface in Lower Zechstein sediments of the Fore-Sudetic Monocline, SW Poland. In: Papunen, H. (ed.), Mineral Deposits: Research and Exploration, Where do They Meet? Proceedings of the Fourth Biennial SGA Meeting, Turku, Finland, pp. 99-102.
Piestrzyński, A. & Pieczonka, J., 1998. Tetraauricupride from the Kupferschiefer type deposit, SW Poland – first occurrence. Mineralogia Polonica, 29/1: 11-18.
Piestrzyński, A. & Wodzicki, A., 2000. Origin of the gold deposit in the Polkowice-West Mine, Lubin-Sieroszowice Mining District, Poland. Mineralium Deposita, 35: 37-47.
Piestrzyński, A., Wodzicki, A. & Banaszak, A., 1996a. Złoto w złożu rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej. (In Polish). Przegląd Geologiczny, 44(11): 1098-1102.
Piestrzyński, A., Schmidt, S. & Franco, H., 1991. Gold-bearing chalcopyrite from the Philex-Sto. Tomas II porphyry copper deposit, Tuba, Beguet, Philippines. Neues Jahrbuch Miner. Abh., 163:238-241.
Piestrzyński, A., Schmidt, S. Th. & Franco, H., 1994. Pd-minerals in the Sto. Tomas II, porphyry copper deposit, Tuba Benguet, Philippines. Mieralogia Polonica, 25/2: 21-31.
Piestrzyński, A., Głuszek, A. & Michalik, A., 1996c. Istrukcja opróbowania horyzontu z metalami szlachetnymi. (In Polish). Archival data. Archiwum ZG Polkowice.
Piestrzyński, A., Kucha, H. & Reut, R., 2000. Występowanie żył kruszcowych typu Rücken w złożu rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej (In Polish). Prace Specjalne Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, 16: 83-94.
Piestrzyński, A., Pieczonka, J. & Głuszek, A., 2002. Redbed-type gold mineralisation, Kupferschiefer, south-west Poland. Mineralium Deposita, 37: 512-528.
Piestrzyński, A., Banaszak, A., Oszczepalski, S., Rydzewski, A.& Speczik, S., 1996b. Jakość złoża KGHM Polska Miedź S.A. w świetle najnowszych wyników badań. (In Polish). In: Uroczysta Sesja Naukowa, 40-lecie odkrycia złóż rud miedzi i 35-lecie KGHM Polska Miedź S.A., pp. 24-29.
Podemski, M., 1973. Sedymentacja cechsztyńska w zachodniej części monokliny przedsudeckiej na przykładzie okolic Nowej Soli. (In Polish, English summary). Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 71: 1-101.
Pokorski, J., 1978. Zarys rozwoju basenu czerwonego spągowca na obszarze Niżu Polskiego. (In Polish, English summary). Przegląd Geologiczny, 12: 686-694.
Pokorski, J., 1981. Propozycja formalnego podziału litostraty-graficznego czerwonego spągowca na Niżu Polskim. (In Polish, English summary). Kwartalnik Geologiczny, 25: 41-57.
Pokorski, J. & Ryka, W., 1978. Rotliegend. In: Piątkowski, T.S., Pokorski, J. & Wagner, R. (eds), Symposium on Central European Permian. Guide to Excursions, Pt. 1: Permian ofthe Polish Lowlands, Warszawa, pp. 34-43.
Preidl, M., 1967. Budowa tektoniczna obszaru Lubina i Sieroszowic. (In Polish). Przegląd Geologiczny, 6: 265-267.
Rendu, J. M.,1976. The optimization of sample spacing in South African gold mines. Journal ofthe South African Institute of Mining and Metallurgy, 76/ 9: 392-399.
Rentzsch, J., 1991. Die Rote-Fäule-Fazies als wichtigster erzkontrollierender Faktor der Vererzung des Typs Kupferschiefer. Zbl. Geologie undPaläontologie, I/4: 945-956.
Rentzsch, J., 1995. Revision ofthe metal distribution controls in the Kupferschiefer of Germany. In: Pasava, J., Kribek, B. & Zak, K. (eds), Mineral deposits from their origin to their environmental impacts. Proceedings of the III Biennial SGA Meeting, Balkema, Prague, pp. 975-976.
