Tag: trwałość narzędzia

Vibration analysis of valve seat machining

Czasopismo : Advances in Manufacturing Science and Technology
Tytuł artykułu : Vibration analysis of valve seat machining

Autorzy :
Jastrzębski, D.
Technical University of Szczecin, Institute of Manufacturing Engineering, Al. Piastów 19, 70-310 Szczecin, Daniel.Jastrzebski@ps.pl,
Domek, S.
Institute of Control Engineering, Szczecin University of Technology, Al. Piastów 19, 70-310 Szczecin, stefan.domek@ps.pl,
Pajor, M.
Szczecin University of Technology, Al. Piastów 19, 70-310 Szczecin, miroslaw.pajor@ps.pl,
Abstrakty : The paper presents an investigations on the dynamics of valve seat machining. The goal of the study is ; agnose of the vibration type present during the process and evaluation of its influence on the tool life. Experimentally obtained frequency response functions (FRF) of the tool and workpiece are correlated with the vibration signal acquired during machining. Time-frequency analysis is then performed to determine the nature of vibrations present during machining. Also the influence of the tool- workpiece misalignment and skewness errors on the cutting forces and final quality of the machined part is discussed.

Przedstawiono wyniki badań dynamiki procesu obróbki gniazd zaworów. Określono charakter drgań występujących w trakcie obróbki i ich wpływ na trwałość narzędzia. W analizie porównano eksperymentalnie wyznaczane częstotliwościowe funkcje przejścia oraz sygnały drgań w trakcie obróbki. Przeprowadzono analizę czasowo-częstotliwościową dla uzyskania rodzaju drgań w trakcie skrawania. Poddano ocenie wpływ błędów położenia narzędzia skrawającego i przedmiotu obrabianego na siły skrawania i dokładność wykonania gniazda zaworu.

Słowa kluczowe : analiza drgań, trwałość narzędzia, vibration analysis, tool life,
Wydawnictwo : Komitet Budowy Maszyn PAN
Rocznik : 2007
Numer : Vol. 31, nr 2
Strony : 41 – 54
Bibliografia : 1 M. WECK, E. VERHAAG, M. GATIER: Adaptive control for face milling operations with strategies for avoiding chatter vibrations and automatic cut distribution. Annals of the CIRP, 24(1975)1, 405^109.
2 Y. ALTINTAS, CHAN, K.PHILIP: In-process detection and suppression of chatter in milling. Inter. Journal of Machine Tools and Manufacture, 32(1992)3, 329-347.
3 G. BYRNE, D. DORNFELD, I. INASAKI, G. KETTELER, W. KOENIG, R. TE-TI: Tool condition monitoring (TCM) – the status of research and industrial applications. Annals of CIRP, 44(1995)2, 541.
4 A. BODNAR: Computational diagnostics of self-excited vibration in a machine tool – cutting process system. Postępy Technologii Maszyn i Urządzeń, 22(1998)2, 53-72.
5 G. MORGAN, R.Q. CHENG, Y. ALTINTAS, K. RIDGWAY: An expert trouble-shooting system for the milling process. Journal of Machine Tools and Manu¬facture, 41'(2007), 1417-1425.
6 T. DELIO, J. TŁUSTY, S. SMITH: Use of audio signals for chatter detection and control. Journal of Engineering for Industry, 114(1992)2, 146-157.
DOI :
Cytuj : Jastrzębski, D. ,Domek, S. ,Pajor, M. , Vibration analysis of valve seat machining. Advances in Manufacturing Science and Technology Vol. 31, nr 2/2007

PL Analiza drgań w procesie obróbki gniazd zaworów

Journal : Advances in Manufacturing Science and Technology
Article : Vibration analysis of valve seat machining

Authors :
Jastrzębski, D.
Technical University of Szczecin, Institute of Manufacturing Engineering, Al. Piastów 19, 70-310 Szczecin, Daniel.Jastrzebski@ps.pl,
Domek, S.
Institute of Control Engineering, Szczecin University of Technology, Al. Piastów 19, 70-310 Szczecin, stefan.domek@ps.pl,
Pajor, M.
Szczecin University of Technology, Al. Piastów 19, 70-310 Szczecin, miroslaw.pajor@ps.pl,
Abstract : The paper presents an investigations on the dynamics of valve seat machining. The goal of the study is ; agnose of the vibration type present during the process and evaluation of its influence on the tool life. Experimentally obtained frequency response functions (FRF) of the tool and workpiece are correlated with the vibration signal acquired during machining. Time-frequency analysis is then performed to determine the nature of vibrations present during machining. Also the influence of the tool- workpiece misalignment and skewness errors on the cutting forces and final quality of the machined part is discussed.

Przedstawiono wyniki badań dynamiki procesu obróbki gniazd zaworów. Określono charakter drgań występujących w trakcie obróbki i ich wpływ na trwałość narzędzia. W analizie porównano eksperymentalnie wyznaczane częstotliwościowe funkcje przejścia oraz sygnały drgań w trakcie obróbki. Przeprowadzono analizę czasowo-częstotliwościową dla uzyskania rodzaju drgań w trakcie skrawania. Poddano ocenie wpływ błędów położenia narzędzia skrawającego i przedmiotu obrabianego na siły skrawania i dokładność wykonania gniazda zaworu.

Keywords : analiza drgań, trwałość narzędzia, vibration analysis, tool life,
Publishing house : Komitet Budowy Maszyn PAN
Publication date : 2007
Number : Vol. 31, nr 2
Page : 41 – 54

Bibliography
: 1 M. WECK, E. VERHAAG, M. GATIER: Adaptive control for face milling operations with strategies for avoiding chatter vibrations and automatic cut distribution. Annals of the CIRP, 24(1975)1, 405^109.
2 Y. ALTINTAS, CHAN, K.PHILIP: In-process detection and suppression of chatter in milling. Inter. Journal of Machine Tools and Manufacture, 32(1992)3, 329-347.
3 G. BYRNE, D. DORNFELD, I. INASAKI, G. KETTELER, W. KOENIG, R. TE-TI: Tool condition monitoring (TCM) – the status of research and industrial applications. Annals of CIRP, 44(1995)2, 541.
4 A. BODNAR: Computational diagnostics of self-excited vibration in a machine tool – cutting process system. Postępy Technologii Maszyn i Urządzeń, 22(1998)2, 53-72.
5 G. MORGAN, R.Q. CHENG, Y. ALTINTAS, K. RIDGWAY: An expert trouble-shooting system for the milling process. Journal of Machine Tools and Manu¬facture, 41'(2007), 1417-1425.
6 T. DELIO, J. TŁUSTY, S. SMITH: Use of audio signals for chatter detection and control. Journal of Engineering for Industry, 114(1992)2, 146-157.
DOI :
Qute : Jastrzębski, D. ,Domek, S. ,Pajor, M. ,Pajor, M. , Vibration analysis of valve seat machining. Advances in Manufacturing Science and Technology Vol. 31, nr 2/2007
[Top]