Report AGH, 1996. Występowanie Au, Pt i Pd w złożach rud miedzi i zachowanie się tych pierwiastków w procesach technologicznych. Praca zbiorowa pod kierunkiem A. Pie-strzyńskiego (In Polish). Archival data. Archiwum Zakładu Złóż Rud i Soli, WGGiOŚ, AGH Kraków, manuscript, 450 pp.
Report AGH, 1997. Analiza mineralogiczno-złożowa w strefach wzbogacenia w metale szlachetne. Praca zbiorowa pod kierunkiem A. Piestrzyńskiego. (In Polish). Archival data. Archiwum Zakładu Złóż Rud i Soli, WGGiOŚ, AGH Kraków, manuscript, 350 pp.
Richter, G., 1941. Geologische Gesetzmässigkeite in der Metall-führung des Kupferschiefers – Zwei Beitrage zu Fazies, Tektonik und Kupferführung des Zechsteins I, Waldeck II Nordsudeten. Berlin, 61 pp.
Rospondek, M. J., Fijałkowska, A. & Lewandowska, A., 1993 -The origin of organic matter in Lower Silesian copper-bearing shales. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 63: 85- 89.
Rydzewski, A., 1969. Petrografia łupków miedzionośnych cechsztynu na monoklinie przedsudeckiej. (In Polish, English summary). Biuletyn Instytutu Geologicznego, 217: 113-167.
Rydzewski, A., 1976. Genezapolimetalicznej mineralizacji dolno-cechsztyńskiej. (In Polish). Przegląd Geologiczny, 4: 176-181.
Rydzewski, A., 1978. Facja utleniona cechsztyńskiego łupku miedzionośnego na obszarze monokliny przedsudeckiej. (In Polish). Przegląd Geologiczny, 2: 102-107.
Ryka, W., 1978. Skały wylewne czerwonego spągowca w Polsce. (In Polish). Przegląd Geologiczny, 12: 694-698.
Ryka, W., 1981. Some problems of the Autunian volcanism in Poland. In: Proceedings, International Symposium Central European Permian, Warszawa: 165-179.
Ryka, W. & Mali szewska, A., 1982. Słownik petrograficzny. (in Polish). Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 403 pp.
Salamon, W., 1976. Metale szlachetne w czarnych łupkach cech-sztyńskich na monoklinie przedsudeckiej. (In Polish). Rudy i Metale Nieżelazne, 12: 472-477.
Salamon, W., 1979. Ag i Mo w cechsztyńskich osadach monokliny przedsudeckiej. (In Polish, English summary). Prace Mineralogiczne PAN, Oddział w Krakowie, 62: 1-56.
Salski, W., 1965. Problemy małej tektoniki w rejonie Lubina. (In Polish). Rudy i Metale Nieżelazne, 4: 485- 489.
Salski, W., 1968. Charakterystyka litologiczna i drobne struktury łupków miedzionośnych monokliny przedsudeckiej. (In Polish, English summary). Kwartalnik Geologiczny, 12: 855-873.
Salski, W., 1975a. Tektonika okolic Lubina. (In Polish, English summary). Biuletyn Instytutu Geologicznego, 287: 61-178.
Salski, W., 1975b. Zmiany układu spękań w cechsztyńskich skałach węglanowych monokliny przedsudeckiej. (In Polish, English summary). Kwartalnik Geologiczny, 19: 583-595.
Salski, W., 1977. Rozwój tektoniczny obszaru miedzionośnego monokliny przedsudeckiej. (In Polish, English summary). Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 47: 27-48.
Salski, W., 1996. Tektonika złoża. (In Polish). In: Piestrzyński, A. et al. (eds), Monografia KGHM Polska Miedź S.A., pp. 141- 155.
Sawłowicz, Z., 1993. Iridium and other platinum-group elements as geochemical markers in sedimentary environments. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 104: 253- 270.
Sawłowicz, Z., 1994. PGE and Re in the Zechstein Cu-Deposit (Kupferschiefer) from the Lubin-Glogow Mining Area (Po-land). IX Symposium of International Association on the Genesis of Ore Deposits. Beijing, China, pp. 884-885.
Sawłowicz, Z., Gize, A. P. & Rospondek, M., 2000. Organic matter from Zechstein copper deposits (Kupferschiefer) in Poland. In: Gikson, M., Mastalerz, M. (eds), Organic matter and mineralization: thermal alternation, hydrocarbon generation and role in metallogenesis. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London: 220-242.
Schissel, D., Tsvetkov, A. A., Mitrofanov, F. P. & Korchagin, A. U., 2002. Basal Platinum-group element mineralization in the Federov Pansky Layerd mafic intrusion, Kola Peninsula, Russia. Economic Geology, 97: 1657-1677.
Schneiderhöhn, H., 1926. Erzführung und Gefüge des Mansfelder Kupferschiefers. Metall undErz, 23: 143-146.
Schröcke, H. & Weiner, K. L., 1981. Mineralogie. W De G Berlin, New York, 952 pp.
Scott, B. C. & Whateley, M.K.G.,1995. Evaluationtechniques. In: Evans, A.M. (ed.), Introduction to mineral exploration. Blackwell Science Ltd, London: 61-202.
Sharapov J. P., 1971. Primienienie matiematicheskoy statistiki w geologii. (In Russian). Nedra, Moskwa, 245 pp.
Siemaszko, E., 1978. Permskie skały wylewne w południowo-zachodniej części monokliny przedsudeckiej. (In Polish, English summary). Kwartalnik Geologiczny, 22: 571-581.
Sillito, R. H., 2003. Iron oxide-copper-gold deposits: an Andean view. Mineralium Deposita, 38: 787-812.
Skirrow, R. G. & Walshe, J. L., 2002. Reduced and oxidized Au-Cu-Bi iron oxide deposit of the Tennant Creek Inlier, Australia: An intergraded geologic and chemical model. Economic Geology, 97: 1167-1202.
Skowronek, C., 1968. Czerwone plamy w utworach dolnego cechsztynu. (In Polish). Rudy i Metale Nieżelazne, 3: 134- 137.
Smith J. T., 1994. Petroleum system logic as an exploration tool in a frontier setting. In: Magoon L.B. & Dow W.G. (eds), The petroleum system -from source to trap. AAPG Memoir 60: 25-49.
Sofer, Z., 1984. Stable carbon isotope compositions of crude oils: applicaton to source depositional environments and petroleum alteration. AAPG Bulletin, 68: 31^9.
Sokołowski, J., 1967. Charakterystyka geologiczna i strukturalna obszaru przedsudeckiego. (In Polish, English summary). Geologia Sudetica, 3: 297-367.
Speczik, S., 1979. Mineralizacja kruszcowa w utworach karboń-skich podłoża monokliny przedsudeckiej. (In Polish, English summary). Geologia Sudetica, 14(1): 77-124.
Speczik, S., 1985. Metalogeneza podłoża podcechsztyńskiego monokliny przedsudeckiej. (In Polish, English summary). Geologia Sudetica, 20(1): 37-97.
Speczik S., Püttmann W. 1987. Origin of Kupferschiefer mineralization as suggested by coal petrology and organic geochemical studies.Acta Geologica Polonica, 37: 167-187.
Stenina, N.G., 1997. Behaviour of gold and platinum in natural processes. In: Papunen, H. (ed.), Mineral Deposits: Research and Exploration, Where do They Meet? Proceedings of the Fourth Biennial SGA Meeting, Turku, Finland, pp. 319-321.
Stenina, N. G., Alabin, L. V. & Dolzhenko, V. N., 2001. Metamorphic reaction as a basis of gold mineralization. In: Piestrzyński, A. et al. (eds), Mineral deposits at the beginning of the 21st centuary, Proceedings ofthe VI Biennial SGA-SEG Meeting, Kraków: 917-920.
Sullivan, J., 1984. Conditional recovery estimation through probability kriging – theory and practice. In: Verly, G. (ed.), Geostatistics for natural Resources Characterization. Part 1, Reidel Publishing Company, pp. 365-384.
Talkington, R. W. & Lipin, B. R., 1986. Platinum-group minerals in chromite seams ofthe Stillwater Complex, Montana. Economic Geology, 81/5: 1179-1186.
Tarkian, M., Economu-Eliopulos, M. & Eliopulos, D. G., 1992. Platinum-group minerals and tetraauricupride in ophiolite rocks of Skyros island, Greece. Mineralogy and Petrology, 47: 55-66.
The 2001.18.12. Regulation ofthe Minister of Environment on the economic criteria for deposits of mineral raw-materials, Dz. U. (Official Journal) No. 153, item 1774.
Tomaszewski, J. B., 1962a. Problemy stratygrafii monokliny przedsudeckiej. (In Polish). Rudy i Metale Nieżelazne, 7: 547-551.
Tomaszewski, J.B., 1962b. Utwory solne cechsztynu monokliny przedsudeckiej w rejonie Lubin-Sieroszowice. (In Polish). Przegląd Geologiczny, 12: 668-671.
Tomaszewski, J. B., 1963. Tektonika brzeżnej części monokliny przedsudeckiej. (In Polish). Rudy i Metale Nieżelazne, 2:207-210.
Tomaszewski, J. B., 1966. Charakterystyka litofacjalna utworów cechsztyńskich brzeżnej części monokliny przedsudeckiej. (In Polish). In: Z geologii Ziem Zachodnich. PWN, Wrocław: 265-276.
Tomaszewski, J. B., 1978. Budowa geologiczna okolic Lubina i Sieroszowic (Dolny Śląsk). (In Polish, English summary). Geologia Sudetica, 13(2): 85-132. Tomaszewski, J. B., 1981. Development of Zechstein deposits in the vicinity of Lubin and Sieroszowice. Proceedings of the International Symposium on Central European Permian. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, pp. 341-355.
Tomaszewski, J. B. & Kienig, E., 1972. Zagadnienie dolomitu lubińskiego w osadach cechsztynu monokliny przedsudeckiej. (In Polish). CBiPM “Cuprum”, 2: 26-33.
Verly, G. & Sullivan, J., 1985. Multigaussian and probability krigings – application to the Jerritt Canyon deposit. Mining Engineering, 37: 586-574.
Wagner, R., Piątkowski, T. S. & Peryt, T. M., 1978. Polski basen cechsztyński. (In Polish). Przegląd Geologiczny, 26: 673-685.
de Wijs, H. J., 1951. Statistics of ore distribution. Geologie en Mijnbouw, I/11:365-375.
de Wijs, H. J., 1953. Statistics of ore distribution. Geologie en Mijnbouw, II/ 1: 12-24. Wilczek, T. & Merta, H., 1992. Wstępne wyniki badań pirolityczych metody Rock Eval. (In Polish). Nafta, 48: 109 – 116.
Wild, A., Edwards, A. & Yakubchuk, A., 2003. Unconventional deposits of Pt and Pd: A review with implications for exploration. SEG Newsletter, 52: 1, 10-18.
Wieniewski, A., Kubacz, N. & Kowalska, M., 1998. Wyniki wstępnych badań wzbogacania pozabilansowej rudy miedzi o podwyższonej zawartości złota. (In Polish). Prace Specjalne Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, 12: 11-28.
Więcław, D., Kotarba M. J., Pieczonka J., Piestrzyński A., Oszczepalski S. & Marynowski, L., 2007. The new view on reduced, transitional and oxidised zones distribution in the Kupferschiefer in Foresudetic Monocline (SW Poland) based on indices of organic matter. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 423: 125-138.
Wodzicki, A. & Piestrzyński, A., 1994. An ore genetic model for the Lubin-Sieroszowice mining district, Poland. Mineralium Deposita, 29: 30-43.
Wojciechowska, J. & Serkies, J., 1967. Traces of gold in the Fore-Sudetic copper deposits of the Lubin region. Bulletin de L Academie Polonaise des Sciences, serie des sciences géologiques et geographiques, 3: 107-112.
Wyżykowski, J., 1961. Północno-zachodni zasięg krystaliniku bloku przedsudeckiego i możliwości poszukiwań cechsztyńskich rud miedzi w tym rejonie. (In Polish). Przegląd Geologiczny, 4: 182-186.
Wyżykowski, J., 1964. Utwory czerwonego spągowca na przedgórzu Sudetów. (In Polish). Przegląd Geologiczny, 12: 319-323.
Wyżykowski, J., 1971. Cechsztyńska formacja miedzionośna w Polsce. (In Polish). Przegląd Geologiczny, 3: 117-122.
DOI :
Qute : Pieczonka, J. ,Pieczonka, J. , The red-bed-type precious metal deposit in the Sieroszowice-Polkowice copper mining district, SW Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae Vol. 78, No 3/2008
[Top]

Journal : Analityka : nauka i praktyka
Article : Historia i teraźniejszość diabelskiego metalu, cz. I

Authors :
Abstract : Na początku XVIII wieku, w mało znanej publikacji, peruwiański historyk Luis Ulloa Cisneros przypisywał odkrycie platyny José Sánchezowi, hiszpańskiemu probiercy pracującemu w mennicy w Bogocie, który znał sposób chemicznego rozdzielania platyny od złota.

Keywords : platyna, metale szlachetne, historia chemii, platinum, precious metals, history of chemistry,
Publishing house : Wydawnictwo MALAMUT
Publication date : 2000
Number : nr 1
Page : –

Bibliography
:
DOI :
Qute : Historia i teraźniejszość diabelskiego metalu, cz. I. Analityka : nauka i praktyka nr 1/2000
[Top]

Historia i teraźniejszość diabelskiego metalu, cz. I

Czasopismo : Analityka : nauka i praktyka
Tytuł artykułu : Historia i teraźniejszość diabelskiego metalu, cz. I

Autorzy :
Abstrakty : Na początku XVIII wieku, w mało znanej publikacji, peruwiański historyk Luis Ulloa Cisneros przypisywał odkrycie platyny José Sánchezowi, hiszpańskiemu probiercy pracującemu w mennicy w Bogocie, który znał sposób chemicznego rozdzielania platyny od złota.

Słowa kluczowe : platyna, metale szlachetne, historia chemii, platinum, precious metals, history of chemistry,
Wydawnictwo : Wydawnictwo MALAMUT
Rocznik : 2000
Numer : nr 1
Strony : –
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Historia i teraźniejszość diabelskiego metalu, cz. I. Analityka : nauka i praktyka nr 1/2000
[Top]

Journal : Analityka : nauka i praktyka
Article : Historia i teraźniejszość diabelskiego metalu, cz. I

Authors :
Abstract : Na początku XVIII wieku, w mało znanej publikacji, peruwiański historyk Luis Ulloa Cisneros przypisywał odkrycie platyny José Sánchezowi, hiszpańskiemu probiercy pracującemu w mennicy w Bogocie, który znał sposób chemicznego rozdzielania platyny od złota.

Keywords : platyna, metale szlachetne, historia chemii, platinum, precious metals, history of chemistry,
Publishing house : Wydawnictwo MALAMUT
Publication date : 2000
Number : nr 1
Page : –

Bibliography
:
DOI :
Qute : Historia i teraźniejszość diabelskiego metalu, cz. I. Analityka : nauka i praktyka nr 1/2000
[Top]

Opowieść o tym, jak Hiszpanie topili platynę : historia platyny, cz. II

Czasopismo : Analityka : nauka i praktyka
Tytuł artykułu : Opowieść o tym, jak Hiszpanie topili platynę : historia platyny, cz. II

Autorzy :
Abstrakty :
Słowa kluczowe : platyna, metale szlachetne, historia chemii, platinum, precious metals, history of chemistry,
Wydawnictwo : Wydawnictwo MALAMUT
Rocznik : 2000
Numer : nr 3
Strony : –
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Opowieść o tym, jak Hiszpanie topili platynę : historia platyny, cz. II. Analityka : nauka i praktyka nr 3/2000
[Top]

Journal : Analityka : nauka i praktyka
Article : Opowieść o tym, jak Hiszpanie topili platynę : historia platyny, cz. II

Authors :
Abstract :
Keywords : platyna, metale szlachetne, historia chemii, platinum, precious metals, history of chemistry,
Publishing house : Wydawnictwo MALAMUT
Publication date : 2000
Number : nr 3
Page : –

Bibliography
:
DOI :
Qute : Opowieść o tym, jak Hiszpanie topili platynę : historia platyny, cz. II. Analityka : nauka i praktyka nr 3/2000
[Top]

Ex platina lux : historia platyny, cz. III

Czasopismo : Analityka : nauka i praktyka
Tytuł artykułu : Ex platina lux : historia platyny, cz. III

Autorzy :
Abstrakty :
Słowa kluczowe : platyna, metale szlachetne, historia chemii, platinum, precious metals, history of chemistry,
Wydawnictwo : Wydawnictwo MALAMUT
Rocznik : 2000
Numer : nr 4
Strony : 30 – 34
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Ex platina lux : historia platyny, cz. III. Analityka : nauka i praktyka nr 4/2000
[Top]

Journal : Analityka : nauka i praktyka
Article : Ex platina lux : historia platyny, cz. III

Authors :
Abstract :
Keywords : platyna, metale szlachetne, historia chemii, platinum, precious metals, history of chemistry,
Publishing house : Wydawnictwo MALAMUT
Publication date : 2000
Number : nr 4
Page : 30 – 34

Bibliography
:
DOI :
Qute : Ex platina lux : historia platyny, cz. III. Analityka : nauka i praktyka nr 4/2000
[Top]

Journal : Analityka : nauka i praktyka
Article : Historia i teraźniejszość diabelskiego metalu, cz. I

Authors :
Abstract : Na początku XVIII wieku, w mało znanej publikacji, peruwiański historyk Luis Ulloa Cisneros przypisywał odkrycie platyny José Sánchezowi, hiszpańskiemu probiercy pracującemu w mennicy w Bogocie, który znał sposób chemicznego rozdzielania platyny od złota.

Keywords : platyna, metale szlachetne, historia chemii, platinum, precious metals, history of chemistry,
Publishing house : Wydawnictwo MALAMUT
Publication date : 2000
Number : nr 1
Page : 23 – 25

Bibliography
:
DOI :
Qute : Historia i teraźniejszość diabelskiego metalu, cz. I. Analityka : nauka i praktyka nr 1/2000
[Top]

Journal : Analityka : nauka i praktyka
Article : Opowieść o tym, jak Hiszpanie topili platynę : historia platyny, cz. II

Authors :
Abstract :
Keywords : platyna, metale szlachetne, historia chemii, platinum, precious metals, history of chemistry,
Publishing house : Wydawnictwo MALAMUT
Publication date : 2000
Number : nr 3
Page : 24 – 29

Bibliography
:
DOI :
Qute : Opowieść o tym, jak Hiszpanie topili platynę : historia platyny, cz. II. Analityka : nauka i praktyka nr 3/2000
[Top]